onsdag 26 april 2017

8 tips kring ventilation


Senaste tiden har ventilationsproblem varit ett hett ämne i media. En del i Intabs nya inriktning är att göra vad vi kan för att stötta bland annat fastighetsbranschen.


 1. Utnyttja återvinningen

Om byggnaden har frånluftsventilation är det vanligt att tilluften är för kall, eftersom den inte värms upp. Om ventilationen använder energiåtervinning är det mycket lättare att skapa ett behagligt klimat på ett smart sätt. Se filmen med Bengt Bergqvist och hans arbete.


2. Nyrenoverat eller nya möbler?

Det rekommenderas att öka luftflödet och köra ventilationen dygnet runt om lokalerna är nybyggda/nymålade, eller om möblerna är utbytta mot nya. Detta eftersom det finns Formaldehyd i bland annat byggmaterial och textilfärg. Formaldehyd och andra kemikalier i nya produkter kan orsaka irritationssymptom och allergier, men med bra ventilation kan ångorna reduceras.

3 . Mät

Inte så konstigt tips kanske, men det verkar som att det är en nyhet för många.  Det räcker inte att mäta en gång vid installationstillfället, som det uppdagats att vissa skolor gjort. God ventilation är något som påverkas av många dynamiska faktorer. Om man inte mäter, hur ska man då kunna veta att allt är okej? 4. Antalet trångbodda ökar

Var femte hushåll i storstäderna är idag trångbodda. Detta ställer nya krav på ventilationen, annars sprids luftvägssjukdomar och magsjuka lättare. 
Läs: Trångboddhet i Sverige, som beskriver nuläget och diskuterar effekterna.

Hur trångt är trångbott? Ett hushåll är trångbott om inte varje individ (förutom två vuxna som anses kunna dela rum) har ett eget sovrum. 


5. Stäng inte av ventilationen

Om luftflödet kan minskas med 20 % minskar energiåtgången med 50 %. Det är alltså bra med behovsanpassad ventilation. Däremot kan det vara en hälsofara att stänga ner ventilationen längre perioder, som under lov och semestertider. Om ventilationen hålls avstängd längre perioder kan mikroorganismer slå sig till ro och sedan blåsas in i lokalen när ventilationen sätts igång igen.


6. Ventilationsindex

Genom att räkna ut ventilationsindex får du svar på hur effektiv ventilationen är. Ventilationsindex är nämligen ett mått på hur effektivt ventilationen forslar bort föroreningar (som te.x. koldioxid) i luften. För att räkna fram det används ofta Easyview Pro.


Snabb fakta:
  • Lagom inomhustemperatur under vintern är 20-22°C, under sommaren 22-24°C.
  • En vuxen människa andas ca 25 kg eller 20 000 liter luft varje dag.
  • Koldioxidvärden över 1000ppm är en sanitär olägenhet.
  • Inomhusluften får inte vara stillastående om den ska hålla bra kvalitet.


7. Ventilera bort mögel

Hög luftfuktighet inomhus ställer lätt till problem. Mögel är en av våra stora bovar, och en anledning till ökat antal personer med astma och allergier.
I lokaler med t ex duschar eller matlagning behöver luften bytas ut minst en gång i halvtimmen, i jämförelse med andra rum som behöver byta ut luften en gång i timmen. Om detta inte sker innebär det hälsorisker och att skada på fastigheten.


8. Lär dig mer

Inomhusklimatmanualen - Här kan du läsa mer kring föreskrifter och hur du bör mäta.
http://www.eef.se/ventilation/ - Bra info om ventilation

tisdag 18 april 2017

Nio av tio skolor har brister i skolmiljön

Senaste tiden har larmrapporterna duggat tätt kring landets skolor och deras inomhusklimat.

Se detta reportage från TV4 om skolmiljön:Många skolor har enligt dokumentation en god ventilation, men denna information bygger ofta på mätningar gjorda vid installationstillfället eller från flera år tillbaka. Det är det som gjort att elever och lärare gång på gång klagar och försöker få till en förändring, utan att något händer.

Bra ventilation är inget som sköter sig själv utan är resultatet av regelbundna mätningar och underhåll. Det är väldigt enkelt och billigt att kontinuerligt mäta i sina lokaler.
Genom att mäta regelbundet ser man tydligt indikationer på om åtgärder behöver sättas in, och kan då planera för detta. Vi har satt ihop tre skolväskor med mätutrustningar för att underlätta arbetet. Dessutom har vi en instrumentpool där mätinstrument kan plockas ihop efter eget behov, för att slippa stora investeringar.

