tisdag 8 november 2016

Dåligt inomhusklimat kan stå skolor dyrt


En skola utanför Stockholm riskerar miljonbelopp i böter. Orsak? För dålig inomhusmiljö.

2014 och 2015 samarbetade Arbetsmiljöverket med Folkhälsomyndigheten i ett speciellt tillsynsprojekt för att främja bättre inomhusmiljö i Sveriges skolor. Projektets främsta fokus var ventilation och städning samt att undersöka hur egenkontroll inom dessa områden utfördes. Under årens lopp utfördes stickprov på skolor i sammanlagt 207 kommuner.

En av de som fick ett oanmält besök var Säbyskolan. Dit kom Arbetsmiljöverket i januari 2015. Enligt utsago från elever och lärare som vistades i lokalerna då upplevdes luften som mycket dålig. I ett försök att korrigera detta stod ofta fönster på vid gavel och på så vis blev temperaturen i klassrummen väldigt kall. Skolans inomhusmiljö underkändes och det gavs en tidsfrist på två år till att åtgärda bristerna.

Sedan dess har markiser och golvvärme installerats, men ventilationen är fortfarande mycket undermålig. Därför ska större renoveringar ske för att Säbyskolan ska slippa böter.

- Att man förelägger kommuner och andra arbetsgivare viten i den här storleksordningen är vanligt. Det ska vara en påtryckning och i de allra flesta fall blir problemen åtgärdade, säger Adam Jansson, inspektör hos Arbetsmiljöverket, till tidningen Energi & Miljö.

Resultatet av projektet har nu sammanställts. Det visar att cirka 15 procent av landets skolor har bristande inomhusmiljö så till den grad att den skulle kunna påverka elevernas hälsa negativt. Undersökningen pekar också på att en femtedel av landets skolor städas för dåligt.

Läs mer här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar