Kategori: Ventilation

Så sprids covid-19 på arbetsplatser

Det största delen av smittspridningen av covid-19 sker via inandningsluften. Detta gör att bra ventilation är viktigt för att minska spridningen på arbetsplatser. I en ny kunskapsöversikt framkommer detta. Där ger man även konkreta...

Fler infektioner i dåligt ventilerade klassrum

Luftkvaliteten i klassrum har inverkan på antalet covid-19-infektioner som uppstår där. Detta visade sig i en studie i 150 grundskoleklassrum i Graubünden. Studien visade på att luftkvaliteten i många fall var bristfällig. Regelbunden ventilation...

CO2-mätare till skolorna på Irland

Som en åtgärd för att minska smittspridningen av covid-19 är Irland nästa land på tur att införa koldioxidmätningar i skolor. I början av sommaren införde Belgien krav på koldioxidmätning i restauranger och på gym....

Försämrad inlärning med dålig inomhusluft

Efter ett år med mycket hemundervisning är eleverna tillbaka i skolan igen i allt större utsträckning. Många kommer tillbaka till lokaler med bristfällig inomhusluft, vilket kan leda till försämrad inlärning och även negativ hälsopåverkan....

4 saker att tänka på angående ventilation

Ventilationen är en viktig del av inomhusklimatet. Den är nödvändig för att det ska vara skönt och hälsosamt att vistas inomhus. En bra ventilation leder bort dålig och tillför frisk luft. Vi ger fyra...

Coronavirus hittades i ventilationen

Coronavirus hittades i ventilationen på ett sjukhus. Fyndet visar på att viruset kan vara luftburet, vilket betyder att det kan smitta på längre avstånd. Viruset i ventilationen på Akademiska sjukhuset i Uppsala var dock...

Dålig inomhusluft kan ge sämre prestationer på gymmet

Många tränar för att bli piggare. Faktum är att resultatet kan bli det motsatta om du går till ett gym med dålig luft. På våren och sommaren är det visserligen enkelt att ta sig...

Förkyld

Fråga experten: Kan rätt luftfuktighet minska sjukfrånvaron?

Nu är hösten här och därmed även influensatider. Med rätt inomhusklimat kan du dock förbättra chanserna till friskare personal. Rätt inomhusklimat kan alltså minska sjukfrånvaron. Luftfuktigheten spelar nämligen roll då det gäller smittspridning. Ligger...

Ventilation på skolor

Kommuner slarvar med kontrollen av skolornas ventilation

Undersökningar visar att sju av tio kommuner inte genomför obligatorisk ventilationskontroll på samtliga skolor. Detta trots att lagstiftningen föreskriver detta. Siffran är en ökning jämfört med 2014 då resultatet var sex av tio. Det...

Fattas sämre beslut i dålig luft?

Inomhusluften kan betyda mer än vad vi tidigare trott när det gäller beslutsfattande. Det visar en rad studier gjorda de senaste åren. Där finns samband mellan koldioxidhalt och kognitiv förmåga. En grupp personer samlas...