Taggat: Fastighet

Fukt i kyrkor kan skada inventarier

Fukt och mögel är ett stort problem i kyrkobyggnader. Genom att regelbundet mäta fukt i kyrkor finns möjlighet att sätta in åtgärder i tid för att rädda inventarierna. Det är lättare att känna av...

Förkyld

Fråga experten: Kan rätt luftfuktighet minska sjukfrånvaron?

Nu är vintern här och därmed även influensatider. Med rätt inomhusklimat kan du dock förbättra chanserna till friskare personal. Rätt inomhusklimat kan alltså minska sjukfrånvaron. Luftfuktigheten spelar nämligen roll då det gäller smittspridning. Ligger...

Uppvärmning kan skada kyrkan

Att både hålla rätt klimat för att bevara byggnader och inventarier, men också göra av med så lite energi som möjligt, är ett problem många kyrkor brottas med. Temperaturen är lätt att känna och...

5 tips för att minska värmekostnaden

1. Kontrollera förbrukningen Se till att hålla koll på förbrukningen av både värme, el, vatten och gas. Genom att regelbundet kontrollera denna mätdata, förslagsvis en gång i månaden, är det lättare att se förbättringsmöjligheter...

Fråga experten: Vad är en optimal temperatur inomhus?

Temperaturen inomhus kan skilja mycket beroende på årstid. Under vinterhalvåret är det inte ovanligt med klagomål på för kallt inomhusklimat. Vilken temperatur är då optimal? Riktvärdet för temperaturen inomhus är 18°C när det gäller...

5 tips för att spara energi på idrottsanläggningen

Nu är det slut på de flesta utomhusträningarna och många har tagit sig in i landets idrottsanläggningar. Få platser är så beroende av rätt ventilation, fuktnivå och inomhusklimat som träningslokaler. Sköts de fel är...

Så energieffektiviserar du fastigheten

Med enkla åtgärder kan du minska fastighetens energianvändning. Se över fastighetens skal, energiförbrukning och satsa på att injustera värmesystemet så är du en god bit på väg. Här får du några tips hur du...

Fråga experten: Vad är operativ temperatur?

När man pratar om temperatur kan det vara olika typer av temperatur. Inomhus kan det handla om lufttemperatur och operativ temperatur. När man använder en vanlig temperaturlogger är det luftens temperatur man mäter. Man...

Fuktproblem? Vem är ansvarig?

Att regelbundet vistas eller bo i byggnader med fuktproblem kan leda till olägenhet för människors hälsa. Vem är då ansvarig för fuktproblem i lokaler och bostäder? Det är fastighetsägaren som ansvarar för att du...