Kategori: Ventilation

Dåligt inomhusklimat kan stå skolor dyrt

Dåligt inomhusklimat kan stå skolor dyrt

En skola utanför Stockholm riskerar miljonbelopp i böter. Orsak? För dålig inomhusmiljö. 2014 och 2015 samarbetade Arbetsmiljöverket med Folkhälsomyndigheten i ett speciellt tillsynsprojekt för att främja bättre inomhusmiljö i Sveriges skolor. Projektets främsta fokus...

Dålig luft i simhallar

Dålig luft i simhallar

Det är inte tillåtet att stänga av ventilationen i simhallen helt över natten. Däremot går det bra att låta den vara på en timme och avstängd en timme och så vidare. Väljer man att...

Fukt – ett stort problem under sensommaren

Fukt – ett stort problem under sensommaren

Under sensommaren ökar fuktproblemen i svenska villor. Regniga sommarmånader följt av en varm augusti skapar problem för många husägare och fuktproblem i krypgrunder och källare är vanligt. I fuktiga miljöer trivs mikroorganismer och i...

Sämre inlärning med dålig luft

Sämre inlärning med dålig luft

Dålig inomhusluft i skolor leder till sämre inlärningsresultat och ökad frånvaro. En undersökning, gjord av Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Finland, visade att skolor med god ventilation hade elever med fyra procent...

3D-skrivare kräver bra ventilation

3D-skrivare kräver bra ventilation

När man använder 3D-skrivare är det viktigt att spridningen av nanopartiklar i rumsluften blir så liten som möjligt. Enstaka utskrifter är ingen fara, men på arbetsplatser där man utsätts för exponering från 3D-skrivare dagligen...

Fräsch luft – viktigt för studieframgångar

Fräsch luft – viktigt för studieframgångar

En studie visar att 16 procent av variationerna i inlärning beror på klassrummets design och egenskaper. En förflyttning av en elev från det minst till det mest effektiva utrymmet skulle ge en betydligt bättre utvecklingskurva. Uppgifterna kommer...

Smittspridning via ventilation

Smittspridning via ventilation

Genom att undersöka olika ventilationslösningar arbetar forskare på KTH för att kunna minska den luftburna smittspridningen på sjukhus. I en nyligen utkommen rapport från Socialstyrelsen framkommer det att tio procent av de svenska sjukhussängarna...

Bättre ventilation önskvärt för många

Bättre ventilation önskvärt för många

En tredjedel av Sveriges yrkesarbetare vill ha bättre ventilation på arbetet. Nära 70 procent presterar sämre på grund av bristfällig ventilation. Det är branschorganisationen Entreprenörföretagen som genomfört undersökningen – som även visar att temperaturen...

Koldioxid påverkar beslutsförmågan

Koldioxid påverkar beslutsförmågan

Vi vet att prestationerna på arbetet och i skolan blir sämre med för hög koldioxidkoncentration.Nu visar studier att även förmågan att fatta beslut försämras vid höga CO2-nivåer. Det är forskare vid Lawrence Berkeley National...

Unga granskar innemiljö

Unga granskar innemiljö

Stor arbetslöshet bland ungdomar och dåligt inomhusklimat i skolorna var orsaker till idén om att utbilda unga till innemiljögranskare. Sex killar utbildas just nu i Nacka utanför Stockholm i en kombinerad allergironds- och ventilationsutbildning....