måndag 6 juli 2015

Varför är temperaturen lägst då solen går upp?

I gryningen är temperaturen som lägst, i alla fall oftast. Varför är det så?

Utomhustemperatur bör mätas 1,5 till 2 meter över marken under ett strålningsskydd. Temperaturen beror vid en viss tidpunkt på energibalansen vid termometern. Denna beror i sin tur på en rad faktorer. Lämplig datalogger för mätning av temperatur utomhus hittar du här.
  • Strålningen från solen. Denna värmer jordytan som i sin tur värmer luften. Luften kan även kylas på motsvarande sätt.
  • Infraröd strålning strålar ut från jordyta och atmosfär hela tiden. Effekten av strålningen är mest märkbar nattetid då den inte motverkas av solstrålning. Markytan avkyls i denna process snabbare än luften. Atmosfären sänder själv ut infraröd strålning. Speciellt vid förekomst av låga moln kan avkylning av jordytan dämpas.
  • När vatten byter fas. Exempelvis från gas till vätska eller när vatten avdunstar så bildas det värme.
  • Luftens rörelse. Annan temperatur kan föras in från omgivningen genom rörelserna i luften.

Vad är det då som händer?

En klar, relativt vindstilla natt, gör utstrålningen att luften närmast marken blir kallare än luften högre upp. Inversionen gör att temperaturen faller ju längre tiden går. På morgonen fortsätter utstrålningen och det tar en stund innan den inkommande solstrålningen kommer upp i samma storlek som värmeförlusterna. Temperaturen fortsätter alltså att falla, även efter soluppgång.

Eftersom luften nere vid marken är kallare än den högre upp, exempelvis på 1,5-2 meters höjd, kan en tillfällig temperatursänkning ske. Detta sker på grund av den omblandning som sker då solen värmer markyta så att den marknära luften börjar blandas med luften högre upp.

Temperatursvängningar kan förekomma då inversionen bryts ner av morgonbrisen.

Dessa effekter är inte lika tydliga om det är mulet och blåser.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar