Kategori: Kyrkor

Fukt i kyrkor kan skada inventarier

Fukt och mögel är ett stort problem i kyrkobyggnader. Genom att regelbundet mäta fukt i kyrkor finns möjlighet att sätta in åtgärder i tid för att rädda inventarierna. Det är lättare att känna av...

Uppvärmning kan skada kyrkan

Att både hålla rätt klimat för att bevara byggnader och inventarier, men också göra av med så lite energi som möjligt, är ett problem många kyrkor brottas med. Temperaturen är lätt att känna och...

Undvik fuktproblem i kyrkor

Fuktproblem i kyrkor är mycket vanligt. Problemen kan leda till mögelskador, vilket i sin tur ofta mynnar ut i tidsödande och kostsamma saneringsarbeten. Under sommaren är problemen som störst då varm sommarluft kommer in...

fjärrmäta

Vad är för- och nackdelarna med fjärrmätning?

Fråga: Vi funderar på att köpa in loggers som kan skicka data till webben, men är lite osäkra på om det lämpar sig för oss. Vad är egentligen för- och nackdelarna med att fjärrmäta?...

Kundvagn med dataloggers

3 misstag vid köp av dataloggers

Kunskapsbrist Först och främst: Våga fråga! Våga fråga de som levererar mätteknik vad som är lämpligt för just ditt projekt. Intab har funnits med i dataloggervärlden i snart 40år, och har stött på alla...

Luftfuktighet hög

Fråga experten: Bör jag mäta luftfuktighet?

Det beror så klart på. När det kommer till inomhusklimat är svaret egentligen att du alltid bör mäta fukt när du vill ta reda på inomhusklimatet. Cirka 10% av flerbostadshusen i Sverige har fukt-...

Dags att öppna upp dörrar och fönster

I en avhandling från Högskolan i Gävle har man fastslagit de positiva effekterna av att vädra för att skapa bättre luftkvalitet. På vintern är den relativa luftfuktigheten inte lika hög som under sommarhalvåret, vilket...