Kategori: Fastighet

Blir snö tyngre när den tinar?

Blir snö tyngre när den tinar?

Nej, snö blir inte tyngre när det börjar tina. Visserligen ökar tätheten (densiteten) men den totala belastningen på exempelvis ett tak är samma. Tyngdpunkten kan dock förskjutas. Börjar det däremot regna kan tyngden öka....

Fjärrvärme står för uppvärmningen

Fjärrvärme står för uppvärmningen

Fjärrvärme är det mest dominerade uppvärmningssättet för flerbostadshus. Under 2014 stod fjärrvärme för över 80 procent av energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler och 90 procent i flerbostadshus. Även värmepumpar används, men inte i...

Legionellabakterien även i säkra temperaturer

Legionellabakterien även i säkra temperaturer

En rapport visar på att legionellabakterien trivs i även temperaturer som vi tidigare ansett säkra. De växer alltså även i våra svenska varmvattensystem. Boverket uppger att tillväxten av bakterierna, som kan leda till legionärssjukan,...

Mycket energi att spara i tvättstugan

Mycket energi att spara i tvättstugan

Man brukar räkna med att ungefär 15 procent av den totala fastighetsenergin ett ett flerbostadshus används i tvättstugan. Är maskinerna äldre än tio år kan inköp av nya maskiner innebära en energibesparing med 50...

Få domar angående inomhusklimat

Få domar angående inomhusklimat

De vanligaste klagomålen i flerfamiljshus handlar om inomhusklimatet. Ändå är det ovanligt att problemen går till domstol. Bara tre fall har drivits av Hyresgästföreningen de senaste 26 åren. – Jag blir lite förvånad över...

VVC-förluster i nybyggda hus

VVC-förluster i nybyggda hus

Genom kartläggning av tolv flerbostadshus konstaterades det att förberedelser för individuell mätning kan leda till VVC-förluster (värme- och varmvattensystemen). Energikonsult Bengt Bergqvist hittade hus med förluster på nära 30 kWh/kvm och år. Kartläggningen omfattade...

Inte alltid lönsamt att energieffektivisera

Inte alltid lönsamt att energieffektivisera

  Trots en minskning av elanvändningen med 25 procent blir kostnaderna bara 15 procent längre. Detta beror på höga fasta avgifter, konstaterar Nils Holgerssongruppen i sin rapport. Det är kostnaderna för el-, fjärrvärme- vattenförbrukning...

Stort intresse för ÖBO:s arbete

Stort intresse för ÖBO:s arbete

Jonas Tannerstad. Örebrobostäder ligger i framkant när det handlar om arbetet för att minska energianvändningen. På tio år har ÖBO minskat sin elenergiförbrukning med nästan 40 procent. ”Jag kommer från en roll som utvecklingsingenjör...

Nu ska fler energieffektivisera

Nu ska fler energieffektivisera

HSB Södermanland har fått medel för utveckling av energitjänster till bostadsrättsföreningar. Dessa kommer ifrån forskningsprogrammet E2B2. I dagsläget står bostadssektorn för en tredjedel av landets totala energianvändning. Möjligheterna att energieffektivisera bostadsrätter är stor. 800...

Sluta utred – börja renovera

Sluta utred – börja renovera

Brogården i Alingsås är ett miljonprogramsområde som renoverats. Nu räcker det med utredningar. Börja renovera i stället. Det anser en lång rad byggexperter angående Sveriges så kallade miljonprogram. Det krävs dock nationella kunskapslyft och statligt...