fredag 17 februari 2017

Klarar ni målet?


Tio branschorganisationer, där bland Energirådgivarna och Svensk Ventilation, har gemensamt lagt fram ett förslag till Energikommissionen. De uppmanar till ett nationellt mål om att energieffektivisera 40% innan år 2030, i jämförelse med det förslag som ligger på EU-nivå på 30% för samma tid. Detta är ett ambitiöst mål för Sverige, men ett mål som med dagens och framtidens teknik är fullt möjligt! 

I sitt förslag menar undertecknade branschfolk att vi idag bara fokuserar på att tillföra förnybar energi, utan att tänka på vad den faktiskt går till. De menar att det måste bli ett stopp på all ineffektiv användning och hög tid att täppa igen de energiläckage som finns i vårt samhälle.

Vad kan man själv göra? 

Ett av de första stegen för ett sådant mål är att medvetandegöra de dolda slukhålen som lätt kan åtgärdas när de väl har identifierats. Många företag och hushåll är idag inte medvetna om vad de faktiskt betalar för när elräkningen kommer. Detta är inte hållbart, vare sig ekonomiskt eller ur ett klimatperspektiv.

I och med att företag och fastigheter börjar mäta sin elkonsumtion kan de snabbt få en överblick över potentiella energislukare redan efter ett par dagars loggning. Det kan dyka upp faktorer som tidigare inte varit kända i bland annat inomhusklimatet eller i maskinanvändning under dygnet.

Vi på Intab har många solskenshistorier efter alla år i branschen och kan inte annat än välkomna detta förslag som är fullt rimligt och möjligt att uppnå. ​Läs gärna vårt reportage med RMT VVS & Fastighetsservice AB, som minskade kostnaderna genom sin elmätning.

Här är länken till debattartikeln från Altinget.se: ​Sverige behöver ett skarpt energieffektiviseringsmål. 

Verkar det omöjligt att minska elräkningen? Läs mer om vad man bör tänka på vid Dataloggning och mätning av elförbrukning​. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar