fredag 3 mars 2017

Våren är här

first-early-blooming-flowers-2097816_640.jpg

Nu har våren anlänt till Sverige enligt årstidskartan på SHMI. Det innebär att odlingssäsongen närmar sig och rädslan för frostnätter kommer.

Frostskador på plantor i odlingar kan bli dyrt. Men med ett batteridrivet SMS-larm är det enkelt och billigt att skydda sig mot skador som uppkommer på grund av för låga temperaturer.

Vi har smarta lösningar som kan hjälpa dig om du vill analysera mätdata under en längre tid. För att få larm och logga vid för låga/höga värden är vårt batteridrivna SMS-larm för Tinytag ett utmärkt alternativ.
Det finns även ett batteridrivet frostlarm som enkelt bara larmar, utan extra analysmöjlighet.

Vårens (mars-maj) medeltemperatur beräknad för 35 stationer spridda över Sverige. Röda staplar visar högre och blå lägre temperaturer än medelvärdet för perioden 1961-1990. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tioåriga medelvärden. (SMHI)

Ifall du är pollenallergisk är det bra att hålla koll på pollenprognoserna redan nu, eftersom det har varit en mild vinter och blomningen redan är igång på vissa håll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar