onsdag 30 juli 2014

Varför du inte ska vädra källaren på sommaren

Källare
Fuktproblem och dålig lukt i källare är ett vanligt problem. Många tror att lösningen på problemet är att vädra under sommarmånaderna, då den varma luften utifrån ska torka luften inne i källaren. Det är det inte. I stället för att få torrare luft blir luften nämligen ännu fuktigare.

Anledningen till detta är att då den varmare utomhusluften kyls ned i källaren blir luftfuktigheten högre. Mer ventilation och vädring hjälper därför inte i detta fall.

En jämförelse kan göras med att en kanna med kallt vatten får kondens på sig om den ställs ut i den varma sommarluften. Förklaringen till detta är att kondensering sker då varmluft kyls av.

Detta stämmer väl överens med termodynamikens nollte huvudsats som säger att:
"Två kroppar som var för sig är i termisk jämvikt med en tredje kropp, står även i termisk jämvikt med varandra."
Detta kan tolkas så att den varma luften kommer att flöda till den kalla luften tills jämvikt nås. Detta sker då varm luft har högra absolut luftfuktighet än kallare luft.

Den tiden på året man ska vädra källaren är då det är varmare inne än ute. Vattnet i luften kommer då att kondensera utanför källaren. Den varma fuktiga luften i källaren kommer att flöda ut tills jämvikt nås mellan yttertemperatur och källartemperatur.

Missa inte vår Rådgivningssida om inomhusklimat
Utbud av fuktloggers

onsdag 23 juli 2014

Höga temperaturer kan ge värmeslag

Värmeslag, eller solsting, innebär att kroppen under kort tid blir överhettad. Kroppen kan då inte bli av med överskottsvärmen på normalt sätt. Kroppens temperaturreglering sviktar och den drabbade svettas lite, eller inte alls. Samtidigt är kroppen röd, varm och torr. Skillnaden mellan värmeslag och feber är att vid feber fungerar kroppens reglering men ställs in på en högre nivå medan regleringen vid värmeslag inte fungerar.

Värmeslag kan uppstå i områden med hög temperatur och luftfuktighet samt vid stark sol. Fysisk ansträngning kan vara en annan orsak - liksom att man bränt sig i solen eller har vätskebrist.

Det är viktigt att man dricker ordentligt när man vistas i värmen, minst 3-5 liter per dygn. Det är även bra att få i sig extra salt och vara försiktig med hård fysisk belastning. Att vistas i skuggan och svalka sig ofta är att rekommendera.

Tillståndet blir kritiskt då kroppstemperaturen ligger omkring 41°C.

Om någon drabbas av värmeslag är det viktigt att föra personen till skuggan eller ett luftkonditionerat rum. Om kroppen är brinnande het är det lämpligt att skölja den i kallt vatten, dock ej kallare än 15°C.

Här kan du läsa mer om värmeslag och solsting.

onsdag 16 juli 2014

Extra viktigt med rätt temperatur under rötmånaden

Redan under romartiden kunde man konstatera att maten höll sig sämre under sommaren. Värmen och en hög luftfuktighet gör det gynnsamt för bakterier och matvaror blir lätt dåliga. Med anledning av detta uppkom Rötmånaden, som är en period i slutet av juli och en månad framåt.

Visserligen är den traditionella rötmånaden "vidskeplig" då den är knuten till vissa datum och inte väderförhållandena - men att maten håller sämre på sommaren stämmer ju.

Därför är det naturligtvis extra viktigt att hålla rätt temperaturer hos livsmedel under sommarhalvåret.

Alla utrymmen (över 10 kvm) för kylda och frysta livsmedel ska enligt lagstiftningen förses med utrustning för temperaturmätning. Instrumenten rekommenderas mäta varannan timme och mätresultaten ska sedan sparas under minst ett år.

Djupfrysta varor ska hålla en temperatur på –18°C eller lägre. Kortvarig temperaturhöjning till högst –15°C godtas vid bland annat transporter.

Mer om mätning inom livsmedelsbranschen hittar du här.

onsdag 9 juli 2014

25°C - men hur varmt upplever vi att det är?

Människan kontrollerar sin egen temperatur. Föda och fysisk aktivitet ger en inre temperatur på 37°C. Hudens temperatur är 33°C. Skillnaderna gör att värmen inifrån kroppen förs till ytan. Därifrån leds den bort, vilket gör att värme går förlorad.

Är det lugnt, vi vilar och har tunna kläder når människan termisk jämvikt med omgivningstemperaturen vid 21-24°C. Utan kläder behöver vi 30°C.

Skulle kroppens temperatur sjunka till 10°C skulle vi tappa känseln och vid en inre kroppstemperatur på längre än 26°C överlever människan normalt inte.

Att temperatur är ett mått på hur varmt eller kallt det är vet de flesta. Det är dock inte alltid temperaturen på mätinstrumentet är enda sanningen om hur det egentligen känns för människan. Bland annat behöver man ofta mäta vind och luftfuktighet efter som det påverkar hur varmt vi tycker att det är.

Vindar

Vindar kyler. På sommaren kan det vara skönt med en svalkande vind, medan det på vintern känns betydligt kallare så fort det blåser. Vinden kyler så fort den är kallare än hudtemperaturen. Detta gör att vinden har en stor betydelse för den upplevda temperaturen. En lufttemperatur på -10°C och en vindhastighet på 5 m/s känns som -20°C vid vindstilla.

Luftfuktighet

Även luftfuktigheten har betydelse för hur vi upplever temperaturen. Är det fuktigt upplever vi det som varmare än när det är torrt. Är det så varmt som över 32°C kan inte huden stråla ut tillräckligt med värme och svettningar hjälper till för att kyla ned kroppen. Är det fuktigt då kan inte denna avkylning ske tillräckligt snabbt. 32°C vid 75% relativ luftfuktighet upplevs som 43°C.

onsdag 2 juli 2014

Mycket att spara inom livsmedelsbranschen

Livsmedelsbranschen mätningar
Livsmedelsbutiker står för ungefär fem procent av Sveriges totala elanvändning. I en studie från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, konstateras det att genom att enbart ha dörrar och lock på kylarna skulle energianvändningen kunna halveras.

Idag har nästan hälften av butikerna öppna kyldiskar. Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler, Belivs, har ett antal butiker som demonstrationsexemplar. Där har kylsystem bytts ut, spillvärme används till uppvärmningen och mejeriavdelningen har fått dörrar. City Sparköp i Borås är en av butikerna som genomför åtgärden.
"Vi har sparat mer energi än vi trodde från börjat, vi har minskat energikostnaden med 70 procent", säger butikschefen Håkan Englund till Sveriges Radio P4 Sjuhärad.
Intresset för att ha kontroll på sin butik med mätsystem har ökat, enligt Belivs - som i sin förrapport konstaterar:
Att mäta är att veta. Men när man vet behöver man också agera om det ska resultera i någon förändring. Att hitta en lyckad kombination av vetande och agerande är det som skapar förutsättningar för att hitta energivinster.
I butiker är det även av intresse med temperaturmätningar för att kontrollera att produkterna håller rätt kvalitet. För att enkelt hålla kontroll på kyl- och frysutrymmen samt energianvändning finns många onlinesystem, däribland Intabs fjärrmätningssystem med GPRS-överföring till en webbserver.