måndag 27 februari 2017

Brist i underhåll vanlig orsak till dålig ventilation

industry-970151_1280.jpg
I takt med att husen blir tätare och energisnålare har ventilationen blivit märkbart sämre. Ett dåligt underhållet ventilationsaggregat har svårt att uppfylla de krav som Socialstyrelsen satt upp.


Enligt Boverket klarar inte 50% av flerbostadshusen kraven om att hälften av all luft som finns i ett rum ska bytas ut under en timme. Kontorsbyggnader bör ha ett luftflöde på ca 15 liter per sekund och person.


Att mäta CO2 är ett effektivt och enkelt sätt att ta reda på luftkvaliteten. I samlingslokaler, skolor, förskolor mm, är halter som ligger över 1000 ppm CO2 sanitär olägenhet. Får du höga halter som ligger uppåt dessa nivåer har du bevis på att ventilationens kapacitet är otillräcklig. Genom att mäta CO2-halten över några dygn får man enkelt svar på om ventilationen är anpassad efter antalet personer som vistas där.


Ett smidigt sätt att få fram hur bra ventilationen fungerar är att räkna fram ventilationsindex. ”Ventilationsindex” är förhållandet(kvoten) mellan halten i frånluften och i rummet. Här har du vägledning i hur du skall räkna fram detta i EasyView Pro, en mjukvara utvecklad för utvärdering och beräkning av bland annat ventilationsindex.


Hur gamla är era aggregat?
Ett ventilationsaggregat har en genomsnittlig livslängd på ungefär 20 år. Men genom att rensa kanaler, se över filter och drivremmar regelbundet kan man förlänga livslängden med 25%.


Ventilationssystem ska funktionskontrolleras innan de tas i bruk. Sedan ska man göra
omkontroller med vissa intervall.
 • Daghem, skolor, vårdlokaler: var tredje år
 • Flerbostadshus och kontorsbyggnader med FT, FTX-ventilation: var tredje år
 • Flerbostadshus och kontorsbyggnader med F, FT, S-ventilation: var sjätte år


Att tänka på vid mätning av luftkvalitet
 • Koldioxid ska mätas i vistelsezonen.
 • Mätpunkterna vid sittande verksamhet bör vara på 1,1 meter
 • Mätpunkterna vid stående verksamhet bör vara på 1,7 meters höjd
 • Loggern ska placeras minst 2 meter från människor som andas mot mätare, samt
 • 1 meter från människor i andra riktningar.
Läs Arbetsmiljöverktets publikation Förebygg dålig luft.


I den uppskattade broschyren om inomhusklimat får du flera tips kring din mätning av luftkvalitet.

fredag 17 februari 2017

Klarar ni målet?


Tio branschorganisationer, där bland Energirådgivarna och Svensk Ventilation, har gemensamt lagt fram ett förslag till Energikommissionen. De uppmanar till ett nationellt mål om att energieffektivisera 40% innan år 2030, i jämförelse med det förslag som ligger på EU-nivå på 30% för samma tid. Detta är ett ambitiöst mål för Sverige, men ett mål som med dagens och framtidens teknik är fullt möjligt! 

I sitt förslag menar undertecknade branschfolk att vi idag bara fokuserar på att tillföra förnybar energi, utan att tänka på vad den faktiskt går till. De menar att det måste bli ett stopp på all ineffektiv användning och hög tid att täppa igen de energiläckage som finns i vårt samhälle.

Vad kan man själv göra? 

Ett av de första stegen för ett sådant mål är att medvetandegöra de dolda slukhålen som lätt kan åtgärdas när de väl har identifierats. Många företag och hushåll är idag inte medvetna om vad de faktiskt betalar för när elräkningen kommer. Detta är inte hållbart, vare sig ekonomiskt eller ur ett klimatperspektiv.

I och med att företag och fastigheter börjar mäta sin elkonsumtion kan de snabbt få en överblick över potentiella energislukare redan efter ett par dagars loggning. Det kan dyka upp faktorer som tidigare inte varit kända i bland annat inomhusklimatet eller i maskinanvändning under dygnet.

Vi på Intab har många solskenshistorier efter alla år i branschen och kan inte annat än välkomna detta förslag som är fullt rimligt och möjligt att uppnå. ​Läs gärna vårt reportage med RMT VVS & Fastighetsservice AB, som minskade kostnaderna genom sin elmätning.

Här är länken till debattartikeln från Altinget.se: ​Sverige behöver ett skarpt energieffektiviseringsmål. 

Verkar det omöjligt att minska elräkningen? Läs mer om vad man bör tänka på vid Dataloggning och mätning av elförbrukning​. 

fredag 10 februari 2017

Minska smittspridningen

sleeping-1353562_1280.jpg


Det absolut viktigaste för att undvika att smitta varandra med influensor och vinterkräksjukor är som alla vet att tvätta händerna. Problemet är dock att de dessa sjukdomar smittar även innan man själv fått symptom. Hur ska man då kunna minska smittspridning?


Luftburna bakterier blåser iväg och späds ut i uteluften, medan bakterierna inomhus kan sväva runt i timmar innan de fastnar i någons slemhinnor. För att undvika att bakterier är en av lösningarna bra ventilation.


När det görs inspektioner på förskolor är några av de vanligaste anmärkningarna:
 • bristande ventilation
 • fuktskador
 • klagomål på städning och underhåll


Forskning visar att det går att minska på hälsoproblem genom att se till att det finns just bra luftväxling, mindre damm och fukt och lämplig temperatur i lokaler.


Ett sätt att få en tydlig bild av inomhusklimatet är att använda vår populära klimatväska.


Trots att du själv är frisk och tvättar händerna regelbundet så rör du ändå vid saker hela tiden och får på så sätt nya bakterier på händerna.


Var samlas det bakterier?
 • Mobiltelefon
 • På pengar
 • Tangentbord
 • Knappar(hissknappar, kaffeautomaten, fjärrkontroller)
 • Handtag(dörrhantag, handtag i kollektivtrafiken)
 • Räcken till trappor/rulltrappor


Det går såklart inte att tvätta händerna var och varannan minut, men tänk gärna på att dessa punkter är extra belamrade av bakterier.


Folkhälsomyndigheten rekommenderar personalen på förskolor att ha lite kontroll på inomhusmiljön och rapportera om något inte är bra:
 • Se till att de olika lokalerna används för de ändamål de är avsedda för
 • Undvik att samla för många barn och vuxna i ett litet rum
 • Vädra lokalerna regelbundet – luften ska lukta ny och frisk
 • Undersök orsaken om det finns dålig eller unken lukt i lokalerna
 • Underlätta för den dagliga städningen
 • Häng upp en tillförlitlig termometer i varje rum och registrera temperaturen under en period, gärna en vecka. Temperaturen bör vara cirka 20°C på förskolor.


Bra läsning