Taggat: fuktskador

Slösa inte energi i tvättstugan

  Man brukar räkna med att ungefär 15 procent av den totala fastighetsenergin i ett flerbostadshus används i tvättstugan. Är maskinerna äldre än tio år kan inköp av nya innebära en elbesparing med 50...

Hur farligt är det med mögel?

Få saker är så oroväckande för en husägare, fastighetsägare eller de som vistas i en byggnad att hitta en mögelfläck. Men behöver vi vara så oroade för dessa små svampar och sporer som finns...

4 tips för att motverka mögel

Fukt är en grogrund för att utveckla mögel, som i sin tur kan ge allergier och astma. Just under våren och hösten ökar riskerna för mögel eftersom luften är varm, och luftfuktigheten är hög....