måndag 9 februari 2015

Temperaturen har stor betydelse för utbrott av matförgiftning

Temperaturens betydelse och bristande kunskap om livsmedelshygien är de vanligaste orsakerna till utbrott av matförgiftning. Detta visar en sammanställning av misstänkta fall av matförgiftning som gjordes av Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet. Sammanställningen bygger på rapporter från kommuner.

Med enkla åtgärder kan många matförgiftningsfall förhindras. Att maten håller rätt temperatur är en förutsättning. Det handlar om för långsam nedkylning, fel kylförvaring och att kylvaror vistas i rumstemperatur under för långa perioder. Genom att hålla rätt temperaturer i alla led minskar man risken att vissa bakterier sprids.

Andra åtgärder att göra för att förhindra spridningen av matförgiftning är bra handhygien och att smittobärare inte vistas i köket.

Källa: http://www.hygienkonsult.se/35-Utbrott-av-matforgiftning-beror-pa-bristande-kunskap-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar