måndag 28 augusti 2017

Vilken givare är bäst, PT100 eller termistor?

Fråga Experten

Vilken givare är bäst, PT100 eller termistor?
Jag ska köpa en givare och ser att PT100 har större temperaturspann än termistor, innebär det att den är bättre?

Svar:
Det beror lite på vilken logger du har. Om du har en Tinytag rekommenderar vi i regel termistor då de är mer noggranna än PT100 när det gäller sina standardgivare (termistor 10kOhm).

Tinyag för termistor har dessutom en mycket god upplösning på +/-0,02°C om intervallet är någonstans mellan -40°C och +125°C.
Se vårt utbud av termistorer här.

Det är möjligt att använda PT100 på Tinytag också, men då ska samma 16 bitars upplösningen delas upp på ett större temperaturområde, vilket kan ge en sämre analys.

Däremot är PT100 en standardgivare som passar många olika loggers och styrsystem. PT100 har alltid 100Ohm vid 0°C.
Tänk på att PT100 finns i olika klasser och med olika antal ledare. Välj den modell som passar er utrustning och ert mätuppdrag.

Förutom termistor och PT100 finns även termoelement, som är den vanligaste och billigaste givaren. Den lämpar sig framförallt när hög noggrannhet inte är det viktigaste men också vid höga temperaturer där varken termistor eller PT100 kan användas. Olika typer av termoelement är bra till olika mätningar.

Oavsett givare får man alltid tänka på att det inte bara är givarens noggrannhet som ska tas med i beräkningen. Man måste också addera mätfelet som utrustningen har. Bäst blir det givetvis om man kalibrerar en givare ihop med mätutrustningen. Tänk då på att givaren alltid ska sitta på samma kanal om din mätutrustning har flera ingångar.

Har du någon fråga du vill få svar på? Skriv till oss så hjälper vi dig.

torsdag 24 augusti 2017

Fyra tips för att motverka mögel


Fukt är en grogrund för att utveckla mögel, som i sin tur kan ge allergier och astma. Just under våren och hösten ökar riskerna för mögel eftersom luften är varm, och luftfuktigheten är hög.


 1. Håll koll på fukten
Oftast pratar man om att hålla luftfuktigheten under 70-75%, men temperaturen är också avgörande. Den optimala temperaturen är mellan 20-25 grader, men mellan 0-40 grader är temperaturer som de flesta mögelsvampar ändå lever i, om än i begränsad växtkraft.


Förenklat kan man använda denna tabell för att förstå riskbilden
Relativ Fuktighet - RF        Risk för mögeltillväxt
Under 75 %                      Ingen risk
Mellan 75 - 85 %              Liten risk
Mellan 85 - 95 %              Medelstor risk
Över 95 %                        Hög risk 1. Ventilera
Genom att ventilera in torr luft i fuktiga utrymmen kan man sänka luftfuktigheten, som i exempelvis badrum eller liknande miljöer. Stillastående luft gör att möglet i lugn och ro kan växa till sig.
OBS! Viktigt är dock att tänka på att inte vädra i kalla utrymmen när temperaturen ute är högre än inomhus. Många tror att den varma luften utifrån ska torka den luften som finns inomhus, i källare till exempel. Men istället blir det fuktigare. Varm luft kan hålla mer fukt, som sedan fälls ut i kondens när den kyls ner.

 1. Upptäck mögelrisken i tid
Många upptäcker mögel när det redan är försent. Men genom att hålla koll på varningstecken för hög luftfuktighet kan man se var det finns risk för mögeltillväxt.
 • Imma på fönster/speglar
 • Silverfiskar, gråsuggor och källarspindlar är exempel på insekter som trivs där det är hög luftfuktighet
 • Rost på metallföremål
 • Kondens i ventilationskanaler

 1. Använd varaktighetsdiagrammet
För att veta hur länge fuktnivån varit över rekommenderad gräns är det bra att följa mätningen av fukt med EasyView. I sin mätning kan man använda varaktighetsdiagammet för att få en tydlig bild av situationen.


måndag 14 augusti 2017

Vad behöver jag tänka på innan jag startar ett mätprojekt?

Fråga Experten:

Vad behöver jag tänka på innan jag startar ett mätprojekt?

När vi rådgör om lämpliga lösningar med våra kunder försöker vi alltid ha en hållbarhetsvinkel i dialogen för att se till att du får rätt instrument och lösning för just ditt projekt, och i samma veva, förhoppningsvis för framtida arbeten.

Vi tycker att det är viktigt att den lösningen är optimal både ur ett kort och långt perspektiv.

Vid kortare projekt kan det till exempel vara bättre att hyra instrument. Om året präglas av olika projekt, med olika mätuppdrag och behov kan vi rekommendera vår Instrumentpool istället, där du har fri tillgång till vårt lagerhållna sortiment. Vi blir helt enkelt ditt lager.

Saker att fundera på

 1. Vilket eller vilka mätområden behöver du mäta?
  Räcker det att mäta exempelvis bara temperatur, eller skulle mätningen bli mer korrekt om du även mäter processignaler, fukt eller koldioxid?
  Se våra mätområden här.

 2. Hur många kanaler behöver du?
  När du bestämt dig för vad du ska mäta är det bra att fundera på om du behöver mäta på flera ställen och om du önskar mätpunkterna på samma logger, eller en logger per kanal. Det beror oftast på hur spridda mätpunkterna är.

 3. Hur ser den långsiktiga planen ut?
  Är det en kontinuerlig mätning, eller är det ett engångsuppdrag? Vid långsiktiga mätprojekt kan det vara aktuellt att fundera extra mycket kring om behovet kanske kommer ökas i takt med projektets gång.

 4. Var är mätuppdraget?
  I en del fall kanske det räcker med en klassisk logger som lagrar mätdata till sitt interna minne där man ansluter loggern till datorn och hämtar mätdata. Men ibland ligger mätplatsen långt borta, vilket gör att man kanske ska titta på fjärrmätning, där mätdata kan läsas av utan att behöva åka ut till mätplatsen.

 5. Vad vill du få ut av dina mätningar, vad är syftet med projektet?
  Mäter du för att upprätthålla en viss kvalitet, felsöka eller hålla koll? Olika syften kräver olika förhållningssätt till datan och analysen.

 6. Vad behöver du för samplingsintervall?
  Det är vanligt att våra kunder vill ha så tät samplingsintervall som möjligt, men det är bra att fundera om det tillför något, eller kommer det bara göra att du samlar på dig onödigt mycket data som innehåller många likadana nivåer? Detta kommer bara göra analysen svårhanterlig utan att tillföra något.

 7. Är det en bra idé att ställa in en larmfunktion för att enkelt veta om något är fel?
  Många av våra loggers har en inbyggd larmfunktion som du själv ställer in. Är det exempelvis viktigt att veta om temperaturen är för hög eller låg? Eller om vattennivån är kritisk? Då är det smart att använda sig av larm som skickas till mail eller som sms för att snabbt kunna åtgärdas.

Genom att tänka igenom dessa frågor får du en bra bild utav mätprojektet och kan skapa bästa förutsättningarna.
Besök våra rådgivninssidor för att få tips kring din mätning.

Viktigt med rätt kunskap

Om det är svårt att få ut bra underlag eller information i din analys kan vi starkt rekommendera våra utbildningar som ger dig en god förståelse för både mätning och analys.


torsdag 10 augusti 2017

Hejdå sommarstugan!


Nu är hösten snart här, och vi lämnar sommarstugan för denna gång. För att garantera att stugan håller så många år som möjligt är det bra att fundera kring hur huset har det under vintern.

För att ha bra koll på stugan året om är det smidigt att fjärrmäta och kolla datan på internet. Här är tre faktorer som är viktiga för hur bra en byggnad mår, i detta fall en sommarstuga.

Temperatur

Kommer huset ha underhållsvärme, eller står det ouppvärmt under vinterhalvåret?
Det absolut bästa är såklart att ha en viss värme för att mota bort den fukt som kan ställa till med stora problem. Som minst bör stugan aldrig komma under +5 grader.

Se till att stänga av vattnet och tömma vattenberedare. Frostskydda vattenlås i golvbrunnar och toalett för att minimera risken för vattenskador.

Temperaturloggers

Fukt
Källa: Vad innebär mögelindex?

De flesta sommarstugor har inte så bra isolering. Men det är faktiskt bra. Se till att ventiler står öppna, eftersom det gör att fukten kan ta sig ut och bytas ut mot torr luft. Det är även bra att se till att alla dörrar (inomhus) och skåpsluckor står öppna, för att försöka hålla en jämn temperatur som minskar risken för fuktskador.

Mögel älskar fukt, framför allt på alla organiska material. När vårsolen åter börjar värma är det optimalt för möglet att ta fart. Man brukar prata om att mögel börjar växa vid en luftfuktighet på 75 %, och temperaturen styr sedan hur fort det går.

Fuktloggers

Skadedjur

Lämna stugan välstädad efter semestern. Mögel och skadedjur kommer annars festa loss på smuts och matrester. Se därför till att byta dammsugarpåse och göra rent köksutrustning såsom brödrost och kaffebryggare.
För att försvåra för möss och råttor är det bra att sätta metallnät för tänkbara ingångar som är 6mm eller större.

Läs även:

Så undviker du dyra frostskador
Produkter för fjärrmätning