Taggat: ventilation

Fråga experten: Hur använder jag ventilationsindex?

En bra luftkvalitet är naturligtvis viktig. Luftkvaliteten är beroende av hur frisk luften är och hur effektivt föroreningar transporteras bort, alltså en rätt dimensionerad ventilation. Ventilationen kan med fördel kontrolleras med hjälp av ventilationsindex....