måndag 4 augusti 2014

Varför bildas dagg och dimma?

daggpunkt
När fuktigheten kondenserar på mark och växter bildas dagg. Detta sker då marken avkyls på grund av värmeutstrålning. Vid klart väder med svag vind kyls markytan ner tillsammans med luften precis ovanför. När luftens temperatur når nivån där den inte kan innehålla mer vattenånga - mättnadstemperatur - avsätts i stället fuktigheten. Detta kallas dagg, eller frost.

Avkylningen kan fortsätta uppåt. När luften når mättnadstemperatur inom den lägsta metern närmast marken bildas låg dimma. Dimma består av vattendroppar som är så små att de inte faller utan svävar i luften. Detta sker ofta på ängar under nattetid.

Om avkylningen når två meters höjd bildas dimma. Dimman kan nå tiotals och till och med 100-tals meter upp i luften.

Ibland pratar man om daggpunkt. Det är den temperatur som luften måste avkylas till ,utan ändring av lufttryck, för att kondens ska påbörjas.

Här hittar du en formel för hur du räknar ut daggpunkt genom att mäta temperatur och relativ luftfuktighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar