Taggat: Termoelement

Vilken givare är bäst, PT100 eller termistor?

Fråga Experten Vilken givare är bäst, PT100 eller termistor? Jag ska köpa en givare och ser att PT100 har större temperaturspann än termistor, innebär det att den är bättre? Svar: Det beror lite på...

Felaktig inkoppling av termoelement

Avbrott: Tråden har gått av, har lossnat eller har dålig kontakt. Kortslutning: Går givaren sönder i isoleringen kan trådarna kortslutas. Det blir då en mätpunkt på detta ställe. Det är vid kortslutningspunkten som temperaturen...

Mätteknik: Skillnad på olika termoelement

Det finns många olika typer av termoelement. Här följer en beskrivning av deras olika egenskaper. Typ K (-270 till +1260°C)Den vanligaste typen av termoelement som står för cirka 50 procent av försäljningen. Givaren kan...