Kategori: Ventilation

3D-skrivare kräver bra ventilation

3D-skrivare kräver bra ventilation

När man använder 3D-skrivare är det viktigt att spridningen av nanopartiklar i rumsluften blir så liten som möjligt. Enstaka utskrifter är ingen fara, men på arbetsplatser där man utsätts för exponering från 3D-skrivare dagligen...

Fräsch luft – viktigt för studieframgångar

Fräsch luft – viktigt för studieframgångar

En studie visar att 16 procent av variationerna i inlärning beror på klassrummets design och egenskaper. En förflyttning av en elev från det minst till det mest effektiva utrymmet skulle ge en betydligt bättre utvecklingskurva. Uppgifterna kommer...

Smittspridning via ventilation

Smittspridning via ventilation

Genom att undersöka olika ventilationslösningar arbetar forskare på KTH för att kunna minska den luftburna smittspridningen på sjukhus. I en nyligen utkommen rapport från Socialstyrelsen framkommer det att tio procent av de svenska sjukhussängarna...

Bättre ventilation önskvärt för många

Bättre ventilation önskvärt för många

En tredjedel av Sveriges yrkesarbetare vill ha bättre ventilation på arbetet. Nära 70 procent presterar sämre på grund av bristfällig ventilation. Det är branschorganisationen Entreprenörföretagen som genomfört undersökningen – som även visar att temperaturen...

Koldioxid påverkar beslutsförmågan

Koldioxid påverkar beslutsförmågan

Vi vet att prestationerna på arbetet och i skolan blir sämre med för hög koldioxidkoncentration.Nu visar studier att även förmågan att fatta beslut försämras vid höga CO2-nivåer. Det är forskare vid Lawrence Berkeley National...

Unga granskar innemiljö

Unga granskar innemiljö

Stor arbetslöshet bland ungdomar och dåligt inomhusklimat i skolorna var orsaker till idén om att utbilda unga till innemiljögranskare. Sex killar utbildas just nu i Nacka utanför Stockholm i en kombinerad allergironds- och ventilationsutbildning....

Bristande ventilation i skolkök

Bristande ventilation i skolkök

Foto: Miljösamverkan östra Skaraborg Bristande ventilation gör att kondens riskerar att droppa ner i maten på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Åtgärdas inte problemet innan september i år riskerar kommunen få betala vite på 10 000...

Koldioxid som mått på ventilationens kapacitet

Koldioxid som mått på ventilationens kapacitet

Vi andas in syre och andas ut koldioxid. I luften som vi utandas är koldioxidnivån nästan alltid omkring 3,8 procent, alltså 38 000 ppm. Eftersom luften blandas med omgivande luft reduceras CO2-koncentrationen. Inomhus varierar...

Ett extra dygn per månad med bättre luft

Ett extra dygn per månad med bättre luft

Dålig luft leder till minskad koncentration och prestation. Enligt Arbetsmiljöverket kan produktiviteten minska så mycket som 15 procent om ventilationen är dålig. Räknar man om detta i tid blir det 24 timmar per månad....

Dålig ventilation – anledning till infektioner efter operation

Dålig ventilation – anledning till infektioner efter operation

Det var bristande ventilation som var orsaken till ett ökat antal postoperativa infektioner på SUS i Malmö. Efter att sjukhuset upptäckt att ovanligt många patienter drabbats av postoperativa infektioner sattes en utredning in. Den...