måndag 19 oktober 2015

Sekundära mätare viktiga vid energiberäkning

Skillnaden mellan beräknade och uppmätta värden kan vara stor när det gäller energiberäkningar. Danska forskare håller därför på att ta fram en ny programvara för detta. I arbetet har en viktig slutsats varit att fastighetsägare ska skaffa loggande instrument för att kunna samla in mätdata.

Att skillnaderna blivit stora med de tidigare programvarorna beror bland annat på att verkligheten förenklas. Det går inte att veta hur vädret ska bli när huset är färdigt och det går heller inte att veta exakt hur energiförbrukningen kommer att se ut. Faktum är att energiberäkningens resultat kan skilja mellan minus 16 till plus 20 procent på värmebehovet.

När huset står klart ska den nya programvaran fungera som hjälpmedel för att jämföra beräknat och uppmätt resultat – men för att detta ska fungera behövs mätinstrument. Forskaren Steffan Petersen rekommenderar nu fastighetsägare att inte bara sätta upp mätare utan se till att de även kan logga.

Petersens rekommendation grundar sig i hans egen insamling av data. Från sju lågenergibyggnader fick han inte in tillräckligt med data från något. Han fick därför nöja sig med att använda data från den byggnad som gav mest information. Slutsatsen blev därför att sekundära mätare är betydelsefulla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar