måndag 27 april 2015

Läskigare spindlar med stigande temperatur

Spindel
Den globala uppvärmningen leder till att spindlarna blir både större och snabbare. Tidigare studier har visat att spindlarna blir fler och större i takt med att temperaturen stiger. Nu visar en ny studie i Journal of Experimental Biology att de dessutom blir snabbare.

Spindlarna använder vätska i stället för muskler för att röra sig. När vätska ändrar temperatur påverkas rörelsemönstret. Vid 15°C är spindlarna tröga. Stiger temperaturen till 40°C blir de däremot tre gånger snabbare.

Samtidigt som spindlarna blir snabbare blir de dock klumpigare. Snabbheten beror till stor del på att de tar fler steg än tidigare. De får då svårare att kontrollera sina kroppsdelar.

KÄLLA: http://mobil.svd.se/nyheter/varmt-vader-ger-laskigare-spindlar_svd-4498580Inga kommentarer:

Skicka en kommentar