Läs "Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan".

torsdag 13 april 2017

Den farliga salladen


Vädret tillåter äntligen att lunchen tas med ut, och många köper sallader när värmen kommer. Tyvärr visar en färsk forskningsrapport att det kan vara hälsofarligt att äta denna typ av lunch eftersom temperaturkontrollerna är undermåliga.

Eftersom sallader inte upphettas är det ett ett känsligt livsmedel som riskerar stor bakterietillväxt vid fel hantering. Karin Söderqvist, SLU, har i sin rapport funnit att nästan var tionde matsallad har smittämnen som kan orsaka sjukdomar.

En av anledningarna är att många sallader felaktigt förvaras i upp till +15 grader istället för de +8 som är riktlinje idag.
För den som äter en sallad som förvarats i +15 grader är risken att insjukna i listerios tusen gånger så stor, jämfört med att äta en nytillagad sallad.

Miljöförvaltningens erfarenhet är att inbyggda 
termometrar i kyldiskar ofta anger fel temperatur. 

Det som Karin Söderqvist även kom fram till var att för att kunna minimera bakterietillväxt krävs ännu lägre temperaturer än +8 grader, och vill se en ändring i riktlinjerna.

En inspektion gjord av miljöförvaltningen visade att kyldiskar saknade termometrar för manuell avläsning av temperaturen, utan de litade helt på de inbyggda termometrarna. Detta är ett vanskligt sätt, då termostaten inte alltid är placerad på lämplig plats för korrekt mätning.

Livsmedelsverket skriver mer i sin guide, Säker mat i servicehandeln

Dessa produkter är framtagna för mätning av livsmedel.

I vår broschyr kan du läsa om hur du bäst mäter för att kvalitetssäkra livsmedel.

Is your salad safe to eat”, rapporten från Karin Söderqvist

måndag 3 april 2017

Kampen mot kondensen

Nu när våren närmar sig med stormsteg är det dags för egenkontrollen av kyrkor och slott runt om i landet. Detta bör göras minst två gånger per år - vår och höst, för att garantera bevarandet av interiören.

Att fukt är ett stort problem för byggnader som inte värms upp året runt är inget nytt. Tyvärr blir skadorna på våra historiska föremål inne i kyrkor och slott mer och mer omfattande. Detta trots att det finns mätutrustning som berättar när, var och vad som bör göras för att minimera den skada fukt kan göra på interiören.

“Permanenta, trådlösa sensorer för mätning och
loggning av relativ fuktighet (RF) och temperatur
underlättar uppföljning och styrning av
klimatet.”
Svenska Kyrkans rapport om
interiörens bevarande.

Inget klimatskydd i historiska byggnader

Moderna byggnader har klimatskydd, något som bland annat kyrkor och slott ofta saknar. Detta innebär att dessa byggnader är mer utsatta för väder och vind. 


I många kulturhistoriska byggnader kan väggarna vara 1,5 meter tjocka, kondensproblem inträffar i regel under vår till sensommar när fuktig uteluft kommer in i en svalare byggnad.


Mätning av den relativa fuktigheten bör i första hand ske i krypgrunden, kyrksalen, textilförvaring och vindsutrymmen enligt kyrkans rapport om avfuktning. Men det ska såklart mätas i samtliga platser där känsliga föremål finns.

“Ett mycket vanligt alternativ är att sänka
den relativa luftfuktigheten genom uppvärmning.
Detta sker framförallt vintertid och resultatet blir ofta
ett allt för torrt klimat med trä och färgsprickor samt ostämda orglar.”
Svenska kyrkans Avfuktning i kallställda kyrkor.


Larm vid höga fuktnivåer
För att kunna bevaka och mäta denna fukt kontinuerligt är det en bra idé att använda sig av en logger som skickar larm till ansvarig person när mätvärden överskrider vissa nivåer så att åtgärder kan vidtas. Dessa kan ställas in att vara fördröjda för att förhindra larm vid tillfälliga nivåhöjningar, så att larm istället kommer när värdena varit förhöjda under en längre tid.

Olika material och dess påverkan av fukt
  • Hygroskopiska (vattenbindande) material som t.ex. trä, textilier och kritgrunderingar (kredering) kan mögla vid för hög luftfuktighet.
  • Andra material (metaller och legeringar) riskerar att korrodera.
  • Salter som finns i till exempel murverk frigörs och kan börja ”vandra” vid höga luftfuktigheter.
  • Vid mycket låg luftfuktighet blir vissa material spröda och kan spricka. Målade träföremål med kritgrund (kredering) anses bland annat vara mycket ömtåliga.


Svenska kyrkans riktlinjer “Avfuktning i kallställda kyrkor

torsdag 16 mars 2017

Optimera din mätning- 4 enkla tips för din analys

Easyview är ett av de mest populära mätanalysprogrammen på marknaden. Du har möjlighet till många funktioner som ger fina analysmöjligheter om du bara hittar dem. Det är komplicerat att göra bra analyser, så här har vi samlat några handfasta tips.1. Varaktighetsdiagram


Ett varaktighetsdiagram beskriver under hur lång tid en kanal har varit över eller under ett visst värde. Det kan tex vara värdefullt när man mäter temperatur eller fukt, och är rädd att temperaturen varit för hög eller för låg. 

Om man mäter koldioxid eller tryck får man direkt besked om mätningens nivåer varit acceptabla eller ej. 

Läs mer om mätning av tryck
Läs mer om hur du mäter koldioxid


2. Histogram


Ofta vid mätningar vill man se hur fördelningen av mätvärdena varit inom specifika nivåer. Det kan exempelvis vara av intresse att se hur många procent av mätvärdena som varit över och under en viss nivå.

T.ex. i en fastighet där man vill se värden under +18C och över +24C. En annan vanlig tillämpning är kyl- eller frysrum där man vill se hur många procent av mätvärdena som legat varmare än kanske +8C eller -16C.


3. Jobba med flikar


När du analyserar så finns det nästan alltid områden som är extra intressanta. Spara dem under en egen flik så sparas varje zoomning i din mätning. Genom att dela upp din mätdata i olika flikar kan du få en mycket bättre överblick, och allt du zoomat finns kvar för framtiden.
För att göra en ny flik högerklickar du på befintlig flik och väljer "skapa kopia av flik". Byt enkelt namn genom att högerklicka på fliken.


4. Använd flera skärmar


Genom att använda flera skärmar får du en bättre överblick över din mätdata och du kan se detaljer tydligt.


Bonustips!

Vill du ha mer hjälp för att optimera just din mätning rekommenderar vi våra kurspaket
De är utformade för att ge dig hjälp efter just dina behov och förutsättningar. 
Med personlig vägledning kommer du snabbt hitta bästa vägen till den analys som du önskar.
Du kommer att spara både tid och pengar med en genomgång, och kan istället fokusera på resultatet.


“EasyView är ett helt suveränt verktyg för att hitta samband” 

Läs mer om vad Magnus Andersson, IT-Samordnare, tycker om EasyView.

torsdag 9 mars 2017

Hälsofarligt att stänga av ventilationen under ledighet

office-2009693_640.jpg
Under lov och längre ledigheter är det inte ovanligt att ventilationen stängs ner i fastigheter för att spara el. En dålig idé ur hälsoperspektiv.


Problemet är inte avstängningen i sig, utan hälsofaran uppstår när ventilationen åter sätts igång efter ledigheterna.


När ventilationen har varit av under en tid samlas det damm, och i kombination med fukt frodas mikrober. De mikroorganismer som finns i inomhusluft är främst bakterier och mögelsvampar. Dessa flyger sedan ut i lokalerna när ventilationssystemet åter sätts i bruk.

- Om kanalerna är dåligt isolerade eller om kommunen stänger av ventilationen i perioder samlas det kondens. Om det finns smuts och kondens så börjar det växa mikrober i kanalerna, säger Markus Moisio, teknisk chef på Sjundeås.


Moisio menar att byggnader från 1980-talet och fram är byggda och planerade för att ventilationen ska vara igång hela tiden. Att då stänga av ventilationen under längre perioder innebär mer risker än fördelar.


När en byggnad inte används ska ventilationen inte stängas av, men den kan med fördel reduceras med hjälp av behovsstyrd ventilation.

fredag 3 mars 2017

Våren är här

first-early-blooming-flowers-2097816_640.jpg

Nu har våren anlänt till Sverige enligt årstidskartan på SHMI. Det innebär att odlingssäsongen närmar sig och rädslan för frostnätter kommer.

Frostskador på plantor i odlingar kan bli dyrt. Men med ett batteridrivet SMS-larm är det enkelt och billigt att skydda sig mot skador som uppkommer på grund av för låga temperaturer.

Vi har smarta lösningar som kan hjälpa dig om du vill analysera mätdata under en längre tid. För att få larm och logga vid för låga/höga värden är vårt batteridrivna SMS-larm för Tinytag ett utmärkt alternativ.
Det finns även ett batteridrivet frostlarm som enkelt bara larmar, utan extra analysmöjlighet.

Vårens (mars-maj) medeltemperatur beräknad för 35 stationer spridda över Sverige. Röda staplar visar högre och blå lägre temperaturer än medelvärdet för perioden 1961-1990. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tioåriga medelvärden. (SMHI)

Ifall du är pollenallergisk är det bra att hålla koll på pollenprognoserna redan nu, eftersom det har varit en mild vinter och blomningen redan är igång på vissa håll.