torsdag 2 oktober 2014

Dålig inlärning när inomhusklimatet brister

En av fem skolelever i Norden tycker att klimatet i skolan är dåligt. Var tredje elev av dessa tycker inte att de lär sig tillräckligt. Detta visar studier gjorda av Center for Undervisningsmiljø i Danmark.

Genom att hålla en god inomhusmiljö bidrar man till ökade inlärning. Enligt Pawel Wargocki som är lektor vid Danmarks Tekniske Universitet, DTU, minskar barnens förmåga att lösa koncentrationskrävande uppgifter med 15 procent om luftkvaliteten i klassrummet är dålig. Med luftkvalitet syftas det i detta fall på ventilation och temperatur.

De danska undersökningarna visar också att knappt 30 procent av de elever som lider av dåligt inomhusklimat också anser att de inte lär sig särskilt mycket i skolan.

Även i Sverige har undersökningar gjorts. MM Konsult AB har tillsammans med Universitetssjukhuset i Örebro studerat inomhusklimatet på svenska skolor. 5000 högstadieelever deltog i undersökningen - som bland annat visade att 50 procent av eleverna anser att det är för kallt under vinterhalvåret. Det kom även klagomål på dåliga temperaturväxlingar och ovädrade klassrum.

Noterbart är dock att en stor del av eleverna också är nöjda med inomhusklimatet på sin skola.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar