torsdag 30 november 2017

Dags att öppna upp dörrar och fönster


I en avhandling från Högskolan i Gävle har man fastslagit de positiva effekterna av att vädra för att skapa bättre luftkvalitet. På vintern är den relativa luftfuktigheten inte lika hög som under sommarhalvåret, vilket gör det till en perfekt tillfälle att vädra.


Studien gjordes i tre kyrkobyggnader där luften lätt förorenas av både människor (CO2) och partiklar från ljus och rökelse med mera. Föroreningarna kan i sin tur skada interiörens känsliga kulturarv såsom målningar, skulpturer och textilier.


Genom att vädra och skapa korsdrag under en timme visade studien att 50% av den förorenade luften byttes ut i kyrkorna.

Ett vanligt sätt att mäta om ventliationen är tillräcklig är att räkna ut ventilationsindex. Detta gör du enkelt med Easyview 10.Gäller alla typer av lokaler
Forskningen berör dock inte endast kyrkor utan går att implementera i bostäder, klassrum och andra hårt belastade lokaler.
De flesta bostäder har självdrag, vilket inte är tillräckligt för att ventilera dålig luft. Nu när det dessutom är juletid med adventsljus ökar även partiklarna.


Se upp under sommaren
På sommaren när det är trevligast att hålla öppet, är det som sämst när det kommer till luftfuktigheten. Varm luft håller mer vatten, och om den får komma in kan den ställa till fuktproblem. Framför allt i kallare utrymmen som källare, kyrkor och garage.


Mät den relativa luftfuktigheten för att garantera inventarier.


Förlusten är minimal
Det är lätt att tro att vädring vintertid har stor inverkan på elförbrukningen, men enligt Abolfazl Hayati, som skrivit avhandlingen, handlar det endast om en procents förlust per år.
– Man får fräschare luft, får ut partiklar från brända ljus och det är ett sätt att bevara konsten. Så man vinner en hel del, säger han i en intervju med forskning.se.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar