måndag 22 december 2014

40 miljoner till energieffektivisering av äldre byggnader

Energieffektivisering i äldre byggnader
Energimyndigheten har beslutat om 40 miljoner i stöd till programmet Spara och bevara. Stödet är för energieffektivisering av byggnader uppförda 1941 eller tidigare. Denna grupp står för en fjärdedel av den totala energianvändningen i Sverige. Genom att minska energianvändningen i byggnaderna förbättras hela landets energiprestanda.

Etappen är Spara och bevaras tredje och pågår 2015-2018. Programmet behandlar teknik och kulturvård i syfte att energieffektivisera kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ett varsamt sätt.
"I den tredje etappen kommer vi att fokusera på energieffektivisering i de större byggnadsbestånden som är byggda före 1945 där det finns stora bevarandevärden", säger Marie Claesson vid Energimyndigheten.
Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar