Taggat: Läkemedel-sjukhus

Temperatur viktig inom läkemedelsbranschen

Temperatur viktig inom läkemedelsbranschen

Vid frakt av läkemedel ställs höga krav, bland annat vad gäller temperatur. Regelverket för läkemedel, GDP, innebär noggranna temperaturkontroller av hela kedjan. Kraven på temperatur och luftfuktighet måste upprätthållas från leverantör till mottagare. Hålls...

Smittspridning via ventilation

Genom att undersöka olika ventilationslösningar arbetar forskare på KTH för att kunna minska den luftburna smittspridningen på sjukhus. I en nyligen utkommen rapport från Socialstyrelsen framkommer det att tio procent av de svenska sjukhussängarna...