Taggat: Luftflöde

Brist i underhåll vanlig orsak till dålig ventilation

Brist i underhåll vanlig orsak till dålig ventilation

I takt med att husen blir tätare och energisnålare har ventilationen blivit märkbart sämre. Ett dåligt underhållet ventilationsaggregat har svårt att uppfylla de krav som Socialstyrelsen satt upp.   Enligt Boverket klarar inte 50%...

Dålig luft av ventilationen

Dålig luft av ventilationen

Ventilationen kan ge dåligt luft. I alla fall om fukt kommer in i filtret.IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en undersökning på fyra kontorsbyggnader utan kända problem med inomhusluften. Tilluften i samtliga byggnader renades med...

Ventilationskontroll i skolor brister

Ventilationskontroll i skolor brister

Skolan på bilden har ingenting med texten att göra. Forskning visar att dålig inomhusluft kan leda till sämre koncentrationsförmåga, vilket i sin tur ger sämre studieresultat.  Dålig luft ökar även förekomsten av allergier. Trots...

80 procent av lägenheterna har dålig luftomsättning

80 procent av lägenheterna har dålig luftomsättning

Åtta av tio lägenheter klarar inte BBR-kraven angående luftomsättning visar data från Boverkets Betsi-projekt. Dessa har lägre luftomsättning än kravet på 0,5 rumsvolymer per timme. Medianvärdet får småhus var 0,33 och för lägenheter 0,46....

Mäta luftflöde trådlöst

Mäta luftflöde trådlöst

Ofta får vi frågan om vi kan logga luftflöde trådlöst. Självklart har vi system för detta. Det går att koppla in alla möjliga givare till en trådlös datalogger som mäter puls, mA, V, temperatur...