Kategori: Logistik och transport

3 tips för mätning i livsmedelstransporter

Att hålla rätt temperatur är viktigt då det gäller livsmedel. Självklart vill man undvika att mat blir förstörd och då riskerar att göra människor sjuka. Transporter av färska och frysta livsmedel har strikta branschkrav...

3 tillfällen under transport då mätning är viktigt

Att mäta under transporter är i många fall viktigt. Det kan handla om transporter av boskap, livsmedel eller läkemedel men även vid transporter av värdefulla föremål så som konst. Här är tre tillfällen då...

Var extra noga med livsmedel under rötmånaden

Onlinehandel av livsmedel har ökat i och med coronapandemin. Det gäller alltid att vara noga med temperaturen under livsmedelstransporter, men under rötmånaden är det extra viktigt. Man brukar säga att rötmånaden börjar i slutet...

Undvik transportskador under coronakrisen

Coronakrisen ställer krav på många logistikföretag. Onlinehandel är mer utbredd än tidigare och kraven på fungerande leveranser är höga. Att undvika transportskador är därför extra viktigt. Det är viktigare än någonsin att säkerställa att...

Viktigt med rätt fuktnivå under tillverkande industri

Det är mycket tal om den relativa luftfuktighetens betydelse inomhus. Faktum är att fukten spelar stor roll i många sammanhang, bland annat inom tillverkning av varor och livsmedel. Inomhus kan fukten ge många olika...

Kan spara en tredjedel av energin

I logistikanläggningar finns det stora möjligheter att spara energi. Det visar en undersökning där 13 fastigheter ingick. Med relativt små investeringar är det möjligt att spara 30 procent av den totala energianvändningen. Det var...

Håller maten rätt temperatur under transporten?

Att få maten hemlevererad blir allt vanligare. Det ställer dock stora krav på transportören som måste hålla rätt temperatur under hela transporten. Under sommarmånaderna är temperaturen extra viktig. Under en livsmedelstransport måste lufttemperaturen alltid...

5 tips för temperaturmätning av livsmedel

För en tid sedan stormade det en hel del kring en av de stora matleverantörerna angående deras livsmedelshantering. Att hålla rätt temperatur på livsmedel är en av de viktigaste faktorerna för att minimera risken...