Taggat: Tryck

Vad är egentligen temperatur?

Vad är egentligen temperatur?

Alla vet att temperatur är ett mått för hur varmt eller kallt någonting är. Tittar man i mikroskala är temperatur dock ett mått på rörelseenergin hos en partikel i ett system, exempelvis en gas....