måndag 14 augusti 2017

Vad behöver jag tänka på innan jag startar ett mätprojekt?

Fråga Experten:

Vad behöver jag tänka på innan jag startar ett mätprojekt?

När vi rådgör om lämpliga lösningar med våra kunder försöker vi alltid ha en hållbarhetsvinkel i dialogen för att se till att du får rätt instrument och lösning för just ditt projekt, och i samma veva, förhoppningsvis för framtida arbeten.

Vi tycker att det är viktigt att den lösningen är optimal både ur ett kort och långt perspektiv.

Vid kortare projekt kan det till exempel vara bättre att hyra instrument. Om året präglas av olika projekt, med olika mätuppdrag och behov kan vi rekommendera vår Instrumentpool istället, där du har fri tillgång till vårt lagerhållna sortiment. Vi blir helt enkelt ditt lager.

Saker att fundera på

 1. Vilket eller vilka mätområden behöver du mäta?
  Räcker det att mäta exempelvis bara temperatur, eller skulle mätningen bli mer korrekt om du även mäter processignaler, fukt eller koldioxid?
  Se våra mätområden här.

 2. Hur många kanaler behöver du?
  När du bestämt dig för vad du ska mäta är det bra att fundera på om du behöver mäta på flera ställen och om du önskar mätpunkterna på samma logger, eller en logger per kanal. Det beror oftast på hur spridda mätpunkterna är.

 3. Hur ser den långsiktiga planen ut?
  Är det en kontinuerlig mätning, eller är det ett engångsuppdrag? Vid långsiktiga mätprojekt kan det vara aktuellt att fundera extra mycket kring om behovet kanske kommer ökas i takt med projektets gång.

 4. Var är mätuppdraget?
  I en del fall kanske det räcker med en klassisk logger som lagrar mätdata till sitt interna minne där man ansluter loggern till datorn och hämtar mätdata. Men ibland ligger mätplatsen långt borta, vilket gör att man kanske ska titta på fjärrmätning, där mätdata kan läsas av utan att behöva åka ut till mätplatsen.

 5. Vad vill du få ut av dina mätningar, vad är syftet med projektet?
  Mäter du för att upprätthålla en viss kvalitet, felsöka eller hålla koll? Olika syften kräver olika förhållningssätt till datan och analysen.

 6. Vad behöver du för samplingsintervall?
  Det är vanligt att våra kunder vill ha så tät samplingsintervall som möjligt, men det är bra att fundera om det tillför något, eller kommer det bara göra att du samlar på dig onödigt mycket data som innehåller många likadana nivåer? Detta kommer bara göra analysen svårhanterlig utan att tillföra något.

 7. Är det en bra idé att ställa in en larmfunktion för att enkelt veta om något är fel?
  Många av våra loggers har en inbyggd larmfunktion som du själv ställer in. Är det exempelvis viktigt att veta om temperaturen är för hög eller låg? Eller om vattennivån är kritisk? Då är det smart att använda sig av larm som skickas till mail eller som sms för att snabbt kunna åtgärdas.

Genom att tänka igenom dessa frågor får du en bra bild utav mätprojektet och kan skapa bästa förutsättningarna.
Besök våra rådgivninssidor för att få tips kring din mätning.

Viktigt med rätt kunskap

Om det är svårt att få ut bra underlag eller information i din analys kan vi starkt rekommendera våra utbildningar som ger dig en god förståelse för både mätning och analys.


torsdag 10 augusti 2017

Hejdå sommarstugan!


Nu är hösten snart här, och vi lämnar sommarstugan för denna gång. För att garantera att stugan håller så många år som möjligt är det bra att fundera kring hur huset har det under vintern.

För att ha bra koll på stugan året om är det smidigt att fjärrmäta och kolla datan på internet. Här är tre faktorer som är viktiga för hur bra en byggnad mår, i detta fall en sommarstuga.

Temperatur

Kommer huset ha underhållsvärme, eller står det ouppvärmt under vinterhalvåret?
Det absolut bästa är såklart att ha en viss värme för att mota bort den fukt som kan ställa till med stora problem. Som minst bör stugan aldrig komma under +5 grader.

Se till att stänga av vattnet och tömma vattenberedare. Frostskydda vattenlås i golvbrunnar och toalett för att minimera risken för vattenskador.

Temperaturloggers

Fukt
Källa: Vad innebär mögelindex?

De flesta sommarstugor har inte så bra isolering. Men det är faktiskt bra. Se till att ventiler står öppna, eftersom det gör att fukten kan ta sig ut och bytas ut mot torr luft. Det är även bra att se till att alla dörrar (inomhus) och skåpsluckor står öppna, för att försöka hålla en jämn temperatur som minskar risken för fuktskador.

Mögel älskar fukt, framför allt på alla organiska material. När vårsolen åter börjar värma är det optimalt för möglet att ta fart. Man brukar prata om att mögel börjar växa vid en luftfuktighet på 75 %, och temperaturen styr sedan hur fort det går.

Fuktloggers

Skadedjur

Lämna stugan välstädad efter semestern. Mögel och skadedjur kommer annars festa loss på smuts och matrester. Se därför till att byta dammsugarpåse och göra rent köksutrustning såsom brödrost och kaffebryggare.
För att försvåra för möss och råttor är det bra att sätta metallnät för tänkbara ingångar som är 6mm eller större.

Läs även:

Så undviker du dyra frostskador
Produkter för fjärrmätning

fredag 21 juli 2017

Rötmånaden är här- tänk på detta


Sommarhalvåret är högsäsong för bakterier och mögel. Värme och fukt i kombination skapar perfekt miljö för att göra oss magsjuka. Då vi gärna äter ute när vädret tillåter är det extra lätt att hygienen hamnar i skymundan. 

Här kommer några tips för att förhindra att du blir smittad, eller smittar andra:

1. Korrekta temperaturer

En bra kylskåpstemperatur är + 4 °C. Tänk på att om du ställer in mer än två portioner varm mat i kylskåpet blir kylskåpet lätt för varmt, och då riskerar alla kylvaror att försämras. Därför är det smart att dela upp maten i små portioner så det går snabbt att kyla ner i exempelvis vattenbad innan det placeras i kyl eller frys.

Ha inte maten framdukad för länge utan möjlighet till rätt temperaturhållning, och täck över maten för att hindra flugor.

Vår rådgivningssida om Livsmedel och vår manual ger dig en bra grund vid hantering av livsmedel.
Läs tidigare blogginlägget Hur säkras livsmedelskvaliteten?

2. Hygien

Bakterier älskar när det är varmt och fuktigt, och det ställer extra stora krav på en god hygien, både av händer och redskap. Tänk på att använda olika grillverktyg för rått och färdig kött och ha olika skärbrädor för grönsaker och kött.

Köttfärs, kyckling och rå korv måste vara genomstekt för att möjliga bakterier ska försvinna.

Tvätta alltid händerna innan du lagar mat samt efter toalettbesök och om du klappat djur. Ha även som rutin att tvätta händerna innan du äter.

3. Olika bakterier

Några av de vanligaste magsjukebakterierna:

Campylobacter är en aktuell bakterie då den på sistone har påträffats i färsk kyckling i stor omfattning. Det är väldigt viktigt att köttet uppnår minst 65 °C. Även flugor sprider smittan, så försvåra i den mån det går för flugor att röra vid maten.

Salmonella finns framför allt i utländskt kött och ägg, men även i sallad och opastöriserad mjölk. Det sprids via livsmedel som inte hettats upp tillräckligt eller sköljts innan det äts.

EHEC-fallen ökar för varje år, orsakerna är inte helt klarlagt. EHEC finns hos kor och trenden att picknicka i hagar är något som starkt avråds. Det återfinns även i en rad livsmedel, där rådet är att skölja alla grönsaker noga och hetta upp livsmedel till korrekt temperatur.


Läs mer på Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Här kan du se vilka dataloggers som lämpar sig för temperaturkontroll av livsmedel.

måndag 26 juni 2017

Varför är det viktigt att mäta UV och lux?

Fråga experten

Varför är det viktigt att mäta UV och lux?

Sanna svarar: UV och lux är två skilda saker, och som har olika relevans för olika branscher. Lux är det ljus ögat uppfattar och mäts ofta på museer men även t.ex. för att se solinstrålning. Lux och UV mäts även vid djurhållning.

Vad är UV-strålning?


Att mäta UV-strålning är framför allt relevant för de som jobbar med bevarande av t.ex kulturhistoriska föremål. Men även i viss djurnäring såsom fiskodling.UV-strålning grupperas i:
UVA (315-400 nanometer) skadligt, men tränger ej genom fönster
UVB (280-315 nanometer) skadligt, och tränger genom fönster
UVC (100-280 nanometer) mycket skadligt, men släpps inte igenom atmosfären
Den som är mest relevant är UVB då det är den som har störst påverkan på människor, djur och material. UVC är dock skadligast, men den absorberas av atmosfären innan den når ner till jorden. 


Bevarande och ljus


För museer är det mycket viktigt att hålla koll på framför allt UV, då strålningen kan bryta ner utställningsföremål.


Det enklaste sättet att skydda utställningen är att minska chansen för dagsljuset att komma in i rummet, men det finns även UV-filter att sätta på fönster eller montrar för att minska strålningen.

Det är inte bara UV som är skadligt för utställningsföremål. För att få en säker bild av ljusets skadeverkan bör man mäta såväl lux som UV.

En förenkling är att UV-ljus bryter ner, ger en gul ton, medan synligt ljus som lux, bleker föremålen.
Att mäta lux är inte lika avancerat som att mäta UV-strålning, så där finns på Intab färdiga mätlösningar. En UV-sensor skall skräddarsys och justera för just den miljön den skall användas i. En UV-sensor är nämligen inte linjär och olika belysningskällor ger olika UV.

Det brukar vid bevarande vara viktigt att minska ljusstyrkan så mycket som möjligt samtidigt som man kortar ner exponeringstiden för ljus. Rörelsedetektorer är ett bra sätt att reducera ljusmängden. För att säkerställa ljusmängden mäter man mängden lux över tid och summerar luxtimmar årsvis.
Här är MSR-loggern ett bra instrument tillsammans med Easyview Pro som kan summera mätningar som t.ex. görs varje minut till totalt antal luxtimmar per år.


Föremål
Maxnivå
Årlig maxnivå
Medelkänsliga föremål T.ex. akvareller, textilier, tapeter, skinn och läder
50 lux
150 000 kiloluxtimmar
För mindre känsliga föremål, t.ex. skulpturer
200 lux
600 000 kiloluxtimmar
Hög känslighet t.ex tidningspapper och silke
50 lux
15 000 kiloluxtimmar

Därför är det viktigt att även mäta lux kontinuerligt för att då garantera att man hamnar under gränsvärdena.
Värt att tänka på är att nedbrytning av ett föremål i och med ljusexponering kan fortsätta även efter att föremålet är i mörkerförvaring. Missa inte Riksantikvarieämbetets broschyr om bevarande och UV-strålning. Där står det även om vikten av att parallellt även mäta fukt och temperatur samt att hålla en låg färgtemperatur på lamporna för ett skonsammare ljus.

Lux viktigt på arbetsplatser

Att mäta lux är av stor relevans för t.ex. arbetsplatser och skolor då Arbetsmiljöverket har tydliga riktlinjer kring belysning.

Lokal/arbetsfunktion
Allmänbelysning (lux)
Platsbelysning (lux)
Arkivering, kopiering
200
300
Vanligt kontorsarbete
300
500
Finare ritarbete
500
1500
Konferensrum
200
500
Städning
min 200 lux på golv

Soprum
200
500

Tabell med värden som Arbetsmiljöverket rekommenderat som lämpliga riktvärden.

Fiskodlingar

UV-strålning är skadligt för fiskars ögon, och kan riskera att de blir blinda. Blinda fiskar fångar inte mat så bra och de ser inte heller sin fiende, vilket kan ställa till det. Läs mer om fiskar och UV-ljus Här kan du läsa mer om att mäta ljus.

Hur fort blir det varmt i bilen?

En parkerad bil blir fort varm på sommaren, det är vi alla överens om. Trots detta inträffar varje år incidenter med djur och barn som sitter inlåsta i bilar.

Många av de mätningar som gjorts av media och av olika föreningar är bristfälliga då termometrar placeras på instrumentbrädan och utetemperaturen mäts på biltaket. Detta är förstås inte optimalt, eftersom termometern utsätts för en temperatur som inte motsvarar bilens korrekta innetemperatur.  
Dessutom framgår det i flera av de tester som gjorts att bilen öppnas vid varje temperaturkontroll för att avläsas manuellt av personerna som gör testet. Detta innebär att det släpps in frisk luft, som då “förstör” mätningen.

Vi på Intab valde därför att göra ett litet test i en av våra bilar för att undersöka hur fort det blir varmt i en bil på sommaren. Det ska poängteras att testet endast är gjort på en bil, vid ett tillfälle.

Vi placerade en temperaturlogger i skuggan i anslutning till bilen, och en temperaturlogger centralt i bilen, i skydd från direkt solljus för att få en så korrekt mätning som möjligt.

När bilen parkeras 07.43 är utetemperaturen 12,67 °C och i bilen är det 14,87 °C.

Klockan 11.00 når bilen maxtemperaturen för mätningen 41,33 °C.

Förstora bilden

Klockslag
Ute
Bilen
07.43
12,67 °C
14,87 °C
08.00
13,88 °C
17,38 °C
09.00
18,37 °C
28,03 °C
10.00
20,36 °C
36,91 °C
11.00
22,00 °C
41,33 °C
Det kanske inte låter mycket med 41 °C, och visst kan det bli ännu varmare. Denna dagen var det dessutom en hel del moln, men både barn och hundar har svårt att reglera sin kroppsvärme, och att sitta i en så pass varm bil utan ventilation blir snabbt outhärdligt.

Vårt råd, precis som alla andra säger - lämna ingen kvar i bilen som inte själv kan ta sig ut, även om det bara handlar om några minuter.

Har du tips på något du vill att vi ska mäta och skriva om här i bloggen? Tipsa mig på ph@intab.se

tisdag 13 juni 2017

Tre mättips inför semestern

Nu är sommaren här och så även semestertiden. För att kunna slappna av under ledigheten och få en skön start på hösten kommer här några bra tips.

1 . Ha marginaler

Se över mätningarna och säkerställ driftsäkerheten. Får du mätdata från alla givare som hänger ute? När du mäter så är det viktigt att ha stora marginaler, då får du god säkerhet i dina mätningar. Var därför noga med att byta batterierna i ditt instrument:

 • PC-logger, skicka in och byt batteri minst var femte år.
 • Intab Wireless System är det bra att byta batteri en gång per år eller så aktiverar du ett räckviddslarm som kan vara en indikation på att batteriet behöver bytas.
 • Tinytag: byt en gång per år Tinytagservicekit. Detta är viktigt för att få tillförlitliga mätningar.
När bytte ni batterier senast?

2. Ställ in larm

Automatisera så ni kan få larm om något går snett och säkra upp att det finns personer som kan rycka in om det krisar. Många av våra dataloggers har larmfunktion som är smart att koppla till tillgänglig personal, för att underlätta vid avvikande mätvärden.

3. Kalibrera under din ledighet

Kontrollera när ni kalibrerade sist. Många passar på att skicka in sina loggers på kalibrering eller service under semestern. Då är er utrustning i bästa skick när du är tillbaka från ledigheten.

Tips: Kanske har du överlåtit mätansvaret till någon mindre rutinerad under sommaren? Intab finns tillgängliga hela sommaren om något problem skulle dyka upp. Se till att de har kontaktuppgifter till vår support ifall de stöter på problem.

Glad sommar önskar vi på Intab!

måndag 12 juni 2017

Vad är IoT, och vad kan jag använda det till?

Fråga Experten

Vad är IoT, och vad kan jag använda det till?
Lina svarar:
IoT, Internet of Things, eller sakernas internet på svenska, är teknik som kommunicerar via internet för att hjälpa användaren. Informationen från tekniken kan användas för att minska t.ex sin elförbrukning/ventilation eller förbättra kvaliteten. Det innebär att t.ex drift och kvalitetskontroll kan skötas på distans, utan att en person fysiskt ska behöva finnas på plats. Risken för att missa brister och fel minimeras.
Att använda sig av fjärrövervakning är en av de viktigaste hjälpmedlen som man kan använda i sitt arbete för minskade driftskostnader, men för vissa beslutsfattare kan det vara ett stort steg. Enligt forskarna beror den långsamma utrullningen av tekniken på att beslutsfattarna har dålig kunskap på IoT, och i och med det räds att ta steget.
Genom att fjärrmäta slipper du ha dålig koll på om elanvändningen, ventilationen, fuktigheten, temperaturen eller vattennivån är vad den ska vara. Du kan istället få larm skickat via mail när något inte lever upp till era förväntningar i god tid, innan det blir problem.
Här kan du se vilka mätinstrument vi har för att komma igång med IoT.
Vi kan även hjälpa till med installation av utrustningen.
Lycka till!