måndag 6 november 2017

Hur ska jag tänka kring CO2-nivåerna inomhus?

Fråga Experten
Hur ska jag tänka kring CO2-nivåerna inomhus?


Jag är lite osäker på hur jag ska förhålla mig till koldioxidnivåer inomhus. Hur ska jag tänka kring detta?

koldioxidnivå.JPG

Svar:
Jag förstår din osäkerhet, olika information cirkulerar kring vad som är lämpligt och vilka gränsvärden som är bra att hålla sig inom.


Vissa menar att de största faktorerna till dåligt inomhusklimat är temperatur och luftfuktighet(läs gärna inlägget om smittspridning och luftfuktighet här), medan andra hävdar att koldioxidnivåerna är viktigt att hålla koll på för att säkra hälsa. Även partiklar är en faktor till god luftkvalitet. Här är en debattartikel om den eventuellt överdrivna rädslan för koldioxid.


Koldioxidnivåer är helt enkelt ett ganska komplicerat ämne att försöka bringa klarhet i.


I luften som vi andas ut är koldioxidnivån nästan alltid omkring 3,8 procent, vilket är 38 000 ppm. Eftersom luften blandas med omgivande luft reduceras CO2-koncentrationen.


Vi på intab förhåller oss till den information och de riktlinjer som Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten tillhandahåller. De menar att i samlingslokaler, skolor, dagis med mera är koldioxidhalten ett mått på luftkvaliteten. Enligt Arbetsmiljöverket ska man eftersträva att hålla koldioxidhalten under 1 000 ppm.(Källa)
Dock är detta ett värde som inte ska ses så att det aldrig får överskridas. Däremot bör nivån inte ligga över 1000 ppm mer än korta perioder.
Det innebär att medelvärdet över en dag inte heller får ligga över 1000 ppm.


Kika gärna på vår Skolväska som innehåller både co2-, temperatur- och luftfuktighetsloggers samt mjukvara för att kunna göra relevanta mätningar av inomhusmiljön.

För att få koll på luftkvaliteten bör även ventilationssystemet testas. För kontroll av ventilation skall CO2- halten mätas i vistelsezonen och i frånluften. Man kan då beräkna ventilationsindex enkelt med Easyview som är förhållandet (kvoten) mellan halten i frånluften och i rummet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar