fredag 19 januari 2018

5 saker att tänka på när du ska hitta eltjuvar


1. Gör en energikartläggning

Med en kartläggning kan energikostnaderna minska med 5-10 % på ett par års sikt.
Det gäller att ifrågasätta sina kostnader, och inte bara tro utan att faktiskt mäta. Energibyrån på Gotland gjorde en energikartläggning för ett industriföretag som trodde sig ha koll på sin förbrukning. Det visade sig att företaget kunde spara en miljon kronor per år.

Genom att göra en energikartläggning har ni en bra utgångspunkt för att se potentialen i just er verksamhet. Energikartläggningen kommer kunna användas som ett underlag i beslut och ge er en hint om vilka åtgärder som skulle vara mest lönsamma för er. Kartläggningen ligger också ofta till grund för framtida investeringar.

Här kan du läsa Energimyndighetens riktlinjer om hur man kan skriva en energikartläggning.


2. Se nyttan

Det är inte enbart en ekonomisk nytta att se över sin elförbrukning, även om det finns många fall där just detta är tydligt. Örebrobostäder är ett företag som lyckats med sitt energiarbete. Med Jonas Tannerstad i spetsen lyckades Öbo nå sitt mål- att sänka förbrukningen med 25 procent. Målet nåddes redan 2013, två år tidigare än beräknat.

“De förväntade storförbrukarna är ofta marginella om du ser till helheten. De största elbovarna har förvånande nog varit de mindre, dolda elförbrukarna”, kommenterade Jonas då.

Det finns dock många fördelar med ett väl fungerande energiarbete. Arbetar företaget systematiskt och strukturerat med detta är det proaktivt och står rustat inför framtiden och eventuella skärpta lagkrav.

En annan stor nytta är ur miljösynpunkt. I Sverige går exempelvis 40 procent av förbrukning till uppvärmning av byggnader.

3. Mät under längre perioder för att se mönster

Genom att mäta under en längre period kan du se hur förbrukningen ändras över tid. Du kan jämföra olika perioder och analysera vad som gör att förbrukningen ändras. Efter åtgärder är det sedan intressant att se hur mycket den verkligen besparingen blivit.

Fjärrmätning är ett effektivt sätt att mäta, där du var som helst kan kika på din data istället för att regelbundet behöva åka ut till din mätstation.

4. Involvera alla

Förankra tankarna runt arbetet med energieffektivisering hos samtliga på företaget. Med en positiv ledning som sätter tydliga mål och personligt engagemang för frågorna bland medarbetarna är det lättare att lyckas.

I t.ex en bostadsrättsförening är det en bra idé att upplysa om arbetet som görs. På så sätt kan du inspirera och engagera de boende i detta arbetet, och visa på vad det skulle innebära med minskade elkostnader. Kanske betyder det pengar över för upprustning av en lekplats, eller en nya förmåner till de boende på annat sätt?

5. Utbilda

Varför ska man arbeta med energifrågor? Vad är nytta för er företag? Hur gör man för att mäta energi?

Fundera på vad du och dina medarbetare behöver få fördjupade kunskap för att mer effektivt kunna utföra ert arbete. Som nämnts ovan är det viktigt att alla är involverade i arbetet för att få ett lyckat utfall.

När det kommer till att mäta krävs det goda kunskaper om hur datan ska analyseras för att kunna se samband och potentiella förbättringsmöjligheter. Läs mer om utbildning hos oss på Intab. Vi har stor erfarenhet av kurser i analys och optimerad mätning.

måndag 8 januari 2018

Vad är en lämplig fuktnivå inomhus?


Svar: Detta är en av våra vanligaste frågor, och många är oroliga för fukt inomhus. En anledning till att det är en så vanlig fråga är nog för att svaret beror på vilka prioriteringar som är viktigast för just er.

Vintertid är det i regel torrt inomhus, något som lätt glöms bort och inte ses som något problem. Dock är det bra att veta att en luftfuktighet under 30% ökar spridning av virus, bakterier och kan ge torra slemhinnor, som gör oss mer känsliga för just virussjukdomar och bakterier.

Om man istället ökar luftfuktigheten från 30% till 50% kan den upplevda temperaturen öka med hela 9°C och gör det då möjligt att sänka temperaturen inomhus och spara på värmekostnader.

För människan är en nivå på mellan 40-50% mest behaglig.

Har man imma eller kondens på fönster, om luften känns instängd eller matos sprider sig i huset så finns det anledning att kontrollera ventilationen. 

Läs gärna vår inomhusklimatmanual som du hittar på vår rådgivningssida, för fler handfasta tips kring temperatur, fukt och koldioxid.

