Taggat: Mätosäkerhet

Ackrediterad eller spårbar kalibrering?

Oavsett användningsområde för dina loggers finns det ofta krav på att kvalitetsstandarder som säkerställer att mätinstrumentet mäter som utlovas följs. För att säkerställa detta behöver instrumenten kalibreras. Att kalibrera en logger innebär att en...

Mätteknik: Vad är mätosäkerhet?

Inget mätinstrument visar exakt rätt värde. Därför anges mätosäkerhet – alltså hur mycket mätvärdet kan avvika från det verkliga värdet. Storleken på mätosäkerheten är viktig för att veta om man håller sig inom de...