Månadsarkiv: november 2015

Forskar för bättre täckning i täta hus

Forskar för bättre täckning i täta hus

Nybyggda hus är täta och energisnåla. Nackdelen är att det ofta är problem med täckningen för mobiltelefonen. Radiovågorna når helt enkelt inte fram. I en förstudie av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och Energimyndigheten tittat...

Förutsättningar för snöfall

Förutsättningar för snöfall

Det finns två uppenbara förutsättningar för snöfall – att det finns ett moln som kan producera nederbörd  och att temperaturen nära marken är under eller högst några få grader över noll. Är det bara...

Fjärrvärme står för uppvärmningen

Fjärrvärme står för uppvärmningen

Fjärrvärme är det mest dominerade uppvärmningssättet för flerbostadshus. Under 2014 stod fjärrvärme för över 80 procent av energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler och 90 procent i flerbostadshus. Även värmepumpar används, men inte i...

Energibranschen slår tillbaka: Individuell mätning ÄR lönsamt

Energibranschen slår tillbaka: Individuell mätning ÄR lönsamt

Boverket kom nyligen fram till att det inte är lönsamt att installera mätare för individuell mätning i lägenheter. Detta efter att de fått uppdraget av Sveriges riksdag. Nu visar energimätarbranschens egen rapport att detta...

Legionellabakterien även i säkra temperaturer

Legionellabakterien även i säkra temperaturer

En rapport visar på att legionellabakterien trivs i även temperaturer som vi tidigare ansett säkra. De växer alltså även i våra svenska varmvattensystem. Boverket uppger att tillväxten av bakterierna, som kan leda till legionärssjukan,...

Olaglig livsmedelstransport stoppades

Olaglig livsmedelstransport stoppades

I oktober stoppade polisen en skåpbil på väg från Helsingborg till Växjö. Lasten innehöll 645 kilo lamm- och kycklingkött – men bilen saknade kylanläggning. Detta strider mot livsmedelslagen. Bilen stoppades i en rutinkontroll och...

Dubbelt så stor temperaturförändring i Sverige

Dubbelt så stor temperaturförändring i Sverige

Visste du att klimatet i Sverige blivit både varmare och mer nederbördsrikt? Temperaturökningen i landet har varit ungefär dubbelt så stor som förändringen i global medeltemperatur sedan slutet av 1800-talet. Källa: SMHI

Förbättra kvaliteten på luften inomhus

Förbättra kvaliteten på luften inomhus

Många inomhusmiljöer, främst på arbetsplatser, har ett kontrollerat klimat. På dessa platser öppnas sällan eller aldrig fönster. Vad många inte tänker på är att detta innebär att dålig luft stängs inne i lokalen. Denna...

Mycket energi att spara i tvättstugan

Mycket energi att spara i tvättstugan

Man brukar räkna med att ungefär 15 procent av den totala fastighetsenergin ett ett flerbostadshus används i tvättstugan. Är maskinerna äldre än tio år kan inköp av nya maskiner innebära en energibesparing med 50...