tisdag 1 mars 2016

Energislöseri på jobbet ska få ett slut

Hemma är vi duktiga på att spara energi. Värre är det på jobbet.

Kungliga tekniska högskolan har inlett ett projekt med målet att ändra beteende på arbetsplatser och på så vis undvika energislöseri.

Forskare, från bland annat KTH, ska arbeta med energiåterkoppling mot personal på fyra arbetsplatser. Man kommer att synliggöra elanvändning och bygga upp strategier för att få personalen att använda mindre energi.

Att vi överlag är sämre på att spara el på jobbet beror på att vi där sällan ser någon elräkning. Många gånger kan en enskild person inte heller påverkar elförbrukningen.

Projektet kommer förhoppningsvis leda till att företag för inspiration och konkreta verktyg för att alla ska samarbeta kring energieffektiviseringen.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar