Taggat: Ljusmätning

Vad är tidskonstanten?

Vad är tidskonstanten?

Fråga experten Fråga: Jag har noterat att era loggers har en angiven tidskonstant. Vad innebär detta och hur påverkar den min mätning? Magnus Borg svarar: – Tidskonstant eller tröghetsfaktorn är något som alla loggers...

Dagsljus viktigt i byggnader

Dagsljus viktigt i byggnader

Dagsljus är viktigt för människor. Det gör att arkitekter måste fundera över dagsljusets djup i byggnader för att inomhusmiljön ska bli tillfredsställande. Kunskap om detta har dock försvunnit något i och med införandet av...

Belysningen viktig i skolor och på arbetsplatser

Belysningen viktig i skolor och på arbetsplatser

Bra belysning är viktigt för att arbetsuppgifter ska utföras på bästa sätt. I skolan har belysningen betydelse för lärandet. I dag är belysningen många gånger bristfällig i svenska skolor. Detta orsaker problem med trötthet,...

Ljuset på jobbet är viktigt

Ljuset på jobbet är viktigt

Rätt belysning främjar koncentration, trivsel, arbetsinsats, energi och även hälsan till viss del. Detta enligt Belysningsbranschens undersökning där över 1000 personer i Sverige deltog. Så många som nio av tio svarar att belysningen är...

Välj rätt lampor och spara pengar

Välj rätt lampor och spara pengar

Den 1 september 2012 blev det förbjudet att sälja glödlampor inom EU. Nu är det lågenergilampor och LED-belysning som gäller. Har man svårt att veta vilken lampa man ska välja kan man bland annat...

Hur ljust ska det vara på arbetsplatsen?

Hur ljust ska det vara på arbetsplatsen?

Hur ljust ska man egentligen ha det på jobbet? Enligt Arbetsmiljöverket ska belysningen anpassas efter arbetsuppgifter och den enskilda individens förutsättningar. För arbetsuppgifter som är synkrävande, exempelvis läsa liten text eller utföra ritarbeten, krävs...