måndag 13 juni 2016

Värmestress påverkar mjölkproduktion

Djur påverkas när det är varmt ute. Kor producerar till exempel mindre mjölk.
Förutom nötkreatur påverkas även grisar och fjäderfän av höga temperaturer. 
Värmestress innebär att ett djur inte kan göra sig av med tillräckligt mycket överskottsvärme för att den normala kroppstemperaturen ska bibehållas. Kroppstemperaturen påverkas av omgivningstemperaturen och värmen som produceras vid matsmältning. Korna hanterar därför höga omgivningstemperaturen genom att äta mindre. Detta påverkar mjölkproduktionen. Temperaturen kan kontrolleras genom mätningar med dataloggers.

För framtidens extremväder behövs stallbyggnader som kan stå emot både värme och stora nederbördsmängder. Satsningar på ventilation och isolering på Hanåsa gård har gjort att risken för värmestress minskat hos korna där.

Taket har isolerats väl vilket leder till svalare temperaturer på sommaren och högre på vintern. Långsidor och taknock är öppningsbara för möjlighet att skapa en naturlig ventilation. Ägarna har efter inflyttning märkt att korna mår bättre och tecken på värmestress har minskat. Även luftkvaliteten är bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar