torsdag 16 mars 2017

Optimera din mätning- 4 enkla tips för din analys

Easyview är ett av de mest populära mätanalysprogrammen på marknaden. Du har möjlighet till många funktioner som ger fina analysmöjligheter om du bara hittar dem. Det är komplicerat att göra bra analyser, så här har vi samlat några handfasta tips.1. Varaktighetsdiagram


Ett varaktighetsdiagram beskriver under hur lång tid en kanal har varit över eller under ett visst värde. Det kan tex vara värdefullt när man mäter temperatur eller fukt, och är rädd att temperaturen varit för hög eller för låg. 

Om man mäter koldioxid eller tryck får man direkt besked om mätningens nivåer varit acceptabla eller ej. 

Läs mer om mätning av tryck
Läs mer om hur du mäter koldioxid


2. Histogram


Ofta vid mätningar vill man se hur fördelningen av mätvärdena varit inom specifika nivåer. Det kan exempelvis vara av intresse att se hur många procent av mätvärdena som varit över och under en viss nivå.

T.ex. i en fastighet där man vill se värden under +18C och över +24C. En annan vanlig tillämpning är kyl- eller frysrum där man vill se hur många procent av mätvärdena som legat varmare än kanske +8C eller -16C.


3. Jobba med flikar


När du analyserar så finns det nästan alltid områden som är extra intressanta. Spara dem under en egen flik så sparas varje zoomning i din mätning. Genom att dela upp din mätdata i olika flikar kan du få en mycket bättre överblick, och allt du zoomat finns kvar för framtiden.
För att göra en ny flik högerklickar du på befintlig flik och väljer "skapa kopia av flik". Byt enkelt namn genom att högerklicka på fliken.


4. Använd flera skärmar


Genom att använda flera skärmar får du en bättre överblick över din mätdata och du kan se detaljer tydligt.


Bonustips!

Vill du ha mer hjälp för att optimera just din mätning rekommenderar vi våra kurspaket
De är utformade för att ge dig hjälp efter just dina behov och förutsättningar. 
Med personlig vägledning kommer du snabbt hitta bästa vägen till den analys som du önskar.
Du kommer att spara både tid och pengar med en genomgång, och kan istället fokusera på resultatet.


“EasyView är ett helt suveränt verktyg för att hitta samband” 

Läs mer om vad Magnus Andersson, IT-Samordnare, tycker om EasyView.

torsdag 9 mars 2017

Hälsofarligt att stänga av ventilationen under ledighet

office-2009693_640.jpg
Under lov och längre ledigheter är det inte ovanligt att ventilationen stängs ner i fastigheter för att spara el. En dålig idé ur hälsoperspektiv.


Problemet är inte avstängningen i sig, utan hälsofaran uppstår när ventilationen åter sätts igång efter ledigheterna.


När ventilationen har varit av under en tid samlas det damm, och i kombination med fukt frodas mikrober. De mikroorganismer som finns i inomhusluft är främst bakterier och mögelsvampar. Dessa flyger sedan ut i lokalerna när ventilationssystemet åter sätts i bruk.

- Om kanalerna är dåligt isolerade eller om kommunen stänger av ventilationen i perioder samlas det kondens. Om det finns smuts och kondens så börjar det växa mikrober i kanalerna, säger Markus Moisio, teknisk chef på Sjundeås.


Moisio menar att byggnader från 1980-talet och fram är byggda och planerade för att ventilationen ska vara igång hela tiden. Att då stänga av ventilationen under längre perioder innebär mer risker än fördelar.


När en byggnad inte används ska ventilationen inte stängas av, men den kan med fördel reduceras med hjälp av behovsstyrd ventilation.

fredag 3 mars 2017

Våren är här

first-early-blooming-flowers-2097816_640.jpg

Nu har våren anlänt till Sverige enligt årstidskartan på SHMI. Det innebär att odlingssäsongen närmar sig och rädslan för frostnätter kommer.

Frostskador på plantor i odlingar kan bli dyrt. Men med ett batteridrivet SMS-larm är det enkelt och billigt att skydda sig mot skador som uppkommer på grund av för låga temperaturer.

Vi har smarta lösningar som kan hjälpa dig om du vill analysera mätdata under en längre tid. För att få larm och logga vid för låga/höga värden är vårt batteridrivna SMS-larm för Tinytag ett utmärkt alternativ.
Det finns även ett batteridrivet frostlarm som enkelt bara larmar, utan extra analysmöjlighet.

Vårens (mars-maj) medeltemperatur beräknad för 35 stationer spridda över Sverige. Röda staplar visar högre och blå lägre temperaturer än medelvärdet för perioden 1961-1990. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tioåriga medelvärden. (SMHI)

Ifall du är pollenallergisk är det bra att hålla koll på pollenprognoserna redan nu, eftersom det har varit en mild vinter och blomningen redan är igång på vissa håll.

måndag 27 februari 2017

Brist i underhåll vanlig orsak till dålig ventilation

industry-970151_1280.jpg
I takt med att husen blir tätare och energisnålare har ventilationen blivit märkbart sämre. Ett dåligt underhållet ventilationsaggregat har svårt att uppfylla de krav som Socialstyrelsen satt upp.


Enligt Boverket klarar inte 50% av flerbostadshusen kraven om att hälften av all luft som finns i ett rum ska bytas ut under en timme. Kontorsbyggnader bör ha ett luftflöde på ca 15 liter per sekund och person.


Att mäta CO2 är ett effektivt och enkelt sätt att ta reda på luftkvaliteten. I samlingslokaler, skolor, förskolor mm, är halter som ligger över 1000 ppm CO2 sanitär olägenhet. Får du höga halter som ligger uppåt dessa nivåer har du bevis på att ventilationens kapacitet är otillräcklig. Genom att mäta CO2-halten över några dygn får man enkelt svar på om ventilationen är anpassad efter antalet personer som vistas där.


Ett smidigt sätt att få fram hur bra ventilationen fungerar är att räkna fram ventilationsindex. ”Ventilationsindex” är förhållandet(kvoten) mellan halten i frånluften och i rummet. Här har du vägledning i hur du skall räkna fram detta i EasyView Pro, en mjukvara utvecklad för utvärdering och beräkning av bland annat ventilationsindex.


Hur gamla är era aggregat?
Ett ventilationsaggregat har en genomsnittlig livslängd på ungefär 20 år. Men genom att rensa kanaler, se över filter och drivremmar regelbundet kan man förlänga livslängden med 25%.


Ventilationssystem ska funktionskontrolleras innan de tas i bruk. Sedan ska man göra
omkontroller med vissa intervall.
 • Daghem, skolor, vårdlokaler: var tredje år
 • Flerbostadshus och kontorsbyggnader med FT, FTX-ventilation: var tredje år
 • Flerbostadshus och kontorsbyggnader med F, FT, S-ventilation: var sjätte år


Att tänka på vid mätning av luftkvalitet
 • Koldioxid ska mätas i vistelsezonen.
 • Mätpunkterna vid sittande verksamhet bör vara på 1,1 meter
 • Mätpunkterna vid stående verksamhet bör vara på 1,7 meters höjd
 • Loggern ska placeras minst 2 meter från människor som andas mot mätare, samt
 • 1 meter från människor i andra riktningar.
Läs Arbetsmiljöverktets publikation Förebygg dålig luft.


I den uppskattade broschyren om inomhusklimat får du flera tips kring din mätning av luftkvalitet.

fredag 17 februari 2017

Klarar ni målet?


Tio branschorganisationer, där bland Energirådgivarna och Svensk Ventilation, har gemensamt lagt fram ett förslag till Energikommissionen. De uppmanar till ett nationellt mål om att energieffektivisera 40% innan år 2030, i jämförelse med det förslag som ligger på EU-nivå på 30% för samma tid. Detta är ett ambitiöst mål för Sverige, men ett mål som med dagens och framtidens teknik är fullt möjligt! 

I sitt förslag menar undertecknade branschfolk att vi idag bara fokuserar på att tillföra förnybar energi, utan att tänka på vad den faktiskt går till. De menar att det måste bli ett stopp på all ineffektiv användning och hög tid att täppa igen de energiläckage som finns i vårt samhälle.

Vad kan man själv göra? 

Ett av de första stegen för ett sådant mål är att medvetandegöra de dolda slukhålen som lätt kan åtgärdas när de väl har identifierats. Många företag och hushåll är idag inte medvetna om vad de faktiskt betalar för när elräkningen kommer. Detta är inte hållbart, vare sig ekonomiskt eller ur ett klimatperspektiv.

I och med att företag och fastigheter börjar mäta sin elkonsumtion kan de snabbt få en överblick över potentiella energislukare redan efter ett par dagars loggning. Det kan dyka upp faktorer som tidigare inte varit kända i bland annat inomhusklimatet eller i maskinanvändning under dygnet.

Vi på Intab har många solskenshistorier efter alla år i branschen och kan inte annat än välkomna detta förslag som är fullt rimligt och möjligt att uppnå. ​Läs gärna vårt reportage med RMT VVS & Fastighetsservice AB, som minskade kostnaderna genom sin elmätning.

Här är länken till debattartikeln från Altinget.se: ​Sverige behöver ett skarpt energieffektiviseringsmål. 

