måndag 30 november 2015

Forskar för bättre täckning i täta hus

Nybyggda hus är täta och energisnåla. Nackdelen är att det ofta är problem med täckningen för mobiltelefonen. Radiovågorna når helt enkelt inte fram.

I en förstudie av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och Energimyndigheten tittat på möjliga tekniska lösningar för att komma runt problemet.

Problematiken med mobiltäckningen framkommer ofta i efterhand. Fastighetsägare tvingas då sätta in åtgärder för att lösa problemet, vilket är dyrt. Nu hoppas man komma fram till en lösning där husen är både energieffektiva och har bra mobiltäckning från start.

Numera har i stort sett alla fönster silver eller metalloxider på minst ett glas. Detta gör att värmestrålningen reflekteras, men det gör också radiovågorna. Sedan tidigare är det känt att betongväggar ger dålig mobiltäckning. Tillsammans gör dessa parametrar att trådlös kommunikation genom både fönster och väggar försvåras avsevärt.

På SP finns både experter på radiokommunikation och byggteknik. Man hoppas därför komma fram till en lösning för problemet. Sedan tidigare finns mobiltelefonförstärkare som integreras i fönster. Tillsammans med Ericsson har en 4G-router har tagits fram. Även denna ska byggas in i fönster.

Nu sker mätningar i olika lägenheter. Forskare ska få ökad förståelse för radiovågors utbredning i byggnadskonstruktioner. På sikt är målet att skapa ett verktyg för beräkningar av både energi och trådlös kommunikation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar