Kategori: Ventilation

Förkyld

Fråga experten: Kan rätt luftfuktighet minska sjukfrånvaron?

Nu är hösten här och därmed även influensatider. Med rätt inomhusklimat kan du dock förbättra chanserna till friskare personal. Rätt inomhusklimat kan alltså minska sjukfrånvaron. Luftfuktigheten spelar nämligen roll då det gäller smittspridning. Ligger...

Ventilation på skolor

Kommuner slarvar med kontrollen av skolornas ventilation

Undersökningar visar att sju av tio kommuner inte genomför obligatorisk ventilationskontroll på samtliga skolor. Detta trots att lagstiftningen föreskriver detta. Siffran är en ökning jämfört med 2014 då resultatet var sex av tio. Det...

Fattas sämre beslut i dålig luft?

Inomhusluften kan betyda mer än vad vi tidigare trott när det gäller beslutsfattande. Det visar en rad studier gjorda de senaste åren. Där finns samband mellan koldioxidhalt och kognitiv förmåga. En grupp personer samlas...

Vilka faktorer påverkar hur vi uppfattar ventilationen?

Ventilation är så mycket mer än att bara byta ut dålig luft mot ren luft i rätt hastighet. Det är en rad faktorer som påverkar hur vi uppfattar ventilationen. Torr luft har blivit ett...

Hur bra fungerar ditt ventilationssystem?

Vi vistas en stor del av vårt liv hemma, i genomsnitt 58 år. 27 år av dessa spenderar vi i sovrummet. Trots att en stor del av den luft vi andas in går genom...

Nu ska förskolans miljö granskas

Det har visat sig att förskolan är en verksamhet som sticker ut när det gäller ohälsa. Därför ska Arbetsmiljöverket göra en stor granskning av arbetsmiljön, där bland annat inomhusklimatet på förskolor undersöks. Tidigare inspektioner...

Nationalmuseum under renoveringen

Stabilt klimat viktigt på museum

Temperatur och luftfuktighet är viktigt när det handlar om kulturhistoriska föremål. Nu tvingas delar av konstmuseet i Visby att stängas under 2019. Detta bland annat för att förbättra inomhusmiljön för konsten. – Det gäller att...

Fråga experten: Hur använder jag ventilationsindex?

En bra luftkvalitet är naturligtvis viktig. Luftkvaliteten är beroende av hur frisk luften är och hur effektivt föroreningar transporteras bort, alltså en rätt dimensionerad ventilation. Ventilationen kan med fördel kontrolleras med hjälp av ventilationsindex....

luft

Vad är riskerna med torr luft inomhus?

Det är mycket prat om riskerna med för hög luftfuktighet i och med mögel och fuktskador, men det pratas konstigt nog inte lika mycket om vad den torra luften orsakar för problem. Vintertid ökar...