måndag 17 augusti 2015

Optimering av energi och komfort i byggbodar

70 procent av den förbrukade energin på en byggarbetsplats kommer från bodar och belysning. Detta enligt ett examensarbete vid Lunds Universitet.

För att undersöka detta användes dataloggers där temperatur och relativ luftfuktighet registrerade var 15:e minut under drygt en månad under en sommar. Totalt placerade tio mätare ut, nio inomhus i personalbodarna och en utomhus.

Loggrarna inomhus placerade så att de inte skulle påverkas av ledningsvärme från ytterväggen och solljus. Höjden för placeringen var ungefär 1,7 meter. Även den operativa temperaturen kontrollmättes. Här kan du få tips och råd om mätning av inomhusklimat.

Mätningarna visade att ingen av de åtta bodarna som var med i undersökningen klarade Arbetsmiljöverkets krav. I tre av bodarna översteg temperaturen 26°C under mer än 40 procent av tiden. I ytterligare tre överstegs samma temperatur under 50 procent av tiden.

Följande åtgärder togs fram:
  • Fönsterbyte.
  • Dörrbyte.
  • Sänkning av temperaturen under kvällar och nätter.
  • Bättre isolering.
  • Installation av värmepump.
Hela publikationen kan läsas här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar