måndag 23 oktober 2017

Jag behöver en tålig logger, vad ska jag välja?

Fråga Experten

Jag behöver en tålig logger, vad ska jag välja?

Fråga: Jag ska mäta i en tuff miljö och behöver en datalogger som klarar detta.
Sandra svarar:
Genom att kontrollera IP-klassen på loggern får man en förståelse för dess tålighet.
Den första siffran visar hur skyddad loggern är mot damm, instickande föremål och beröring. Den andra siffran visar hur bra loggern tål vaten.


Här är en tabell med de olika ip-klasserna
Klassning
Beskrivning
Klassning
Beskrivning
IP0X
Oskyddat
IPX0
Oskyddat
IP1X
Minst 50 mm i diameter
IPX1
Droppskyddat (endast vertikala droppar)
IP2X
Minst 12,5 mm i diameter ("Provfinger")
IPX2
Droppskyddat vid max 15° lutning
IP3X
Minst 2,5 mm i diameter
IPX3
Strilsäkert
IP4X
Minst 1 mm i diameter
IPX4
Striltätt
IP5X
Dammskyddat
IPX5
Spolsäkert
IP6X
Dammtätt
IPX6
Spoltätt
IPX7
Vattentätt (nedsänkt i vatten)
IPX8
Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten)
Något som är bra att tänka på är att robusta loggers med intern givare i regel har en viss tröghet i och med dess täthet. Om du ska mäta snabba förlopp är det bra att se över möjligheten till att använda externa givare.
Om loggern är begränsad i sitt arbetsområde är det möjligt att använda en extern givare som tål ett större temperaturområde.
Besök gärna vår sida med externa givare.
Ett exempel på tåliga loggers är Tinytag Plus2 som är en riktigt robust IP68-klassad logger. Läs vårt användarexempel om hur kaniner prövat deras tålighet. Den används flitigt inom lantbruk och transport där det krävs tåliga instrument.
När det gäller vattenmätningar rekommenderar vi Aquatic som tål ända ner till 500 meters djup.
MSR165 är en tålig minilogger som mäter stöt, vibration och acceleration med IP-klass 67.

Dessutom har vi vår tryckkompenserade kapsling till Intab Wireless System som  är mycket tålig och används t.ex. i virkestorkar, kompostmätningar och på saltbilar där miljön är väldigt tuff.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar