onsdag 13 maj 2015

Minskar energianvändningen med 70 procent - genom lampbyte

Övik Energi fortsätter att energieffektivisera gatubelysningen. Det är kvicksilverarmaturer som byts mot LED-armaturer. Investeringen under 2015 uppgår till tre miljoner kronor. Totalt handlar det om en investering på 16 miljoner. Redan har 3 800 av 4 800 armaturer bytts ut. 

"Vi sänker våra driftskostnader väsentligt. Det är också en viktig miljösatsning som har betydelse för kommande generationer", säger Magnus Wiklund, verksamhetsutvecklare, Trafik- och parkavdelningen, Örnsköldsviks kommun.

Förutom den minskade energikostnaden är en LED-lampas livslängd överlägsen kvicksilveralternativet. 80 000 brinntimmar håller det energieffektiva alternativet, vilket innebär att ljuskällan inte behöver bytas på 40 år. De flesta andra typer av belysning byts var fjärde år.

Läs mer här.

Läs även vårt test där vi jämförde två ljusstakars förbrukning, en med glödlampor och en med LED-lampor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar