onsdag 20 juli 2016

Havets temperaturer

Havens ytvattnets temperatur varierar med årstiderna mellan strax under noll till 25 plusgrader. Djupare ner är temperaturen mellan fyra och sex grader året om. Det som avgör temperaturen är solinstrålningen, utstrålning i atmosfären, värmeledning och omblandning.

I Östersjön är vattnet ganska salt och kallt upptill 50-60 meters djup. Salthalten är där mellan 8 och 13 promille och temperaturen ligger på mellan fyra och fem grader. Ovanför är salthalten något lägre, mellan 6-7 promille. Temperaturen här varierar mellan årstiderna.

Under våren då vattnet värms upp får det lägre täthet. Detta gör att det lättare varma ytvattnet inte blandar sig med det kallare vattnet under. Ett temperatursprångskikt utvecklas.

Vattnet värms ytterligare under sommaren men blandas också av vinden. Maxtemperatur brukar nås i augusti och ligger på cirka 20 grader. Temperatursprångskiktet når då sitt maxdjup på ungefär 30 meter.

Vill du mäta temperatur i vatten finns Tinytag Aquatic som klarar av att mäta på upp till 500 meters djup.

Läs mer om ytvattentemperaturer i andra hav.

onsdag 13 juli 2016

Bättre att dricka varmt i hettan

Att svalka sig med något kallt i hettan brukar man säga. Faktum är dock att det är bättre att dricka varmt om det är varmt ute. Dricker man mycket svettas man också mycket. Det är bättre att dricka varma drycker för då håller kroppen samma temperatur.

onsdag 6 juli 2016

Ingen energideklaration – riskerar vite

Nästan 30 procent av de större fastigheterna i Sverige är inte energideklarerade. Nu tar Boverket ett krafttag mot de fastighetsägare som inte har energideklarationer för sina fastigheter.

2012 har Boverket ansvar för tillsynen av lagstadgade energideklarationer. Nu har tillsynen skärpts och kommuner och andra fastighetsägare har börjat vitesförläggas.

Läs mer här.

måndag 4 juli 2016

Hantera glass på rätt sätt

Det är viktigt att glass hanteras på rätt sätt. Glass består bland annat av små iskristaller som inte syns med blotta ögat. När glassen blir för varm växer kristallerna ihop. Ibland så pass mycket att man både kan se och känna dem. Det är inte bra för glassen konsistens, eftersom den blir bättre ju mindre iskristallerna är.

För att konsistensen inte ska påverkas gäller det alltså att hantera glassen rätt.

Glass ska alltid förvaras i minst -18°C. Undvik att ha den framme för länge, och skulle den ha tinat helt – frys inte in den igen.

Är det varmt ute kan det vara idé att ha med sig en frysväska för att hålla den kall på vägen hem.

Att mäta temperatur är viktigt inom livsmedelsbranschen. Här kan du läsa mer.

måndag 27 juni 2016

Temperaturer viktigt för hållbarheten

Det är viktigt att hålla rätt temperaturer på livsmedel, inte minst under sommaren. Det finns även riktlinjer att följa vid hantering av livsmedel. Temperaturmätning är viktigt i många fall. Här hittar du vår skrift om mätning i livsmedelsbranschen.

Även hemma är det viktigt att hantera livsmedel rätt för att inte bli matförgiftad. Vissa livsmedel har bäst-före-datum som inte är så noga att följa, i andra fall bör du dock slänga maten.

Bröd med mögelfläckar ska slängas. Det räcker alltså inte med att bara skära bort möglet. Det mögel du ser är bara en liten del av själva mögelsvampen. Den största delen består av osynliga trådar. Chansen är stor att möglet spridit sig till hela brödet. Även vid mögelsmak ska bröd slängas. Även mögliga bär ska slängas.

Även i yoghurt, creme fraiche och färskost, som alla innehåller mycket vatten, sprider sig möglet snabbt till hela livsmedlet.

Gravad och rökt fisk kan innehålla listeriabakterier som är farligt för känsliga grupper såsom småbarn och äldre. Ät inte efter sista förbrukningsdag. Öppnade förpackningar bör ätas direkt.

Mörk fisk så som strömming, tonfisk och makrill, är känsliga för att förvaras för varmt. Detta beror på att de innehåller aminosyran histidin. Denna blir till histamin när bakterier frodas. Detta kan leda till akut magsjuka. I andra fiskar finns produktförstörande bakterier, som visserligen inte är sjukdomsframkallande, men som smakar illa.

I köttfärs kan bakterier lätt få fäste. Det gör att färsen luktar och smakar illa, även om den inte bär på smitta. Färs kan dock smittas under hanteringen vilket gör att den alltid ska ätas väl stekt. Detta gäller särskilt barn.

onsdag 22 juni 2016

3D-skrivare kräver bra ventilation

När man använder 3D-skrivare är det viktigt att spridningen av nanopartiklar i rumsluften blir så liten som möjligt. Enstaka utskrifter är ingen fara, men på arbetsplatser där man utsätts för exponering från 3D-skrivare dagligen är det en god idé att identifiera exponeringen och vidta åtgärder för att minska den.

För att minska exponeringen kan man köpa en inkapslad skrivare, placera skrivaren i ett annat rum eller leda bort utsläppen från rummet.

Undersökningen har utförts av finska Arbetshälsoinstitutet, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Utsläppsnivåerna mättes vid formsprutning med ABS och PLA som är de vanligaste plastbladningarna för desktopbaserade skrivare. Båda plasterna är värmeformbara. Det innebär att de måste värmas upp till 230-250 grader, respektive 180-210 grader. Mätningarna visade att utsläppen ökade betydligt med temperaturen. Det är därför av största vikt att inte skriva ut vid högre temperaturer än nödvändigt.

Undersökningarna är en del av ett större projekt som kommer att vara slutfört under 2016.

Läs mer här.

måndag 20 juni 2016

Dagsljus viktigt i byggnader

Dagsljus är viktigt för människor. Det gör att arkitekter måste fundera över dagsljusets djup i byggnader för att inomhusmiljön ska bli tillfredsställande. Kunskap om detta har dock försvunnit något i och med införandet av lysrör på 1930-talet. Innan lysröret var man tvungen att utforma byggnaderna för att ta tillvara på dagsljuset, då det inte fanns andra alternativ för belysning. Exempel på att ta tillvara på ljuset är genom att fönster är större på bottenplan än högre upp.

Det är viktigt att tänka på att små fönster kan skapa en känsla av klaustrofobi och för lite ljusinsläpp, medan stora fönster kan leda till bländning och för stora ljuskontraster i djupa rum. Ljus kan även göra att det reflekteras i bildskärmar. Det är därför vara smart att förlägga kontor till norrsidan och sällskapsytor på södersidan i kontorsbyggnader.

Det pågår forskning om hur viktigt ljuset egentligen är för människan, för att det är viktigt vet vi. Dagsljuset är vårt stimuli för hormon som styr sömn och vakenhet. Ljuset från dator och tv stör dock utsöndringen av ett av dessa hormon. Det gör att användning av något av dessa före läggdags har samma effekt som en kopp kaffe.

Det finns dataloggers för att mäta ljusstyrka. De hittar du här.