Taggat: fuktskador

Hur farligt är det med mögel?

Få saker är så oroväckande för en husägare, fastighetsägare eller de som vistas i en byggnad att hitta en mögelfläck. Men behöver vi vara så oroade för dessa små svampar och sporer som finns...

Slösa inte energi i tvättstugan

Man brukar räkna med att ungefär 15 procent av den totala fastighetsenergin i ett flerbostadshus används i tvättstugan. Är maskinerna äldre än tio år kan inköp av nya innebära en elbesparing med 50 procent....

4 tips för att motverka mögel

Fukt är en grogrund för att utveckla mögel, som i sin tur kan ge allergier och astma. Just under våren och hösten ökar riskerna för mögel eftersom luften är varm, och luftfuktigheten är hög....