fredag 22 januari 2016

Därför känns det torrt inomhus på vintern

På vintern kan luften inomhus upplevas som torr. Det beror på att varm luft kan hålla mer fukt i förhållande till kall luft. När den kalla utomhusluften värms upp förblir vattenmängden i princip oförändrad, men eftersom varm luft kan hålla mer vatten kommer alltså den relativa luftfuktigheten att minska. Dessutom bidrar ventilationssystem, som byter ut inomhusluft mot utomhusluft med jämna mellanrum, till den torra luften. Detta kan leda till torrhosta och ökad känsla av torr hud under vinterhalvåret.

Relativ luftfuktighet är i sig inte ett helt enkelt begrepp. En hög relativ luftfuktighet behöver inte innebära att luften innehåller mycket vatten.

Vid 100 procents luftfuktighet nås kondensationsnivån. Sker detta i atmosfären bildas moln och vid markytan bildas dimma eller fukt på glasrutor och växter.

Om den relativa luftfuktigheten var hög vid 25°C kommer den att öka ytterligare om temperaturen sjunker till 10°C. Blir det så kallt att den relativa luftfuktigheten når 100 procent kommer vatten avges. När temperaturen sedan ökar igen kommer inte den relativa luftfuktigheten att vara densamma utan den kommer att vara lägre.

Genom att logga luftfuktigheten inomhus får du veta vilka nivåer det är.

Några tips för att höja den relativa luftfuktigheten är exempelvis att fästa luftfuktare på ett varmt element. Det går även bra att ställa en skål med vatten nära elementet eller att hänga blöta kläder på tork på det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar