tisdag 13 juni 2017

Tre mättips inför semestern

Nu är sommaren här och så även semestertiden. För att kunna slappna av under ledigheten och få en skön start på hösten kommer här några bra tips.

1 . Ha marginaler

Se över mätningarna och säkerställ driftsäkerheten. Får du mätdata från alla givare som hänger ute? När du mäter så är det viktigt att ha stora marginaler, då får du god säkerhet i dina mätningar. Var därför noga med att byta batterierna i ditt instrument:

 • PC-logger, skicka in och byt batteri minst var femte år.
 • Intab Wireless System är det bra att byta batteri en gång per år eller så aktiverar du batterilarm och får infomration när batteriet tar slut.
 • Tinytag byt en gång per år:Tinytagservicekit. Detta är viktigt för att få tillförlitliga mätningar.
När bytte ni batterier senast?

2. Ställ in larm

Automatisera så ni kan få larm om något går snett och säkra upp att det finns personer som kan rycka in om det krisar. Många av våra dataloggers har larmfunktion som är smart att koppla till tillgänglig personal, för att underlätta vid avvikande mätvärden.

3. Kalibrera under din ledighet

Kontrollera när ni kalibrerade sist. Många passar på att skicka in sina loggers på kalibrering eller service under semestern. Då är er utrustning i bästa skick när du är tillbaka från ledigheten.

Tips: Kanske har du överlåtit mätansvaret till någon mindre rutinerad under sommaren? Intab finns tillgängliga hela sommaren om något problem skulle dyka upp. Se till att de har kontaktuppgifter till vår support ifall de stöter på problem.

Glad sommar önskar vi på Intab!

måndag 12 juni 2017

Vad är IoT, och vad kan jag använda det till?

Fråga Experten

Vad är IoT, och vad kan jag använda det till?
Lina svarar:
IoT, Internet of Things, eller sakernas internet på svenska, är teknik som kommunicerar via internet för att hjälpa användaren. Informationen från tekniken kan användas för att minska t.ex sin elförbrukning/ventilation eller förbättra kvaliteten. Det innebär att t.ex drift och kvalitetskontroll kan skötas på distans, utan att en person fysiskt ska behöva finnas på plats. Risken för att missa brister och fel minimeras.
Att använda sig av fjärrövervakning är en av de viktigaste hjälpmedlen som man kan använda i sitt arbete för minskade driftskostnader, men för vissa beslutsfattare kan det vara ett stort steg. Enligt forskarna beror den långsamma utrullningen av tekniken på att beslutsfattarna har dålig kunskap på IoT, och i och med det räds att ta steget.
Genom att fjärrmäta slipper du ha dålig koll på om elanvändningen, ventilationen, fuktigheten, temperaturen eller vattennivån är vad den ska vara. Du kan istället få larm skickat via mail när något inte lever upp till era förväntningar i god tid, innan det blir problem.
Här kan du se vilka mätinstrument vi har för att komma igång med IoT.
Vi kan även hjälpa till med installation av utrustningen.
Lycka till!


Fastighetsägare stora vinnare i världen av IoT

I en tid där det är ständiga besparingsåtgärder och åtstramningar är det viktigt att försöka hitta lösningar för att minska på onödiga utgifter. Vid användning av fjärrövervakning kan både kostnaderna och arbetsbelastningen minskas.

Genom att låta tekniken via internet kommunicera information till t.ex din dator eller mobiltelefon, kan vi effektivisera hela arbetsprocessen. Trots enorm potential så är det något som svenska företag behöver bli bättre på. Genom att effektivisera processer kan företag med enkla medel spara viktiga pengar.

Största anledningen till att kommuner inte övergått till IoT i större omfattning är att IoT är väldigt tekniskt och svårt att sätta sig in i för beslutsfattarna.
Fördelarna med att fjärrövervaka och använda sig av IoT:
 • Energieffektivisering och kostnadsbesparing
 • Färre driftstörningar
 • Effektiv övervakning
 • Anpassning efter verksamhetens behov
 • Flexibla systemlösningar
 • Arbetsbesparing med fjärravläsning
Med fjärrövervakning kan energieffektiviseringen spara upp till 30% i kostnader, genom behovsanpassad ventilation och belysning, energimätning och säkerhetssystem.

Förutom teknik för fjärrövervakning, erbjuder vi på Intab även utbildningar för att öka kompetensen hos användarna.

måndag 29 maj 2017

Skydda riskgrupperna i sommar


Sommaren står för dörren, och precis som varje år kommer det varma dagar som är extra påfrestande för vissa grupper i samhället. Äldre och sjuka är några som värme kan vara extra farligt för. Redan vid några dagars värmebölja ökar dödligheten med över 30%.

Trots att det är allmänt känt att äldre och sjuka har svårt att klara sig i värmen, finns det ingen beredskap hos myndigheterna vid värmeböljor, menar forskare.
- En varm vecka ökar dödligheten i Sverige med hundratals människor. Det kan jämföras med en influensaepidemi, menar Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, som är kritisk mot den bristfälliga beredskapen inför värmeböljor.

Vården är inte anpassad för värmen

På många äldreboenden vittnar personal och de boende om bristen på luftkonditionering, och att det påverkar de äldre i stor omfattning. Många äldre drabbas av uttorkning, och i kombination med vissa sjukdomar och medicinering kan det vara livsfarligt.

Äldre har svårare att reglera värme, och inte samma förmåga att känna törst som unga. Vätskeförlust kan då leda till bland annat blodproppar.
- De riktigt varma perioderna kan man ha upp till 30 procent högre dödlighet än vad man borde ha haft med normala temperaturer, säger Bertil Forsberg till Sveriges Radio.

Säkra upp mer bra rutiner

Genom att mäta temperatur kan man se var problemen är som störst, och utifrån det anpassa verksamheten. Vissa rum kanske har skydd mot stekande sol, och då lämpligare att uppehålla sig i. Detta kan såklart variera under soltimmarna.

Smidiga lösningar för att mäta temperatur.

Användbar checklista från Landstinget Västmanland - Handlingsplan för värmeböljor.

Vad är daggpunkten?

Fråga experten

Vad är egentligen daggpunkt, och hur beräknas den?

Niklas svarar:

Genom att mäta eller beräkna daggpunkten kan man förutse bildandet av dagg, dimma och frost.

När temperaturen är hög börjar kroppen att svettas för att kylas ner. Om luften redan är mättad på fukt tar det längre tid för fukten på kroppen att avdunsta. Så de dagar som man svettas trots stillasittande, beror det på hög luftfuktighet.

De flesta människor föredrar en daggpunkt på 16°C eller lägre, vid en daggpunkt på 21°C eller mer upplever vi luften som varm och klibbig. Vid låg daggpunkt är komforten i regel behaglig, vare sig för kallt eller för varmt.


 • Daggpunkten är temperaturen då den relativa luftfuktigheten når 100% under förutsättningen att mängden vattenånga i luften är densamma. 
 • Ju varmare lufttemperatur, desto mer fukt kan luften innehålla.
 • Daggpunkten är aldrig högre än temperaturen. 
 • Hög daggpunkt är ett tecken på högt innehåll av vattenånga i luften.
 • Om daggpunkten är under 0°C kallas det istället för frostpunkt.

Om det ligger rikligt med dagg i gräset på morgonen och dropparna gnistrar i daggkåpans blad väntar en solig dag.(Källa: Folkets väder)

Här kan du läsa om hur du beräknar daggpunkt i EasyView.
Så här beräknar du daggpunkt i webbsnittet(ComfortLog).


/Niklas

tisdag 23 maj 2017

Rekordlåga vattennivåer i sommar

Efter en torr vinter och vår väntar nu en sommar med rekordlåga grundvattennivåer på många håll, inte minst i södra delen av landet.

På många stationer i Sverige har värden uppmäts som kan tyda på att rekordet från hundra år tillbaka kommer slås 2017.

Hur snabbt grundvattnet stiger och sjunker beror till stor del på vilken jordart den finns på. I snabba och små grundvattenmagasin återfinns oftast morän, medan i det stora och långsamma magasinen oftast är sand- och grusavlagringar.
(Källa: Grundvatten.nu)

När grundvattennivån är låg behövs det dubbelt så mycket nederbörd än det normala i minst 3-4 veckor, för att normalisera nivån.

Håll koll på det vatten du har

Länsstyrelsen uppmanar nu både lantbrukare och privatpersoner att vidta åtgärder för att spara på vattnet.
Bra sätt att dra ner på vattenförbrukningen är att använda regnvatten när det är möjligt, samt undvika högtryckstvätt.

Att mäta vattennivå med en nivåsensor är ett bra sätt att hålla koll på sitt vatten, vare sig det är i t.ex en vattentank, brunn eller i ett vattendrag. Då kan du även få SMS vid för låga, eller för höga värden.

Läs mer om att mäta vattenmåndag 15 maj 2017

Vad är det för skillnad på kalibrering och justering?

Fråga Experten

Fråga: Vad är det för skillnad på kalibrering och justering?

Svar: Kalibrering är ett sätt att jämföra med en referens man vet mäter riktigt.
Genom att kalibrera får man med andra ord reda på om loggern mäter korrekt. Om det resultatet avviker kan man ibland göra en justering. Därefter krävs ännu en kalibrering för att säkerställa korrektheten.

Luftfuktighetsgivare har olika avvikelser vid olika nivåer. När man kalibrerar RH(relativ luftfuktighet) är det därför viktigt att kalibreringen görs vid de nivåer man ska mäta vid. Överväg därför vilka nivåer just din logger behöver kalibreras vid innan loggern skickas in för kalibrering. Ofta är det därför värdefullt med fler kalibreringspunkter på fuktloggers jämfört med loggers för temperatur eller processignaler.

Ändra i kurvorna

Om kalibreringen resulterar i en justering- kom ihåg att ta hänsyn till de nya värdena från det nya certifikatet när du mäter framöver.

Lycka till!

Här kan du läsa mer om kalibreringar

Har du en fråga? Skicka den till oss