onsdag 11 juni 2014

Bristande livsmedelskontroller

Temperaturmätningar inom livsmedelsbranschen är viktiga för säkerheten.

Nu har Riksrevisionens granskning visat att det finns stora brister i svensk kontroll av livsmedel.
"Vi måste kunna lita på att maten är säker. Staten bör därför ta ett större ansvar för att skyndsamt se till att livsmedelskontrollen är effektiv och fungerar i hela Sverige", säger riksrevisor Claes Norgren, i ett pressmeddelande, enligt sajten Food Supply.
Bilden ovan visar avfrostningen i en frys.
Den gröna och röda linjen är gränsvärden.
Det är statens arbete som har granskats. Arbetet går ut på att undersöka om länsstyrelser och kommuner genomför livsmedelskontroller på ett effektivt sätt. Riksrevisionen kritiserar myndigheter på alla nivåer. Livsmedelsverket har länge konstaterat att det finns brister i kontrollerna. Många kommuner klarar inte sina kontrolluppdrag och länsstyrelserna uppfyller många gånger inte målet att kontrollera minst en procent av livsmedelsföretagen. Detta trots att de svenska målen troligtvis är de lägsta i EU.

Granskningen visar att Livsmedelsverket inte gjort tillräckligt för att utreda varför bristerna uppkommit. Nu vill Riksrevisionen att man ska prova om en tydligare statlig styrning kan få bukt på problemet. Vidare bör Livsmedelsverket vidta åtgärder om brister upptäcks. Sker inga förbättringar bör regeringen ompröva organiseringen av livmedelskontrollen.

Vid hantering av livsmedel är det viktigt att hålla rätt temperaturnivåer. I kyl- och frysutrymmen ska mätning ske regelbundet. Genom att använda exempelvis ett fjärrmätningssystem behövs ingen manuell mätning göras, utan mätvärden samlas in per automatik. Här finns även möjlighet till larm om temperaturnivåerna överskrids.

"När vi började att mäta upptäckte vi att avfrostningen måste ställas om. Vi fick för hög temperatur vid varje avfrostning, någonting som inte upptäcktes vid manuell avläsning", konstaterade Anne-Lie Petterson på Stockmos Fruktindustrier då de började mäta.

Här hittar du Livsmedelsverkets pressmeddelande.
Ladda ner vår folder "Mätning inom livsmedelsindustrin" där riktlinjer och mätmetoder finns angivna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar