torsdag 2 november 2017

Minska sjukfrånvaron - höj luftfuktigheten


Nu är hösten här och årets säsong av influensa, magsjuka och förkylningar är igång. Vad kan man då göra för att minska smittspridning? Enligt en studie från bland annat KTH har man sett samband mellan luftkvalitet och sjukfrånvaro.


På ett antal förskolor i Göteborgsregionen har en kampanj, HYFS, pågått sedan 2006 för att minska smittspridning genom att bli bättre på hygien. Dock har resultatet varit lite av en besvikelse. Istället för en minskning blev det istället en marginell ökning av sjukfrånvaro.


En studie från KTH har däremot noterat att luftfuktighet och ventilation är en av de största bidragande faktorerna för minskad smittspridning.


Torr luft ökar virusinfektioner
När luften är torr minskar näsflimmerhårens funktion och släpper då igenom fler partiklar, där bland annat virus. Förutom att kroppen släpper in mer partiklar, så överlever dessutom virus som bäst i en luftfuktighet upp till ca 24%RH.
Studien från KTH visar att det finns flest aktiva influensavirus vid en luftfuktighet under 40%, medan vid högre luftfuktighet reduceras de aktiva luftburna virusen inom 15 minuter.

Lösningen är högre luftfuktighet
Virus och bakteriers chans till överlevnad minskar vid en luftfuktighet på mellan 40-60%, dessutom begränsas deras spridning då partiklarna ökar i massa och då faller till marken fortare, istället för att sväva runt i luften.


På vintern kan det med andra ord vara aktuellt efter mätningar att använda sig av en luftfuktare via ventilationen, men då är det viktigt att se till att vattnet inte blir smittat av legionella som då sprids i luften.


Vår nya lösning med ComfortLog från 199:-/månaden som fjärrmäter både temperatur och fukt.Läs även debattartikeln i Läkartidningen i samma ämne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar