torsdag 16 april 2015

Varför det regnar oftare på torra platser

Markfuktgivare
Bilden visar vår markfuktgivare.
Regn på torra platser
Vatteninnehållet i marken har stor inverkan på klimatet. Många av sambanden är dock inte klara.

En forskargruppen från ETH Zürich tillsammans med kollegor från Holland och Belgien har därför undersökt när och var det regnar oftast på sommareftermiddagarna. De ville klargöra om det regnar mer frekvent de dagar marken är torr eller fuktig. De ville även ta reda på var det är störst chans att det regnar under dessa dagar. Anledningen till undersökningen var tidigare motstridiga studier inom området.

Det visade sig att det i genomsnitt regnar mest på dagar när markfuktighet är hög. Mest nederbörd faller dock över den torraste delregionen. Det visar en studie gjord av forskare .

Studiens resultat kan förklaras på följande sätt:
Under loppet av en dag värmer solen jordens yta, vilket gör att vattnet i sjöar, floder, hav och mark avdunstar. Denna vattenånga stiger under dagen, där den möter kallare luft och kondenseras. Det börjar sedan att regna. Markens fukthalt spelar en avgörande roll, särskilt i områden långt från kusten. Ju mer fukt i marken, desto mer vatten avdunstar. Detta ökar sannolikheten för nederbörd.

Var faller då nederbörden med störst sannolikhet? Jo, i områden med förhållandevis låg markfuktighet genereras den varmaste luften. Detta gör att vattenångan stiger snabbare på dessa platser. Den möter således de kallare luftlagren tidigast och som ett resultat av detta regnar det oftare på dessa platser.

För att forskarna skulle komma fram till dessa slutsatser behövdes en rad mätdata, bland annat över markfuktigheten. I Schweiz finns givare för markfukt placerade på 19 platser på olika djup. Informationen från dessa användes tillsammans med temperatur- och strålningsdata.

Studien är den första som visar hela sambandet mellan markfuktighet och nederbörd, både när det gäller tid och rum.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar