onsdag 30 april 2014

Höj kylskåpstemperaturen - spara energi

Visste du att temperaturen i ett kylskåp rekommenderas ligga på +5°C. I frysen är rekommendationerna -18°C. För varje extra grad ökar energikostnaderna med 5-10 procent.

Mer tips hittar du på här.

onsdag 23 april 2014

20 procent ökad inlärning med en bra temperatur

En jämn temperatur på 21-22 grader gör att eleverna lär sig 20 procent mer i skolan. Samtidigt mår de bättre. Detta visar undersökningar gjorda vid Danmarks Tekniske Universitet. Inlärningsförmågan sjunker nämligen då temperaturen och koldioxidnivån ökar i ett klassrum.

En jämn temperaturnivå beror till stor del på det material som skolorna är byggda i. Består väggarna av lätta material blir temperatursvängningarna större. Tegel är ett bra material då det har en naturlig förmåga att behålla värme och säkra en jämn temperatur.
"Tegel är ett behagligt material för inomhusmiljön. Det är akustiskt bra och ger ett hälsosamt inomhusklimat genom sin förmåga att jämna ut fukt- och temperaturförändringar över tid", säger Lotta Nordén på A-Plan Arkitektkontor i Lund till tidningen tegelinformation.se.
Hela pressmeddelandet kan du läsa här.

onsdag 16 april 2014

Mätteknik: Skillnaden mellan relativ och absolut luftfuktighet

Våra instrument för fuktmätning mäter oftast någonting som heter relativ luftfuktighet. Vad är då detta?

Vi påverkas ofta av luftfuktigheten i vår vardag. Efter att ha varit ute i kylan immar glasögonen igen när vi kommer in eftersom vattenångan kondenserar. När vi badar på sommaren måste vi torka oss för att inte frysa eftersom det avdunstande vattnet tar värme från huden. För oss som sysslar med mätning fokuseras det ofta på fuktproblem i krypgrunder då den varmare uteluften kyls nere i grunden. Då stiger den relativa luftfuktigheten och kondens sker.

Inom industri kan låg fuktighet göra att material torkar medan hög fuktighet kan leda till korrosion.
Även livsmedel är känsliga för fuktnivåerna med tanke på torka och mögel.

Fuktnivåerna mäts också ofta i byggnader där värdefulla föremål förvaras, exempelvis i kyrkor och museer. I många fall mäter fastighetsförvaltare luftfuktighet inomhus, för att se till att bostäder och arbetsplatser inte har för torr luft.

Vi kommer att fokusera på två typer av fuktighet - absolut och relativ.

Absolut luftfuktighet anger vattenångan i en kubikmeter luft (g vatten/m³). Den maximala mängden vattenånga varierar med temperaturen. Vid högre temperaturer kan luften innehålla mer vattenånga innan kondens än vad som är möjligt vid lägre temperaturer. Den absoluta luftfuktigheten är därför tre till fyra gånger högre under sommaren jämfört med vintern. Detta beror på att en större andel vatten avdunstar i sommarvärmen. Vid -10°C är maxnivån för den absoluta luftfuktigheten 2g/m³, vid 30°C är den 30g/m³ och vid 70°C 200g/m³.

Relativ luftfuktighet anger mängden vattenånga i luften vid en viss temperatur i förhållande till den maximala mängden vattenånga vid samma temperatur. Detta anges i procent och är starkt kopplat till temperaturen. På vintern värms kall luft upp när den kommer inomhus. Många får då problem med den torra luften. Sjunker temperaturen blir den relativa luftfuktigheten högre. Detta gör att det i många fall är olämpligt att förvara material som drar till sig fukt, exempelvis böcker, i kalla utrymmen. Det gör också att fuktnivåerna är viktiga att hålla på museum.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att under vintern, då det är lite fukt i luften, krävs det inte mycket fukt för att komma upp i maxnivån vid en viss temperatur. På sommaren, då det är mycket fukt i luften, är det betydligt svårare att nå den högsta fuktnivån.

tisdag 15 april 2014

Populär datalogger


Kul att jobba på Intab när våra produkter säljer.

Vår relativt nya Energy Logger säljer som smör. Fabriken jobbar på högtryck för att få fram dataloggers till oss och våra kunder så snabbt som möjligt.

Den feedback vi fått på denna produkt har varit positiv. Lån och hyror brukar alltid avslutas med köp. Kul med en produkt som talar för sig själv. Man blir liksom som en stolt mamma.

Lina Arnfjorden

onsdag 9 april 2014

Möblering viktig för temperaturen

Möbleringen av ett rum är viktig för ett jämnt inomhusklimat i bostäder.

Placeras ett bord intill ett fönster leds kallraset ut i rummet då radiatorn enbart värmer upp luften under bordet. Placering av soffor, fåtöljer med mera kan hindra den uppåtgående luftströmmen från radiatorn. Det i sin tur gör att det kan bli kallras i rummet.

Nya treglasfönster är varma på insidan, vilket gör att kallraset inte blir lika besvärande. Detta gör att radiatorn kan placeras fritt, eller utelämnas helt.

måndag 7 april 2014

Rätt fukt viktig för museets u-båtar

Bilden är ett urklipp från Energi & Miljö på webben.
Då Marinmuseet i Karlskrona utökar sin samling med två svenska u-båtar har en ny hall uppförts. För föremålen är det av största vikt att kraven på inomhusklimatet klaras.

Det är Statens Maritima Museer som ställer klimatkraven. De består av ett dimensionerat termiskt klimat på 20°C vintertid. Sommartid får temperaturen inte överstiga 24°C. Vid båda gränserna gäller marginalen plus/minus två grader. Temperaturnivåerna får under en begränsad tid över- eller underskridas beroende på temperaturen utomhus. Även gällande fuktnivån finns gränser. Den relativa fuktigheten får maximalt ligga på 45 procent vid dimensionerande högsta utetemperatur. Även här kan nivån dock över- eller underskridas under begränsad tid.

De ovannämnda kraven är inte uppsatta för att undvika att u-båtarna ska rosta, utan för att andra delar inte ska ta skada av för höga eller låg fuktnivåer.

I lokaler där värdefulla föremål förvaras är klimatet viktigt. Mer om detta går att läsa på vår hemsida där vi har en sida om just mätning på museum.

Vill du läsa mer om hur Marinmuseum i Karlskrona arbetar, klicka här.

onsdag 2 april 2014

Konsultationer för effektivare arbete

Sanna Arnfjorden håller seminarium.
Den senaste tiden har det varit mycket frågor runt konsultationer och utbildning, vilket vi naturligtvis tycker är jätteroligt. Även de seminarier som vi höll under Underhållsmässan fick mycket positiv respons. 
”Jag och min kollega besökte ert seminarium på Underhållsmässan. En mycket bra genomgång som gav oss bra inblick i vilket toppenprogram EasyView är. Idag använder vi en mycket liten del av detta i vårt arbete men utvecklingspotentialen är stor. Stort tack för er bra presentation.”
En användares kommentar efter seminariet.

Missade du seminarierna på mässan? Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och konsultationer. Kontakta oss så berättar vi mer.