Verkar det omöjligt att minska elräkningen? Läs mer om vad man bör tänka på vid Dataloggning och mätning av elförbrukning​. 

fredag 10 februari 2017

Minska smittspridningen

sleeping-1353562_1280.jpg


Det absolut viktigaste för att undvika att smitta varandra med influensor och vinterkräksjukor är som alla vet att tvätta händerna. Problemet är dock att de dessa sjukdomar smittar även innan man själv fått symptom. Hur ska man då kunna minska smittspridning?


Luftburna bakterier blåser iväg och späds ut i uteluften, medan bakterierna inomhus kan sväva runt i timmar innan de fastnar i någons slemhinnor. För att undvika att bakterier är en av lösningarna bra ventilation.


När det görs inspektioner på förskolor är några av de vanligaste anmärkningarna:
 • bristande ventilation
 • fuktskador
 • klagomål på städning och underhåll


Forskning visar att det går att minska på hälsoproblem genom att se till att det finns just bra luftväxling, mindre damm och fukt och lämplig temperatur i lokaler.


Ett sätt att få en tydlig bild av inomhusklimatet är att använda vår populära klimatväska.


Trots att du själv är frisk och tvättar händerna regelbundet så rör du ändå vid saker hela tiden och får på så sätt nya bakterier på händerna.


Var samlas det bakterier?
 • Mobiltelefon
 • På pengar
 • Tangentbord
 • Knappar(hissknappar, kaffeautomaten, fjärrkontroller)
 • Handtag(dörrhantag, handtag i kollektivtrafiken)
 • Räcken till trappor/rulltrappor


Det går såklart inte att tvätta händerna var och varannan minut, men tänk gärna på att dessa punkter är extra belamrade av bakterier.


Folkhälsomyndigheten rekommenderar personalen på förskolor att ha lite kontroll på inomhusmiljön och rapportera om något inte är bra:
 • Se till att de olika lokalerna används för de ändamål de är avsedda för
 • Undvik att samla för många barn och vuxna i ett litet rum
 • Vädra lokalerna regelbundet – luften ska lukta ny och frisk
 • Undersök orsaken om det finns dålig eller unken lukt i lokalerna
 • Underlätta för den dagliga städningen
 • Häng upp en tillförlitlig termometer i varje rum och registrera temperaturen under en period, gärna en vecka. Temperaturen bör vara cirka 20°C på förskolor.


Bra läsning


tisdag 31 januari 2017

Spara el med genomtänkt möblering

study-789631_640.jpg
Hur man möblerar inomhus spelar roll för elförbrukningen. Det är t.ex. inte optimalt att ha skrivbord vid ett fönster eller möbler framför element, en bokhylla kan däremot fungera utmärkt som tilläggsisolering.


När man försöker hitta lösningar i inomhusmiljön är det vanligt att förbise det faktum att möblerna faktiskt kan hjälpa till på flera punkter.


Om det är kallt på en arbetsplats är det viktigt att först fundera på var elementen finns, och om det är något som står i vägen för att de ska fungera som tänkt.


För det mesta är radiatorerna placerade under fönster eftersom elementens värme motverkar den kalla luften utifrån. Om det står möbler i vägen för radiatorn blockeras den varma luften och poängen med strålningsvärmen försvinner. Dessutom bör man tänka på att inte låta gardiner hänga över elementen så de blockerar termostatventilen.


Det som avgör om innetemperaturen är tillfredsställande är:
 • Luftens temperatur
 • Drag
 • Strålning från kalla ytor, t.ex. fönster
 • Strålning från varma ytor, t.ex. datorskärmar, lampor, människor
 • Klädval
 • Hur mycket man rör sig

För att bättre mäta hur människor uppfattar klimatet mäter man den operativa temperaturen. Operativ temperatur tar hänsyn till både luftens temperatur och strålningstemperaturen från omgivande ytor. Till detta använder man en globgivare och en temperaturgivare.


Om man då placerar ett skrivbord eller matbord vid ett fönster är risken stor att den kyliga luft som kommer genom glaset gör oss kalla, om dessutom elementet är blockerat minskar värmestrålningen till rummet.


Några fler tips för att hålla värmen i lokalen:
 • Ställ bokhyllor mot ytterväggarna för lite extra isolering
 • Använd gärna träpersienner- de släpper igenom värme, och på natten kan de fungera som en isolering. Vanliga persienner fungerar också, om än inte lika effektivt, som isolering nattetid.
 • Textilier värmer, framför allt mattor mot kalla golv. Ullmattor är det ull-timata då de håller värme bra.Testa själva. Mät temperaturen i rummet en period för att sedan flytta möblerna till en mer energieffektiv plats och se skillnaden!

Om du vill veta mer om inomhusklimat har vi lite fler råd på vår hemsida.