onsdag 18 maj 2016

Varför är det kallt uppe på bergen?

På berg är det låga temperaturer. På toppen av exempelvis Mount Everest är det ungefär samma förhållanden som i den fria atmosfären. Medeltemperaturen i den fria atmosfären på 8800 meters höjd är -42°C. Samma temperatur råder på toppen av Mount Everest under vintern. På sommaren är det varmare, runt -35°C.

Vad beror då detta på? I atmosfärens lägre del, upp till tio kilometers höjd, sker en omblandning av luften. Ju högre upp man kommer, desto lägre blir lufttrycket. Då luften rör sig uppåt måste den utvidgas. Till detta krävs energi, eftersom luften på sidorna måste tryckas bort. Energin tas från luften vilket gör att den blir kallare.

Temperaturen sjunker ungefär 0,6°C per 100 meter ju högre upp man kommer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar