Kategori: Kyrkor

Mätteknik: Skillnaden mellan relativ och absolut luftfuktighet

Mätteknik: Skillnaden mellan relativ och absolut luftfuktighet

Våra instrument för fuktmätning mäter oftast någonting som heter relativ luftfuktighet. Vad är då detta? Vi påverkas ofta av luftfuktigheten i vår vardag. Efter att ha varit ute i kylan immar glasögonen igen när...

Ovanliga sätt att spara

Ovanliga sätt att spara

Bilden är inte från någon av kyrkorna i texten. Energiprogrammet i Härnösand stift har lett till en rad anmärkningsvärda energibesparingar.Det med ovanliga greppet signeras nog Nätra församling – som genom att använda överskottsvärme från...

Kan spara 25 procent av energikostnaderna

Kan spara 25 procent av energikostnaderna

Härnösands stift kan spara minst 25 procent på sina energikostnader. Det har man kommit fram till efter noggranna mätningar i en rad kyrkor. Totalt har 75 procent av församlingarna deltagit i projektet. Det var...