måndag 11 september 2017

Vad är ett lämpligt samplingsintervall?

Fråga Experten

Vad är ett lämpligt samplingsintervall?

Svar: Svaret beror helt på vad man mäter och vad man vill få ut av mätningen. Det är ganska vanligt att användare ställer in ett onödigt tätt samplingsintervall, utan att tänka igenom vad det tillför analysen.


Det viktigaste att tänka på är hur snabba växlingarna kan vara vid den aktuella mätplatsen. Temperaturväxlingar där luftvolymerna är stora, som utomhus, går trögt medan det i en ugn ofta går mycket snabbt.

De flesta mätstorheter loggas ofta onödigt tätt och man samlar på sig onödigt mycket data. Ett undantag är stötar som istället ofta mäts för glest.


Något annat som är viktigt är valet av datalogger och eventuellt extern givare. Varje logger och givare har en tidskonstant att ta med i beräkningen.
Exempelvis en Tinytag Plus 2 med intern temperaturgivare har en tidskonstant på 25 minuter innan temperaturen har uppnått 90% av förändringen. Det innebär att det inte är någon poäng att mäta oftare med den modellen. Det löser man enkelt med en extern givare som visar betydligt snabbare förändringar.


Ungefärliga råd kring samplingsintervall. Notera att det kan variera från situation till situation vad som är bäst lösning för er.

 • CO2 - mäts oftast med ett intervall på runt 10 minuter i t.ex skollokaler eller förskolor, men exempelvis utomhus kan detta intervall ligga glesare då luftvolymen är stor.
 • Temp/fukt utomhus eller i utrymmen med stor luftvolym - runt 60 minuter eller mer, då temperaturen i stora luftvolymer inte ändras så fort.
 • Temperatur i kylrum - intervall på 10 minuter är vanligt.
 • Temperatur i ugnar där temperaturen kan skifta snabbt och kraftigt - ett samplingsintervall på en gång i sekunden är att rekommendera. Då är val av givare viktigt, använd en tunn modell med liten massa.
 • Luftfuktighet - mellan 20-60 minuter i inomhusmiljö eller vid större luftvolymer beroende på bland annat hur lång period mätningen ska utföras.
 • Stötar/Vibration - Här mäter många istället för glest. Mät uppåt 1600ggr/sekunden för att få en exakt mätning. Vissa väljer att använda den enklare MSR-145, som endast mäter 50ggr/sekunden istället för MSR-165, vilket endast kommer ge en indikation på att en stöt inträffat. MSR-165 är att rekommendera, då ser du inte bara att något hänt utan kan även följa hur stöten ser ut.
Vid stötar och pulsmätning kan det ibland bli överväldigande mycket data. Då kan man sätta tiggers. Detta är möjligt för MSR, Flexible och PC-Loggern. PC-Loggern har dessutom en pre- och post-trig som kan ställas in att mäta ett visst antal sekunder före och efter en trigger. Då kan man se möjliga orsaker till händelsen.

Med LogBox kan du välja vilken tid på dygnet den ska mäta.

Se vårt utbud av externa givare

torsdag 7 september 2017

5 tips för mätning i skolmiljöer


Det är dags att sätta igång med arbetet med inomhusklimatet på landets skolor.
Under vinterhalvåret sätts det stor press på inomhusklimatet då det är svårt att vädra utan att det blir för kallt. Klagomålen ramlar in från både elever och lärare som får huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

1. Lita inte på gamla mätningar
Ett av de största problemen för många skolor är att de litar på den mätning som gjordes vid installationstillfället av ventilationen. Hur ser belastningen ut i salar sedan senaste mätningen? Hur gammalt är ventilationssystemet, när kontrollerades det senast? Mätningar som är gjorda för några år sedan är inte att lita på, då mycket kan förändras under den tiden. OVK(Obligatorisk ventilationskontroll) ska göras var tredje år för förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.


2. Mät under en längre period
När man mäter inomhusklimat är det bra att mäta minst en vecka för att få en överblick över situationen när det är störst/minst belastning av lokalerna. Förutsatt att belastningen ser någorlunda likadan ut från vecka till vecka. Tänk på att inte ha fönster öppna, då detta ger en missvisande bild.
Använd vår skolväska för att få en helhetsbild.


3. Sätt gränsvärden
Genom att sätta gränsvärden i loggern på temperatur, fukt och koldioxid kan du enkelt se hur ofta och när dessa värden överskrids. Om det händer vid enstaka fall behövs antagligen ingen större åtgärd.


4. Kontrollera luftfuktigheten
Att för hög luftfuktighet (över 70%RH) ger fuktskador är något som de flesta kan räkna ut, men en för låg luftfuktighet är istället en hälsorisk. Någonstans mellan 30–70 % luftfuktighet är att föredra.


Under vinterhalvåret är det vanligt med torr luft inomhus ifall ventilationen hämtar den kalla och torra utomhusluften för att sedan värma upp den.
Låg luftfuktighet har paralleller till ökad risk för virussjukdomar, eftersom dessa partiklar stannar kvar i torr luft längre tid. Dessutom försämras luftvägarnas barriärskydd vid för torr luft. (Källa:Folkhälsomyndigheten)


5. Använd datan för att effektivisera
Det bästa med att mäta är att man svart på vitt ser när och var det finns extra behov, men även där det kanske är mer än tillräckligt. På natten är det stor sannolikhet att ventilationen inte behöver gå för fullt, och temperaturen kan sänkas, dock är det viktigt att i det läget hålla koll på luftfuktigheten.
Med hjälp av Easyview får du en avancerad analys något klick bort


Bonustips! Glöm inte hälsoriskerna
Fuktrelaterade hälsorisker: Som vi nämnde ovan så är låg luftfuktighet kopplat till fler luftburna virussjukdomar, för hög luftfuktighet skapar istället mögel som ökar risken för allergier och astma.
Hälsorisker kopplade till koldioxid: För hög koldioxidhalt skapar trötthet, huvudvärk och allmän obekvämlighet, men också sämre skolresultat bland elever.
Temperatur och hälsa: Kroppen blir stressad av obekväma temperaturer, något som kan leda till hjärt- och kärlsjukdommar. Minskad arbetskapacitet och rörlighet. Även den mentala förmågan minskar vid för höga/låga temperaturer.


Se vår skolväska framtagen för att mäta inomhusklimat på ett smidigt sätt.

För tips och råd besök vår rådgivningssida om inomhusklimat

måndag 28 augusti 2017

Vilken givare är bäst, PT100 eller termistor?

Fråga Experten

Vilken givare är bäst, PT100 eller termistor?
Jag ska köpa en givare och ser att PT100 har större temperaturspann än termistor, innebär det att den är bättre?

Svar:
Det beror lite på vilken logger du har. Om du har en Tinytag rekommenderar vi i regel termistor då de är mer noggranna än PT100 när det gäller sina standardgivare (termistor 10kOhm).

Tinyag för termistor har dessutom en mycket god upplösning på +/-0,02°C om intervallet är någonstans mellan -40°C och +125°C.
Se vårt utbud av termistorer här.

Det är möjligt att använda PT100 på Tinytag också, men då ska samma 16 bitars upplösningen delas upp på ett större temperaturområde, vilket kan ge en sämre analys.

Däremot är PT100 en standardgivare som passar många olika loggers och styrsystem. PT100 har alltid 100Ohm vid 0°C.
Tänk på att PT100 finns i olika klasser och med olika antal ledare. Välj den modell som passar er utrustning och ert mätuppdrag.

Förutom termistor och PT100 finns även termoelement, som är den vanligaste och billigaste givaren. Den lämpar sig framförallt när hög noggrannhet inte är det viktigaste men också vid höga temperaturer där varken termistor eller PT100 kan användas. Olika typer av termoelement är bra till olika mätningar.

Oavsett givare får man alltid tänka på att det inte bara är givarens noggrannhet som ska tas med i beräkningen. Man måste också addera mätfelet som utrustningen har. Bäst blir det givetvis om man kalibrerar en givare ihop med mätutrustningen. Tänk då på att givaren alltid ska sitta på samma kanal om din mätutrustning har flera ingångar.

Har du någon fråga du vill få svar på? Skriv till oss så hjälper vi dig.

torsdag 24 augusti 2017

Fyra tips för att motverka mögel


Fukt är en grogrund för att utveckla mögel, som i sin tur kan ge allergier och astma. Just under våren och hösten ökar riskerna för mögel eftersom luften är varm, och luftfuktigheten är hög.


 1. Håll koll på fukten
Oftast pratar man om att hålla luftfuktigheten under 70-75%, men temperaturen är också avgörande. Den optimala temperaturen är mellan 20-25 grader, men mellan 0-40 grader är temperaturer som de flesta mögelsvampar ändå lever i, om än i begränsad växtkraft.


Förenklat kan man använda denna tabell för att förstå riskbilden
Relativ Fuktighet - RF        Risk för mögeltillväxt
Under 75 %                      Ingen risk
Mellan 75 - 85 %              Liten risk
Mellan 85 - 95 %              Medelstor risk
Över 95 %                        Hög risk 1. Ventilera
Genom att ventilera in torr luft i fuktiga utrymmen kan man sänka luftfuktigheten, som i exempelvis badrum eller liknande miljöer. Stillastående luft gör att möglet i lugn och ro kan växa till sig.
OBS! Viktigt är dock att tänka på att inte vädra i kalla utrymmen när temperaturen ute är högre än inomhus. Många tror att den varma luften utifrån ska torka den luften som finns inomhus, i källare till exempel. Men istället blir det fuktigare. Varm luft kan hålla mer fukt, som sedan fälls ut i kondens när den kyls ner.

 1. Upptäck mögelrisken i tid
Många upptäcker mögel när det redan är försent. Men genom att hålla koll på varningstecken för hög luftfuktighet kan man se var det finns risk för mögeltillväxt.
 • Imma på fönster/speglar
 • Silverfiskar, gråsuggor och källarspindlar är exempel på insekter som trivs där det är hög luftfuktighet
 • Rost på metallföremål
 • Kondens i ventilationskanaler

 1. Använd varaktighetsdiagrammet
För att veta hur länge fuktnivån varit över rekommenderad gräns är det bra att följa mätningen av fukt med EasyView. I sin mätning kan man använda varaktighetsdiagammet för att få en tydlig bild av situationen.


måndag 14 augusti 2017

Vad behöver jag tänka på innan jag startar ett mätprojekt?

Fråga Experten:

Vad behöver jag tänka på innan jag startar ett mätprojekt?

När vi rådgör om lämpliga lösningar med våra kunder försöker vi alltid ha en hållbarhetsvinkel i dialogen för att se till att du får rätt instrument och lösning för just ditt projekt, och i samma veva, förhoppningsvis för framtida arbeten.

Vi tycker att det är viktigt att den lösningen är optimal både ur ett kort och långt perspektiv.

Vid kortare projekt kan det till exempel vara bättre att hyra instrument. Om året präglas av olika projekt, med olika mätuppdrag och behov kan vi rekommendera vår Instrumentpool istället, där du har fri tillgång till vårt lagerhållna sortiment. Vi blir helt enkelt ditt lager.

Saker att fundera på

 1. Vilket eller vilka mätområden behöver du mäta?
  Räcker det att mäta exempelvis bara temperatur, eller skulle mätningen bli mer korrekt om du även mäter processignaler, fukt eller koldioxid?
  Se våra mätområden här.

 2. Hur många kanaler behöver du?
  När du bestämt dig för vad du ska mäta är det bra att fundera på om du behöver mäta på flera ställen och om du önskar mätpunkterna på samma logger, eller en logger per kanal. Det beror oftast på hur spridda mätpunkterna är.

 3. Hur ser den långsiktiga planen ut?
  Är det en kontinuerlig mätning, eller är det ett engångsuppdrag? Vid långsiktiga mätprojekt kan det vara aktuellt att fundera extra mycket kring om behovet kanske kommer ökas i takt med projektets gång.

 4. Var är mätuppdraget?
  I en del fall kanske det räcker med en klassisk logger som lagrar mätdata till sitt interna minne där man ansluter loggern till datorn och hämtar mätdata. Men ibland ligger mätplatsen långt borta, vilket gör att man kanske ska titta på fjärrmätning, där mätdata kan läsas av utan att behöva åka ut till mätplatsen.

 5. Vad vill du få ut av dina mätningar, vad är syftet med projektet?
  Mäter du för att upprätthålla en viss kvalitet, felsöka eller hålla koll? Olika syften kräver olika förhållningssätt till datan och analysen.

 6. Vad behöver du för samplingsintervall?
  Det är vanligt att våra kunder vill ha så tät samplingsintervall som möjligt, men det är bra att fundera om det tillför något, eller kommer det bara göra att du samlar på dig onödigt mycket data som innehåller många likadana nivåer? Detta kommer bara göra analysen svårhanterlig utan att tillföra något.

 7. Är det en bra idé att ställa in en larmfunktion för att enkelt veta om något är fel?
  Många av våra loggers har en inbyggd larmfunktion som du själv ställer in. Är det exempelvis viktigt att veta om temperaturen är för hög eller låg? Eller om vattennivån är kritisk? Då är det smart att använda sig av larm som skickas till mail eller som sms för att snabbt kunna åtgärdas.

Genom att tänka igenom dessa frågor får du en bra bild utav mätprojektet och kan skapa bästa förutsättningarna.
Besök våra rådgivninssidor för att få tips kring din mätning.

Viktigt med rätt kunskap

Om det är svårt att få ut bra underlag eller information i din analys kan vi starkt rekommendera våra utbildningar som ger dig en god förståelse för både mätning och analys.


torsdag 10 augusti 2017

Hejdå sommarstugan!


Nu är hösten snart här, och vi lämnar sommarstugan för denna gång. För att garantera att stugan håller så många år som möjligt är det bra att fundera kring hur huset har det under vintern.

För att ha bra koll på stugan året om är det smidigt att fjärrmäta och kolla datan på internet. Här är tre faktorer som är viktiga för hur bra en byggnad mår, i detta fall en sommarstuga.

Temperatur

Kommer huset ha underhållsvärme, eller står det ouppvärmt under vinterhalvåret?
Det absolut bästa är såklart att ha en viss värme för att mota bort den fukt som kan ställa till med stora problem. Som minst bör stugan aldrig komma under +5 grader.

Se till att stänga av vattnet och tömma vattenberedare. Frostskydda vattenlås i golvbrunnar och toalett för att minimera risken för vattenskador.

Temperaturloggers

Fukt
Källa: Vad innebär mögelindex?

De flesta sommarstugor har inte så bra isolering. Men det är faktiskt bra. Se till att ventiler står öppna, eftersom det gör att fukten kan ta sig ut och bytas ut mot torr luft. Det är även bra att se till att alla dörrar (inomhus) och skåpsluckor står öppna, för att försöka hålla en jämn temperatur som minskar risken för fuktskador.

Mögel älskar fukt, framför allt på alla organiska material. När vårsolen åter börjar värma är det optimalt för möglet att ta fart. Man brukar prata om att mögel börjar växa vid en luftfuktighet på 75 %, och temperaturen styr sedan hur fort det går.

Fuktloggers

Skadedjur

Lämna stugan välstädad efter semestern. Mögel och skadedjur kommer annars festa loss på smuts och matrester. Se därför till att byta dammsugarpåse och göra rent köksutrustning såsom brödrost och kaffebryggare.
För att försvåra för möss och råttor är det bra att sätta metallnät för tänkbara ingångar som är 6mm eller större.

Läs även:

Så undviker du dyra frostskador
Produkter för fjärrmätning

fredag 21 juli 2017

Rötmånaden är här- tänk på detta


Sommarhalvåret är högsäsong för bakterier och mögel. Värme och fukt i kombination skapar perfekt miljö för att göra oss magsjuka. Då vi gärna äter ute när vädret tillåter är det extra lätt att hygienen hamnar i skymundan. 

Här kommer några tips för att förhindra att du blir smittad, eller smittar andra:

1. Korrekta temperaturer

En bra kylskåpstemperatur är + 4 °C. Tänk på att om du ställer in mer än två portioner varm mat i kylskåpet blir kylskåpet lätt för varmt, och då riskerar alla kylvaror att försämras. Därför är det smart att dela upp maten i små portioner så det går snabbt att kyla ner i exempelvis vattenbad innan det placeras i kyl eller frys.

Ha inte maten framdukad för länge utan möjlighet till rätt temperaturhållning, och täck över maten för att hindra flugor.

Vår rådgivningssida om Livsmedel och vår manual ger dig en bra grund vid hantering av livsmedel.
Läs tidigare blogginlägget Hur säkras livsmedelskvaliteten?

2. Hygien

Bakterier älskar när det är varmt och fuktigt, och det ställer extra stora krav på en god hygien, både av händer och redskap. Tänk på att använda olika grillverktyg för rått och färdig kött och ha olika skärbrädor för grönsaker och kött.

Köttfärs, kyckling och rå korv måste vara genomstekt för att möjliga bakterier ska försvinna.

Tvätta alltid händerna innan du lagar mat samt efter toalettbesök och om du klappat djur. Ha även som rutin att tvätta händerna innan du äter.

3. Olika bakterier

Några av de vanligaste magsjukebakterierna:

Campylobacter är en aktuell bakterie då den på sistone har påträffats i färsk kyckling i stor omfattning. Det är väldigt viktigt att köttet uppnår minst 65 °C. Även flugor sprider smittan, så försvåra i den mån det går för flugor att röra vid maten.

Salmonella finns framför allt i utländskt kött och ägg, men även i sallad och opastöriserad mjölk. Det sprids via livsmedel som inte hettats upp tillräckligt eller sköljts innan det äts.

EHEC-fallen ökar för varje år, orsakerna är inte helt klarlagt. EHEC finns hos kor och trenden att picknicka i hagar är något som starkt avråds. Det återfinns även i en rad livsmedel, där rådet är att skölja alla grönsaker noga och hetta upp livsmedel till korrekt temperatur.


Läs mer på Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Här kan du se vilka dataloggers som lämpar sig för temperaturkontroll av livsmedel.