Om du vill mäta temperatur och fukt kan jag rekommendera vår ComfortLog där du enkelt sätter upp loggern och sedan ser mätdatan via webben på både mobil eller dator.

torsdag 4 januari 2018

De populäraste inläggen från 2017


Populära inlägg mätteknik
Förra året var ett år där det hände mycket på Intab. Företaget har tagit flera stora steg för att bli ett resurscentrum som kan hjälpa er bättre. När vi skriver här på bloggen, försöker vi lyssna till våra användare och se på vilket sätt vi kan underlätta och inspirera i arbetet med mätteknik och analys.

Här är de mest uppskattade inläggen från året som har gått, har du läst alla, eller har du kanske någon egen favorit som inte var med på listan? Kommentera gärna med din favorit eller önskemål om framtida inlägg!

4 tips för att motverka mögel Fukt är en grogrund för att utveckla mögel, som i sin tur kan ge allergier och astma. Just under våren och hösten ökar riskerna för mögel eftersom luften är varm, och luftfuktigheten är hög.

Hur säkras livsmedelskvaliteten?
Att hålla koll på temperaturen i kyldiskar, kylskåp och frysar är nog alla överens är viktigt för att säkerställa kvaliteten i råvarorna. 

Minska sjukfrånvaron - höj luftfuktigheten Enligt en studie från bland annat KTH har man sett samband mellan luftkvalitet och sjukfrånvaro.

8 tips kring ventilation Senaste tiden har ventilationsproblem varit ett hett ämne i media. 

Kampen mot kondensen Att fukt är ett stort problem för byggnader som inte värms upp året runt är inget nytt. Tyvärr blir skadorna på våra historiska föremål inne i kyrkor och slott mer och mer omfattande. 5 tips för mätning i skolmiljöer Under vinterhalvåret sätts det stor press på inomhusklimatet då det är svårt att vädra utan att det blir för kallt.

måndag 18 december 2017

Tre tips inför ledigheten


Nu är julen här och så även julledigheten. För att kunna slappna av när du är ledig och få en bra start på nästa år kommer här några bra tips.

1 . Ha marginaler

Se över mätningarna och säkerställ driftsäkerheten. Får du mätdata från alla givare som hänger ute? När du mäter så är det viktigt att ha stora marginaler, då får du god säkerhet i dina mätningar. 

Var därför noga med att byta batterierna i ditt instrument:
  • PC-logger, skicka in och byt batteri minst var femte år. 
  • Intab Wireless System är det bra att byta batteri en gång per år eller så aktiverar du ett räckviddslarm som kan vara en indikation på att batteriet behöver bytas. 
  • Tinytag: byt en gång per år, se våra Tinytagservicekit
Detta är viktigt för att få tillförlitliga mätningar. Hör av dig direkt om du behöver batterier innan du tar ledigt så skickar vi omgående.

När bytte ni batterier senast?

2. Ställ in larm

Automatisera så ni kan få larm om något går snett och säkra upp att det finns personer som kan rycka in om det krisar. Många av våra dataloggers har larmfunktion som är smart att koppla till tillgänglig personal, för att underlätta vid avvikande mätvärden.

3. Kalibrera under din ledighet

Kontrollera när ni kalibrerade era instrument sist. Många passar på att skicka in sina loggers på kalibrering eller service under semestern. Då är er utrustning i bästa skick när du är tillbaka från ledigheten.

Tips: Kanske har du överlåtit mätansvaret till någon mindre rutinerad under julledigheten? Se till att de har kontaktuppgifter till vår support ifall de stöter på problem.


God jul önskar vi på Intab!

Mina kunskaper om mätning är otillräckliga, har ni några tips på vägen?

Fråga experten:
Jag har fått i uppdrag att utföra en mätning på min arbetsplats. Jag känner att mina kunskaper inte är tillräckliga, har ni några tips på hur jag ska göra?

Svar:
Är man inte så insatt i mätning är det inte alltid så enkelt att utföra den på rätt sätt. Det finns en rad hjälpmedel för att underlätta för dig – oavsett kunskapsnivå.

Ett enkelt sätt är att hyra dataloggers. Du får på så sätt inte bara instrument som passar för just ditt uppdrag, utan Intab startar, stoppar och tömmer dem åt dig. Det enda du behöver göra är att placera ut loggrarna. När mätningen är klar skickar du tillbaka dem och får sedan din mätning på PDF via mail. Du kan även hyra loggers där mätningen läses av via inloggning via molntjänsten Intab Cloud. Då kan du i realtid följa mätningen vilket många uppskattar.

Om du vill lära dig mer om mätning och genvägar i din analys finns flera olika utbildningsalternativ. Detta gäller även om du vill bredda, eller kanske fräscha upp dina kunskaper. Vi kan utföra skräddarsydda utbildningar på plats hos dig, eller via dator på distans. Med hjälp av onlinesupporten kan vi även hjälpa dig att konfigurera dina loggers vid behov.

Känner du att det är skönt att få stöttning under mätningen finns alternativ för fjärrövervakning. Genom att följa mätningen via molntjänsten Intab Cloud är det enkelt att se om någonting inte står rätt till. Du kan få larm vid avvikelser, automatiska rapporter och även få hjälp av oss att hålla koll på din mätning. Flera olika typer av loggers kan kopplas till Intab Cloud, vilket gör att möjligheterna är stora.

Känner du dig fortfarande osäker? Vi kan utföra mätningar åt dig. Då kommer en av våra experter ut till dig för installation av utrustning. Vi kan helt sköta mätningen för dig och leverera data som du önskar. Du kan få stöd i den uträckning just du behöver, hör av dig så stöttar vi er.

torsdag 14 december 2017

Fem tips för en lyckad mätning

Dags att starta upp en ny mätning? För att få ut det mesta möjliga gäller det att planera väl. Noggranna förberedelser innan gör att du spara både tid och pengar.

Här kommer fem tips för vad du bör tänka på innan du startar din mätning.

1. Kalibrering och service

Det är viktigt att kontinuerligt lämna in mätinstrument för service och kalibrering så att du vet att de är tillförlitliga. Dessutom riskerar du inte att mätningen avbryts på grund av att batteriet tar slut. Inom vissa branscher finns även krav på giltigt kalibreringscertifikat.

Läs mer om kalibrering här.

2. Sätt tydliga mål

Vad vill du egentligen få ut av mätning? Mäter du för att kontrollera hur inomhustemperaturen är i stort eller vill du se små svängningar i temperaturen, exempelvis när någon öppnar en dörr? Är du ute efter att mäta för att ha någonting att visa upp eftersom du måste, på grund av regelverk, eller mäter du för att göra förbättringar i din verksamhet, exempelvis hitta enerigtjuvar? Detta är viktigt att fundera över innan du börjar mäta så att du får rätt logger för just ditt mätuppdrag.

3. Läs på om riktlinjer och lagar

Vad gäller inom just din bransch? När det gäller inomhusklimat finns en rad riktlinjer både gällande temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid. Mäter du på lekplatser finns riktlinjer för hur hårt underlaget ska vara, och när du hanterar livsmedel finns temperaturkrav för att maten ska vara godkänd. Krävs det att mätningen sker på ett visst sätt så är det bra att läsa på innan, annars finns risk att du måste göra om mätningen.

4. Följ mätningen online

Många gånger kan du tjäna både tid och pengar genom att följa din mätning online. Du har då chansen att göra justeringar under själva mätningen i stället för att åka till mätplatsen och tanka av dina loggers. Genom fjärrövervakning kan du också se om någonting i mätningen gått snett, till exempel om en logger inte längre är ansluten till ett vägguttag, och har då chansen att rätta till detta under tiden.

Se vår molntjänst där möjligheten finns till bland annat övervakning av er mätdata av våra mätexperter.

5. Utbildning

Se till att personalen har den kunskap som faktiskt krävs för att göra lyckade mätningar och en bra analys. Våra utbildningar hjälper er på plats, hos oss eller på distans för att effektivt skapa rätt förutsättningar för just er. Med personlig vägledning kommer du snabbt hitta bästa vägen till den analys som du önskar.

Du kommer att spara både tid och pengar med en genomgång, och kan istället fokusera på resultatet.

Bonustips!

Gå igenom funktionerna och EasyView och se om det är någonting du kan ha nytta av i din analys. Du kanske vill se hur stor del av mätningen som varit över eller under en viss nivå eller hur lång tid som en viss kanal nått gränsvärdena? Eller så kanske du vill räkna fram någonting specifikt exempelvis kWh eller daggpunkt? Med funktionerna i EasyView kan du på ett överskådligt och enkelt sätt analysera din data. Även data från Intab Cloud går att importera med ett klick till programmet.

Se våra olika datalogger här.
Klicka här för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

tisdag 12 december 2017

Hur kan stress se ut med en MSR-logger?

Nu när julen närmar sig med stormsteg är det lätt hänt att känna sig stressad inför allt som ska göras. Vår MSR-logger används flitigt i mätningar för att kontrollera djurhälsa och hur de rör sig i hagar och andra inhängnader. Vi på intab testade på skojs skull att se hur stress ser ut på några av våra kollegor.

I testet fick två personer bära varsin MSR-165 för att registrera rörelsemönster. Det blev väldigt tydligt redan efter en kort tids användning att den personen som hade mycket att göra, och stressade runt nästan oavbrutet rörde på benet, antingen genom att springa runt, eller vicka på foten.
Den andra kollegan satt istället mest still och rörde sig långsammare.
Klicka på bilden för att se den större

Som mätningen ovan visar är de röda kurvorna en lätt stressad person som har väldigt svårt att sitta still. De gröna kurvorna visar en person som mestadels sitter vid sitt skrivbord.

Detta var endast ett litet experiment på kontoret, men här är två lite mer avancerade användarexempel när det har studerats på djur för att kartlägga deras beteendemönster: