Taggat: Fastighet

Fråga experten: Vad är operativ temperatur?

När man pratar om temperatur kan det vara olika typer av temperatur. Inomhus kan det handla om lufttemperatur och operativ temperatur. När man använder en vanlig temperaturlogger är det luftens temperatur man mäter. Man...

Fuktproblem? Vem är ansvarig?

Att regelbundet vistas eller bo i byggnader med fuktproblem kan leda till olägenhet för människors hälsa. Vem är då ansvarig för fuktproblem i lokaler och bostäder? Det är fastighetsägaren som ansvarar för att du...

Har du varmt inomhus?

Under de varma sommarmånaderna är det inte ovanligt att inomhustemperaturen stiger. Trots att det är olidligt varmt är det dock inte säkert att det är varmare än vad som tillåts. Upp till 26 grader...

Så energieffektiviserar du fastigheten

Med enkla åtgärder kan du minska fastighetens energianvändning. Se över fastighetens skal, energiförbrukning och satsa på att injustera värmesystemet så är du en god bit på väg. Här får du några tips hur du...

Fråga experten: Vad är en optimal temperatur inomhus?

Temperaturen inomhus kan skilja mycket beroende på årstid. Under vinterhalvåret är det inte ovanligt med klagomål på för kallt inomhusklimat. Vilken temperatur är då optimal? Riktvärdet för temperaturen inomhus är 18°C när det gäller...

Uppvärmning kan skada kyrkan

Att både hålla rätt klimat för att bevara byggnader och inventarier, men också göra av med så lite energi som möjligt, är ett problem många kyrkor brottas med. Temperaturen är lätt att känna och...

Fukt i kyrkor kan skada inventarier

Fukt och mögel är ett stort problem i kyrkobyggnader. Genom att regelbundet mäta fukt i kyrkor finns möjlighet att sätta in åtgärder i tid för att rädda inventarierna. Det är lättare att känna av...

Vattenskador vanligast i köket

Köket är den vanligaste platsen för vattenskador i ett hem. Med ett läckagelarm får du varning i tid vid en eventuellt läcka. Vattenskador är förrädiska. I många fall märker du inte vattenläckan förrän efter...

Spara energi när lokaler står tomma

Coronavirusets (Covid-19) framfart sätter stora spår. Flera företag och industrier tvingas stänga ner tillfälligt. Passa på att spara energi när lokalerna ändå står tomma. Kontorsplan, hotellanläggningar och industrier står tomma när folk måste arbeta...