Månadsarkiv: februari 2015

Energikraven skärps

Energikraven skärps

Boverket skärper energikraven i flerbostadshus och lokaler med tio procent. I och med införandet av en fjärde klimatzon delas bostadshusen också upp i småhus och flerbostadshus.De nya kraven träder i kraft 1 mars 2015....

Ett extra dygn per månad med bättre luft

Ett extra dygn per månad med bättre luft

Dålig luft leder till minskad koncentration och prestation. Enligt Arbetsmiljöverket kan produktiviteten minska så mycket som 15 procent om ventilationen är dålig. Räknar man om detta i tid blir det 24 timmar per månad....

Rättslig strid om ventilation i Malmö

Rättslig strid om ventilation i Malmö

Vid mätningar visade koldioxidhalterna för högt i två skolor i Malmö. Nu har en rättslig strid brutit ut mellan miljöförvaltningen och grundskolenämnden. Detta sedan miljöförvaltning skrivit förelägganden om att problemen måste åtgärdas inom 18...

Viktigast med energieffektivisering i befintliga bostäder

Viktigast med energieffektivisering i befintliga bostäder

Örebrobostäders Baronbackarna är byggt på 50-talet.  Bostadssektorn står för runt en tredjedel av Sveriges energianvändning. Mellan åren 2000 och 2011 har inte energianvändningen minskat alls skriver en bekymrad Anders Lago, förbundsordförande HSB, i en...

Energisnålt viktigare än yta

Energisnålt viktigare än yta

Att hemmet är energisnålt är viktigare än både yta och utsikt bland svenska folket, enligt en ny undersökning från NCC. Dessutom ville drygt 40 procent producera sin egen energi. Ett självförsörjande hem rankas högre...

Temperaturen har stor betydelse för utbrott av matförgiftning

Temperaturen har stor betydelse för utbrott av matförgiftning

Temperaturens betydelse och bristande kunskap om livsmedelshygien är de vanligaste orsakerna till utbrott av matförgiftning. Detta visar en sammanställning av misstänkta fall av matförgiftning som gjordes av Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet. Sammanställningen bygger på rapporter...

Energimyndigheten satsar på mätning av nära-nollenergihus

Energimyndigheten satsar på mätning av nära-nollenergihus

30 miljoner kronor avsätter Energimyndigheten för att mäta och följa upp energianvändningen i lågenergihus eller hus som renoveras för att nå lågenergiförbrukning. Utlysningen – som riktar sig mot fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare – stänger...

Stora besparingar i livsmedelsbutiker

Stora besparingar i livsmedelsbutiker

Genom att energieffektivisera 60 mindre livsmedelsbutiker skulle besparingar på sju gigawattimmar per år kunna göras. Detta visar resultatet av ett projekt som finansierades av Länsstyrelsen Dalarna. Totalt upptäcktes runt 900 möjliga åtgärder. Undersökningar gjordes...