fredag 17 februari 2017

Klarar ni målet?


Tio branschorganisationer, där bland Energirådgivarna och Svensk Ventilation, har gemensamt lagt fram ett förslag till Energikommissionen. De uppmanar till ett nationellt mål om att energieffektivisera 40% innan år 2030, i jämförelse med det förslag som ligger på EU-nivå på 30% för samma tid. Detta är ett ambitiöst mål för Sverige, men ett mål som med dagens och framtidens teknik är fullt möjligt! 

I sitt förslag menar undertecknade branschfolk att vi idag bara fokuserar på att tillföra förnybar energi, utan att tänka på vad den faktiskt går till. De menar att det måste bli ett stopp på all ineffektiv användning och hög tid att täppa igen de energiläckage som finns i vårt samhälle.

Vad kan man själv göra? 

Ett av de första stegen för ett sådant mål är att medvetandegöra de dolda slukhålen som lätt kan åtgärdas när de väl har identifierats. Många företag och hushåll är idag inte medvetna om vad de faktiskt betalar för när elräkningen kommer. Detta är inte hållbart, vare sig ekonomiskt eller ur ett klimatperspektiv.

I och med att företag och fastigheter börjar mäta sin elkonsumtion kan de snabbt få en överblick över potentiella energislukare redan efter ett par dagars loggning. Det kan dyka upp faktorer som tidigare inte varit kända i bland annat inomhusklimatet eller i maskinanvändning under dygnet.

Vi på Intab har många solskenshistorier efter alla år i branschen och kan inte annat än välkomna detta förslag som är fullt rimligt och möjligt att uppnå. ​Läs gärna vårt reportage med RMT VVS & Fastighetsservice AB, som minskade kostnaderna genom sin elmätning.

Här är länken till debattartikeln från Altinget.se: ​Sverige behöver ett skarpt energieffektiviseringsmål. 

Verkar det omöjligt att minska elräkningen? Läs mer om vad man bör tänka på vid Dataloggning och mätning av elförbrukning​. 

fredag 10 februari 2017

Minska smittspridningen

sleeping-1353562_1280.jpg


Det absolut viktigaste för att undvika att smitta varandra med influensor och vinterkräksjukor är som alla vet att tvätta händerna. Problemet är dock att de dessa sjukdomar smittar även innan man själv fått symptom. Hur ska man då kunna minska smittspridning?


Luftburna bakterier blåser iväg och späds ut i uteluften, medan bakterierna inomhus kan sväva runt i timmar innan de fastnar i någons slemhinnor. För att undvika att bakterier är en av lösningarna bra ventilation.


När det görs inspektioner på förskolor är några av de vanligaste anmärkningarna:
 • bristande ventilation
 • fuktskador
 • klagomål på städning och underhåll


Forskning visar att det går att minska på hälsoproblem genom att se till att det finns just bra luftväxling, mindre damm och fukt och lämplig temperatur i lokaler.


Ett sätt att få en tydlig bild av inomhusklimatet är att använda vår populära klimatväska.


Trots att du själv är frisk och tvättar händerna regelbundet så rör du ändå vid saker hela tiden och får på så sätt nya bakterier på händerna.


Var samlas det bakterier?
 • Mobiltelefon
 • På pengar
 • Tangentbord
 • Knappar(hissknappar, kaffeautomaten, fjärrkontroller)
 • Handtag(dörrhantag, handtag i kollektivtrafiken)
 • Räcken till trappor/rulltrappor


Det går såklart inte att tvätta händerna var och varannan minut, men tänk gärna på att dessa punkter är extra belamrade av bakterier.


Folkhälsomyndigheten rekommenderar personalen på förskolor att ha lite kontroll på inomhusmiljön och rapportera om något inte är bra:
 • Se till att de olika lokalerna används för de ändamål de är avsedda för
 • Undvik att samla för många barn och vuxna i ett litet rum
 • Vädra lokalerna regelbundet – luften ska lukta ny och frisk
 • Undersök orsaken om det finns dålig eller unken lukt i lokalerna
 • Underlätta för den dagliga städningen
 • Häng upp en tillförlitlig termometer i varje rum och registrera temperaturen under en period, gärna en vecka. Temperaturen bör vara cirka 20°C på förskolor.


Bra läsning


tisdag 31 januari 2017

Spara el med genomtänkt möblering

study-789631_640.jpg
Hur man möblerar inomhus spelar roll för elförbrukningen. Det är t.ex. inte optimalt att ha skrivbord vid ett fönster eller möbler framför element, en bokhylla kan däremot fungera utmärkt som tilläggsisolering.


När man försöker hitta lösningar i inomhusmiljön är det vanligt att förbise det faktum att möblerna faktiskt kan hjälpa till på flera punkter.


Om det är kallt på en arbetsplats är det viktigt att först fundera på var elementen finns, och om det är något som står i vägen för att de ska fungera som tänkt.


För det mesta är radiatorerna placerade under fönster eftersom elementens värme motverkar den kalla luften utifrån. Om det står möbler i vägen för radiatorn blockeras den varma luften och poängen med strålningsvärmen försvinner. Dessutom bör man tänka på att inte låta gardiner hänga över elementen så de blockerar termostatventilen.


Det som avgör om innetemperaturen är tillfredsställande är:
 • Luftens temperatur
 • Drag
 • Strålning från kalla ytor, t.ex. fönster
 • Strålning från varma ytor, t.ex. datorskärmar, lampor, människor
 • Klädval
 • Hur mycket man rör sig

För att bättre mäta hur människor uppfattar klimatet mäter man den operativa temperaturen. Operativ temperatur tar hänsyn till både luftens temperatur och strålningstemperaturen från omgivande ytor. Till detta använder man en globgivare och en temperaturgivare.


Om man då placerar ett skrivbord eller matbord vid ett fönster är risken stor att den kyliga luft som kommer genom glaset gör oss kalla, om dessutom elementet är blockerat minskar värmestrålningen till rummet.


Några fler tips för att hålla värmen i lokalen:
 • Ställ bokhyllor mot ytterväggarna för lite extra isolering
 • Använd gärna träpersienner- de släpper igenom värme, och på natten kan de fungera som en isolering. Vanliga persienner fungerar också, om än inte lika effektivt, som isolering nattetid.
 • Textilier värmer, framför allt mattor mot kalla golv. Ullmattor är det ull-timata då de håller värme bra.Testa själva. Mät temperaturen i rummet en period för att sedan flytta möblerna till en mer energieffektiv plats och se skillnaden!

Om du vill veta mer om inomhusklimat har vi lite fler råd på vår hemsida.

måndag 23 januari 2017

Försämrad inomhusluft kan vara hälsofarligt

Fuktigare klimat och fler kemikalier ökar behovet av ventilation inomhus. Många av dagens byggnader klarar dock inte nuvarande rekommendationer.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör ventilationen i bostäder göra så att minst hälften av luften byts ut inom en timme. 78 procent av Sveriges bostäder klarar dock inte de kraven. Tätare och energisnålare hus gör inte saken bättre.

Dålig ventilation är en hälsorisk

Kemikalier som släpper från byggnadsmaterial, färger, möbler med mera tillsammans med ett varmare och fuktigare klimat utomhus ökar risken för dålig luft inomhus.

Att många fastigheter inte har tillfredsställande ventilation beror på att de ventileras genom självdrag. Detta bygger på temperaturskillnader, kallare friskluft sugs in medan varm luft går ut. När olje- och vedpannor bytts ut och otätheter i fasaderna tätats fungerar dock inte detta alltid som det var tänkt från början.

Hur märker man då att luften är dålig?

Imma på insidan av fönster är ett tecken på dålig ventilation, liksom matos i andra rum än köket. Efter en dusch bör imma på spegel och fönster försvinna inom en halvtimme, annars är det tecken på att ventilationen inte är tillfredsställande. Var även uppmärksam på lukter.

I lägenheter och lokaler är det vanligt att göra en utredning av inomhusmiljön. Här kan du läsa mer om hur vi på Intab kan hjälpa till med mätning av koldioxidnivåer.

fredag 20 januari 2017

Rätt klädd i vinter


När det är kallt ute är det lätt att instinktivt ta på sig för mycket kläder. Men med onödigt mycket textilier blir man lätt svettig och därmed också kall.

- Fuktiga kläder isolerar sämre. Avdunstningen från huden och från de fuktiga kläderna kyler kroppen, berättar Kalev Kuklane, docent i industriell ergonomi vid Lunds Universitet, till Testfakta.


Det är alltså viktigt att hålla sig torr

Om du reser med kollektivtrafiken eller går inomhus en stund under vinterhalvåret är det bra om du knäpper upp din jacka eller tar av den helt och hållet. Då slipper du skillnaderna i temperatur som gör kroppen för varm eller för kall.
En annan god idé är att bära kläder som andas. Speciellt vid fysisk aktivitet.


Mätning av temperatur på kroppen

Intabs mindre sensorer har framgångsrikt använts i projekt där temperaturen registrerats på olika hudområden på kroppen för att se köldpåverkan. På så sätt har studier på lämpliga kläder och skyddsklädsel gjorts vid extrema temperaturer.


Hur klär du dig när det är kallt?

En väl fungerande vinterutstyrsel bör gå att öppna vid halsen och ska ha utrymme vid ärmsluten. På så vis transporteras luft in i och ut ur plaggen. Ull eller ullblandningar nära kroppen är att rekommendera eftersom de värmer även när de blir blöta.

Fler tips:

 • ●  Bär lager på lager. Då kan du anpassa dig lättare efter väderleken.
 • ●  Ha på din en mössa. Med huvudet bart riskerar du att tappa nittio procent av din
  kroppsvärme.
 • ●  Investera i ett par skor med bra sula. Desto rejälare sådan, ju mer isolering får du
  från den kalla marken.

Vill du läsa mer om hur du bäst klär dig när det är kallt kan vi rekommendera guiden som Testfakta tagit fram.

måndag 9 januari 2017

Risker med kallt inomhusklimat

Den finns en idealtemperatur för varje människa. Denna är beroende av vad man har på sig och vilken aktivitet man utför. Värme som avges till omgivningen ersätts av kroppens egen värme. Blir det för kallt eller avkyls man ojämnt upplever man obehag.

Bristande komfort leder till sämre arbetsförmåga. Man tänker och observerar sämre och koncentrationen påverkas negativt. Samtidigt ökar risken för belastningsskador om det är för kallt. Kyla ger nedsatt muskelfunktion och sämre kraft. Kalla fingrar försvårar både vi monterings- och kontorsarbete.

Vissa personer är särskilt känsliga för kyla. Det kan variera bland friska individer, men även bero på skador och sjukdomar.

Genom att mäta temperatur inne och även räkna fram den operativa temperaturen brukar man få ett bra riktvärde för hur temperaturen verkligen är.  

Läs om riktlinjer för inomhusklimat här.

söndag 1 januari 2017

Använd motorvärmaren rätt

Att använda en motorvärmare är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön. Det är även bra för ekonomin och bilen. Det gäller dock att använda motorvärmaren på rätt sätt.

En motorvärmare har normalt en effekt på 400 till 600 watt. Det innebär att det kostar ungefär 50 öre i timmen att använda den. En kall motor drar en deciliter mer vid start än en varm. Det minskar utsläppen med 50 till 80 procent den första kilometern. Värmen minskar också slitaget på bilen.

Hur ska man då använda sin motorvärmare?

I Sverige startas motorvärmaren i genomsnitt tre till fyra timmar innan bilen ska användas. Gör man på det sättet förbrukar man mer energi än vad man sparar. Hur lång tid före resan man startar motorvärmaren bör anpassas efter utomhustemperaturen.

 • -15°C eller kallare: Slå på motorvärmaren 1,5 timmar innan du ska åka.
 • Runt 0°C: Värm bilen i en timme.
 • +10°C eller lägre: 30 minuters uppvärmning räcker.
För att få varmt inuti bilen kan man komplettera med en kupévärmare. Den drar dock normalt tre gånger mer el än en motorvärmare.

För att spara energi bytte Örebrobostäder ut uttagscentraler för motor- och kupévärmare. De kunde då minska förbrukningen med upp till 80 procent på enskilda platser. Till sin hjälp för att hitta energitjuvar har Öbo använt dataloggers från Intab.