måndag 26 juni 2017

Varför är det viktigt att mäta UV och lux?

Fråga experten

Varför är det viktigt att mäta UV och lux?

Sanna svarar: UV och lux är två skilda saker, och som har olika relevans för olika branscher. Lux är det ljus ögat uppfattar och mäts ofta på museer men även t.ex. för att se solinstrålning. Lux och UV mäts även vid djurhållning.

Vad är UV-strålning?


Att mäta UV-strålning är framför allt relevant för de som jobbar med bevarande av t.ex kulturhistoriska föremål. Men även i viss djurnäring såsom fiskodling.UV-strålning grupperas i:
UVA (315-400 nanometer) skadligt, men tränger ej genom fönster
UVB (280-315 nanometer) skadligt, och tränger genom fönster
UVC (100-280 nanometer) mycket skadligt, men släpps inte igenom atmosfären
Den som är mest relevant är UVB då det är den som har störst påverkan på människor, djur och material. UVC är dock skadligast, men den absorberas av atmosfären innan den når ner till jorden. 


Bevarande och ljus


För museer är det mycket viktigt att hålla koll på framför allt UV, då strålningen kan bryta ner utställningsföremål.


Det enklaste sättet att skydda utställningen är att minska chansen för dagsljuset att komma in i rummet, men det finns även UV-filter att sätta på fönster eller montrar för att minska strålningen.

Det är inte bara UV som är skadligt för utställningsföremål. För att få en säker bild av ljusets skadeverkan bör man mäta såväl lux som UV.

En förenkling är att UV-ljus bryter ner, ger en gul ton, medan synligt ljus som lux, bleker föremålen.
Att mäta lux är inte lika avancerat som att mäta UV-strålning, så där finns på Intab färdiga mätlösningar. En UV-sensor skall skräddarsys och justera för just den miljön den skall användas i. En UV-sensor är nämligen inte linjär och olika belysningskällor ger olika UV.

Det brukar vid bevarande vara viktigt att minska ljusstyrkan så mycket som möjligt samtidigt som man kortar ner exponeringstiden för ljus. Rörelsedetektorer är ett bra sätt att reducera ljusmängden. För att säkerställa ljusmängden mäter man mängden lux över tid och summerar luxtimmar årsvis.
Här är MSR-loggern ett bra instrument tillsammans med Easyview Pro som kan summera mätningar som t.ex. görs varje minut till totalt antal luxtimmar per år.


Föremål
Maxnivå
Årlig maxnivå
Medelkänsliga föremål T.ex. akvareller, textilier, tapeter, skinn och läder
50 lux
150 000 kiloluxtimmar
För mindre känsliga föremål, t.ex. skulpturer
200 lux
600 000 kiloluxtimmar
Hög känslighet t.ex tidningspapper och silke
50 lux
15 000 kiloluxtimmar

Därför är det viktigt att även mäta lux kontinuerligt för att då garantera att man hamnar under gränsvärdena.
Värt att tänka på är att nedbrytning av ett föremål i och med ljusexponering kan fortsätta även efter att föremålet är i mörkerförvaring. Missa inte Riksantikvarieämbetets broschyr om bevarande och UV-strålning. Där står det även om vikten av att parallellt även mäta fukt och temperatur samt att hålla en låg färgtemperatur på lamporna för ett skonsammare ljus.

Lux viktigt på arbetsplatser

Att mäta lux är av stor relevans för t.ex. arbetsplatser och skolor då Arbetsmiljöverket har tydliga riktlinjer kring belysning.

Lokal/arbetsfunktion
Allmänbelysning (lux)
Platsbelysning (lux)
Arkivering, kopiering
200
300
Vanligt kontorsarbete
300
500
Finare ritarbete
500
1500
Konferensrum
200
500
Städning
min 200 lux på golv

Soprum
200
500

Tabell med värden som Arbetsmiljöverket rekommenderat som lämpliga riktvärden.

Fiskodlingar

UV-strålning är skadligt för fiskars ögon, och kan riskera att de blir blinda. Blinda fiskar fångar inte mat så bra och de ser inte heller sin fiende, vilket kan ställa till det. Läs mer om fiskar och UV-ljus Här kan du läsa mer om att mäta ljus.

Hur fort blir det varmt i bilen?

En parkerad bil blir fort varm på sommaren, det är vi alla överens om. Trots detta inträffar varje år incidenter med djur och barn som sitter inlåsta i bilar.

Många av de mätningar som gjorts av media och av olika föreningar är bristfälliga då termometrar placeras på instrumentbrädan och utetemperaturen mäts på biltaket. Detta är förstås inte optimalt, eftersom termometern utsätts för en temperatur som inte motsvarar bilens korrekta innetemperatur.  
Dessutom framgår det i flera av de tester som gjorts att bilen öppnas vid varje temperaturkontroll för att avläsas manuellt av personerna som gör testet. Detta innebär att det släpps in frisk luft, som då “förstör” mätningen.

Vi på Intab valde därför att göra ett litet test i en av våra bilar för att undersöka hur fort det blir varmt i en bil på sommaren. Det ska poängteras att testet endast är gjort på en bil, vid ett tillfälle.

Vi placerade en temperaturlogger i skuggan i anslutning till bilen, och en temperaturlogger centralt i bilen, i skydd från direkt solljus för att få en så korrekt mätning som möjligt.

När bilen parkeras 07.43 är utetemperaturen 12,67 °C och i bilen är det 14,87 °C.

Klockan 11.00 når bilen maxtemperaturen för mätningen 41,33 °C.

Förstora bilden

Klockslag
Ute
Bilen
07.43
12,67 °C
14,87 °C
08.00
13,88 °C
17,38 °C
09.00
18,37 °C
28,03 °C
10.00
20,36 °C
36,91 °C
11.00
22,00 °C
41,33 °C
Det kanske inte låter mycket med 41 °C, och visst kan det bli ännu varmare. Denna dagen var det dessutom en hel del moln, men både barn och hundar har svårt att reglera sin kroppsvärme, och att sitta i en så pass varm bil utan ventilation blir snabbt outhärdligt.

Vårt råd, precis som alla andra säger - lämna ingen kvar i bilen som inte själv kan ta sig ut, även om det bara handlar om några minuter.

Har du tips på något du vill att vi ska mäta och skriva om här i bloggen? Tipsa mig på ph@intab.se

tisdag 13 juni 2017

Tre mättips inför semestern

Nu är sommaren här och så även semestertiden. För att kunna slappna av under ledigheten och få en skön start på hösten kommer här några bra tips.

1 . Ha marginaler

Se över mätningarna och säkerställ driftsäkerheten. Får du mätdata från alla givare som hänger ute? När du mäter så är det viktigt att ha stora marginaler, då får du god säkerhet i dina mätningar. Var därför noga med att byta batterierna i ditt instrument:

  • PC-logger, skicka in och byt batteri minst var femte år.
  • Intab Wireless System är det bra att byta batteri en gång per år eller så aktiverar du ett räckviddslarm som kan vara en indikation på att batteriet behöver bytas.
  • Tinytag: byt en gång per år Tinytagservicekit. Detta är viktigt för att få tillförlitliga mätningar.
När bytte ni batterier senast?

2. Ställ in larm

Automatisera så ni kan få larm om något går snett och säkra upp att det finns personer som kan rycka in om det krisar. Många av våra dataloggers har larmfunktion som är smart att koppla till tillgänglig personal, för att underlätta vid avvikande mätvärden.

3. Kalibrera under din ledighet

Kontrollera när ni kalibrerade sist. Många passar på att skicka in sina loggers på kalibrering eller service under semestern. Då är er utrustning i bästa skick när du är tillbaka från ledigheten.

Tips: Kanske har du överlåtit mätansvaret till någon mindre rutinerad under sommaren? Intab finns tillgängliga hela sommaren om något problem skulle dyka upp. Se till att de har kontaktuppgifter till vår support ifall de stöter på problem.

Glad sommar önskar vi på Intab!

måndag 12 juni 2017

Vad är IoT, och vad kan jag använda det till?

Fråga Experten

Vad är IoT, och vad kan jag använda det till?
Lina svarar:
IoT, Internet of Things, eller sakernas internet på svenska, är teknik som kommunicerar via internet för att hjälpa användaren. Informationen från tekniken kan användas för att minska t.ex sin elförbrukning/ventilation eller förbättra kvaliteten. Det innebär att t.ex drift och kvalitetskontroll kan skötas på distans, utan att en person fysiskt ska behöva finnas på plats. Risken för att missa brister och fel minimeras.
Att använda sig av fjärrövervakning är en av de viktigaste hjälpmedlen som man kan använda i sitt arbete för minskade driftskostnader, men för vissa beslutsfattare kan det vara ett stort steg. Enligt forskarna beror den långsamma utrullningen av tekniken på att beslutsfattarna har dålig kunskap på IoT, och i och med det räds att ta steget.
Genom att fjärrmäta slipper du ha dålig koll på om elanvändningen, ventilationen, fuktigheten, temperaturen eller vattennivån är vad den ska vara. Du kan istället få larm skickat via mail när något inte lever upp till era förväntningar i god tid, innan det blir problem.
Här kan du se vilka mätinstrument vi har för att komma igång med IoT.
Vi kan även hjälpa till med installation av utrustningen.
Lycka till!


Fastighetsägare stora vinnare i världen av IoT

I en tid där det är ständiga besparingsåtgärder och åtstramningar är det viktigt att försöka hitta lösningar för att minska på onödiga utgifter. Vid användning av fjärrövervakning kan både kostnaderna och arbetsbelastningen minskas.

Genom att låta tekniken via internet kommunicera information till t.ex din dator eller mobiltelefon, kan vi effektivisera hela arbetsprocessen. Trots enorm potential så är det något som svenska företag behöver bli bättre på. Genom att effektivisera processer kan företag med enkla medel spara viktiga pengar.

Största anledningen till att kommuner inte övergått till IoT i större omfattning är att IoT är väldigt tekniskt och svårt att sätta sig in i för beslutsfattarna.
Fördelarna med att fjärrövervaka och använda sig av IoT:
  • Energieffektivisering och kostnadsbesparing
  • Färre driftstörningar
  • Effektiv övervakning
  • Anpassning efter verksamhetens behov
  • Flexibla systemlösningar
  • Arbetsbesparing med fjärravläsning
Med fjärrövervakning kan energieffektiviseringen spara upp till 30% i kostnader, genom behovsanpassad ventilation och belysning, energimätning och säkerhetssystem.

Förutom teknik för fjärrövervakning, erbjuder vi på Intab även utbildningar för att öka kompetensen hos användarna.