torsdag 16 november 2017

5 tips för att visa varför mätning är viktigt


Det är inte alltid som de ute på fältet tar beslut om när och hur saker och ting ska göras. För beslutsfattarna kan det ibland vara svårt att sätta sig in i de behov som faktiskt finns. Här är några tips för att öka förståelsen för varför mätning behövs.


  1. Visa på problemen
Finns det klagomål från hyresgäster eller personal? Har ni upplevt att saker kan effektiviseras? Finns det uppenbara brister i till exempel inomhusklimatet eller era kylar? Har ni stort svinn på någon produkt?


Förutom den lagstiftning som finns gällande mätning, exempelvis inom livsmedelsbranschen, finns goda exempel på hur andra har sparat eller effektiviserat sin verksamhet. Örebrobostäder, med Jonas Tannerstad i spetsen, minskade sin elförbrukning med 25 procent. Enligt Tannerstad ligger grunden i att mäta, annars är det nästintill omöjligt att se var problemen ligger. Här kan du läsa om hur Öbo gjorde.


Gå gärna in på våra rådgivningssidor för att få tips kring vad som är lämpligt när det exempelvis kommer till luftfuktighet, temperatur eller andra mätstorheter.


  1. Vad är fördelarna med att mäta?
Ibland är det så enkelt som kostnadsbesparingar eller möjlighet till ökad vinst. Det kan dock vara bra att peka på var detta är aktuellt. Går ventilationen dygnet runt, hur ser elförbrukningen ut under ett dygn/månad/år, kan temperaturen sänkas? Kommer produkterna kvalitet/livslängd öka med en annan hantering?

Energibyrån på Gotland arbetar som konsulter och tillhandahåller kvalificerade tjänster för effektiv energianvändning i byggnader.
– Det är svårt att veta utan att mäta, även om det låter som en klyscha. Vi kan inte lämna åtgärdsförslag mellan tummen och pekfingret utan vi måste veta, konstaterar Hans Romehed – som är vice VD och arbetar i produktionen så mycket som möjligt.


  1. Ge exempel på hur andra har gjort
Det känns alltid bättre att ta tag i ett projekt om man vet att andra har lyckats tidigare. Besök vår referenssida för att hitta exempel som kan inspirera i just ert fall. Hittar inget? Kontakta oss så har vi säkert erfarenhet där vi kan berätta om ett kundcase som inte finns med på hemsidan. Våra 40 år i branschen har gett oss många spännande historier att berätta om.


  1. Visa på kostnad att mäta mot kostnad att inte mäta
Ett enkelt sätt är att väga positivt mot negativt. Vad skulle mätutrustningen kunna kosta? Är det bättre med en leasing- eller hyrlösning? Hur kan vi använda köpt utrustning i flera projekt?


Vad det kostar att inte mäta är lite svårare att säga konkret, det man får titta på då är risken för oupptäckta brister som blir så stora att det plötsligt krävs en stor akut åtgärd. Att riva ut en byggnad eller stänga ner en produktion tillfälligt kan kosta enorma pengar, istället för att tidigt se ett potentiellt problem som åtgärdas med några enkla medel. Att ändra temperaturen någon grad kan ibland ha stor inverkan på verksamheten, eller en vatten- eller värmeläcka kan bli en stor utgift om den inte åtgärdas.


  1. Vad kan konsekvensen bli av att inte mäta?
Lite som nämnts ovan, så är nog den största konsekvensen för många en akut situation som inte kunde förutses på grund av bristfällig mätning.

Det ställs hela tiden nya effektiviseringskrav och standarder för olika branscher. Genom att hålla koll på sina processer över lång tid kan man lättare se var det faktiskt går att göra förbättringar och då slippa panikinsatser när kraven skärps.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar