tisdag 17 november 2015

Legionellabakterien även i säkra temperaturer

En rapport visar på att legionellabakterien trivs i även temperaturer som vi tidigare ansett säkra. De växer alltså även i våra svenska varmvattensystem.

Boverket uppger att tillväxten av bakterierna, som kan leda till legionärssjukan, sker i temperaturintervallet 20-45°C och främst mellan 30 och 40°C. Även temperaturen över 50 grader ska mer än 90 procent av bakterierna dödas på mellan fem och tio timmar. Är temperaturen över 70 grader dör 90 procent av bakterierna på tio sekunder. Enligt rekommendationerna minska därför risken för legionärssjukan om temperaturen hålls mellan 50 och 60 grader. Den nya rapporter visar dock att bakterierna inte alls dör i detta temperaturintervall, utan snarare fortsätter växa.

De legionella bakterierna sprids via vattenaerosoler och andas in. Vattenaerosoler bildas i bland annat duschmunstycken, vattenkranar och luftkonditioneringsanläggningar.

Namnet kommer från att krigsveteraner insjuknade och senare avled. Detta var innan 1976 men än idag insjuknar mellan 100 och 150 personer i Sverige per år.

Vill du mäta temperaturer i ditt varmvattensystem? Kolla in våra temperaturloggers.

Källa: NyTeknik


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar