måndag 25 september 2017

Varför ska man mäta operativ temperatur inomhus?

Fråga Experten
Varför ska man mäta operativ temperatur inomhus?
Fråga: Jag brukar logga med temperaturloggers, men har hört att detta inte ger en korrekt bild av inomhusklimatet. Stämmer det?


Svar: När man använder vanliga temperaturloggers mäter man luftens temperatur, men den temperaturen tar inte hänsyn till drag eller strålning från kalla och varma ytor. För att ta reda på den temperatur som människan upplever behöver man mäta den operativa temperaturen med förslagsvis en globgivare. Globgivaren tar hänsyn till både luftens temperatur och strålningstemperaturen från omgivande ytor.


När det kommer in klagomål om bristande inomhusklimat ska en indikerande mätning göras för att se om det finns anledning att gå vidare. Då bör man mäta temperaturen på två höjder, 0,1 meter över golvet och 1,1 meter över golvet. Golvtemperaturen är också bra att mäta. För en så korrekt bild som möjligt är det bra att mäta under några dagar. Om den indikerande mätningen visar på lufttemperatur under 20°C och golvtemperatur under 18°C behöver en utförlig mätning göras.
Vår thermohygrometer är ett bra hjälpmedel för direktvisande mätningar.


Klagomålen ökar pga missförstånd
Mängden klagomål till hyresvärdar har ökat i och med de nya kraven på energieffektivisering. Detta beror på att de nya lagkraven missuppfattas där det står vilka temperaturgränser som är acceptabla. Dessa är bestämda utifrån den operativa temperaturen, inte lufttemperaturen.
Den lägsta operativa temperaturen i vistelsezonen bör vintertid inte underskrida 18°C och 20°C för känsliga personer, i bostads- och arbetsrum.


Om den indikerande mätningen visar på otillfredsställande temperaturer är nästa steg en utförlig mätning av den lufttemperatur och den operativa temperaturen. Detta görs en meter framför ett fönster, 0,6 meter ovanför golvet och även 0,6 meter från ett hörn. Då ska även en mätning av den vertikala temperaturskillnaden göras för att ge ett riktigt resultat.
Vår inomhusklimatväska underlättar arbetet med temperaturkontroller i flerbostadshus.
Läs om Prubor Förvaltning och deras arbete med fjärrmätning i lägenheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar